Maanant. 14. Huhtik.

Ministeri Castrén tuli taas luokseni ministeri–kysymyksessä. Hän on nyt ryhtynyt puuhaamaan listaa, jossa ovat seuraavat nimet: Päämin. K. Castrén, Sotam. Valdén. – -Ulkom: Holsti: Enckel. – Sisäm: Voss-Skrader. – Kauppam. Vennola. – Kirkollism. Soininen, – Maanviljelys: Kallio ja Hahl. – Sosiali: Alkio. – Kulkulaitos M. Lavonius. – Oikeusm. F. O. Lilius, tai E. V. Valdén. – Elintarve: Collan. – Salkuton Luopaj. Esitin asian ryhmälle ja ehdotin että lykätään Pääsiäisen jälkeen. Ryhmä hyväksyi.
Mutta sitte tulivat Mantere ja Ritavuori pyytämään että käsittelisimme asian ennen pääsiäislomaa.
Kutsuin ryhmän vielä kokoon täysistunnon jälkeen.
Ryhmässä selostin asian.
Vuorimaa: Asiassa kiirehdittävä, Ramsay hyväksyttävä; Enckel syrjäytettävä. Kannattaa muuten listaa.
Joukahainen edellisen kanssa samaa mieltä. Mutta Enckel saatava syrjäytetyksi. Ei tunne kaikkia nimiä, mutta pitää useat hyvin pätevinä. Ei pidä sitä niin vaarallisena vaikka Mannerheim onkin ottanut alotteen. Asia on muodollinen.
Lohi asettui samalle kannalle. Castreniin luotettava. Rahaminist. paikka on tärkeä. Hyvä saada Ramsay, ei pane sitä vastaan. Tässä ei tule monarkisteille määräävää valtaa. Asialla on kiire. Ei ole siveellistä oikeutta vetäytyä syrjään.
Piitulainen. Hallituskysymyksen lykkääminen herättää maassa levottomuutta. Kiirehdittävä. Enckel pois.
Raatikainen: Maalaisliitto ei saa asiaa lykätä. Jos emme voi kannattaa, on ilm. ettemme suostu. Ei pidä sitä suurena asiana vaikka valtionhoitaja onkin ottanut alotteen. Jos ei muita syitä ole, olisi suostuttava. Ihaili Holstia muuten, mutta epäilee häntä horjuvaksi. Miksi siis häntä ajatellaan? Pitää Vennolaa vastenmielisenä.
Kallio selitti Holstista, ettei hän ollut kamaritoimitusk. päällikkönä niin heikko kun sanottiin. Mutta Englannissa on hän erinomaisesti menestynyt. Hän on nyt sillä alalla johon hän on kasvattanut itsensä. Kun on kysymys kauppa- ja teollisuustoimituskunnan päälliköstä niin Vennola hyvin siihen pystyy.
Juutilainen: Kun lähdetään näin lievällä otteella hallitukseen on siihen kai tyytyminen. Enckel ehdottomasti pois. – Voss-Skrader ollut huonoimpia, vihatuimpia poliisimestareita. Eikö löytyisi sotaministerin paikalle enempi meitä miellyttävä henkilö? Mieskohtaisesti sitä mieltä että maalaisliiton on otettava lujempi ote.
P. V. Heikkinen. Ramsayn ja Valdénin suhteen myös arvelevalla kannalla. Mutta tähän lie kannatuksen suhteen turvattava.
Kallio tiesi Voss-Skraderista aivan toista kuin Juutilainen. Juuri Tokoin aikana hän oli Hgin poliisimestarina.
A. Pesosta huoletti että sosialistit jäävät pois. Onko tehty kaikki mitä olisi voitu sosialistien mukaan saamiseksi? Luuli, että sos. olisi voitu saada ja että ministeristössä olisivat sosialistit tärkeämpiä kuin monarkistit. Enckeliä ei pitäisi ottaa. Holsti on hyvä. Vennolaan nähden yhtyy Raatikaiseen. Onko Voss-Skrader tasavaltalainen ja suomenmielinen?
Juutilainen yhtyi Pesoseen siinä ettei sosialistien kanssa ole riittävästi neuvoteltu. – Kaipaa Ritavuorta ja Sopasta. Lilius hyvin porvarillinen mielipiteiltään. Hyväksyy Vennolan. Toivoisi vain että yhteistyö tasavaltalaisten kanssa tulisi toimeen. Toivoi että Valden, Voss-Skrader ja Lilius jäisivät pois!
Liakka. Sosialistien puoleen kääntyminen veisi asian aivan uuteen tilaan, uuteen alotteeseen. Sosialistien kanta mahdoton. – Sotaministeri on harrastanut säästäväisyyttä. Vennolan kykyä on väärin arvosteltu. – Tuntee oikeusneuvos Liliuksen, varma suomenmielinen, mutta vaikea suhtautua sosialisteihin.
Niskanen olisi toivonut, samoin kuin Pesonen, että olisi ollut parempi neuvotella sosialistien kanssa.
J. A. Heikkinen: Kun ei ole käännytty sosialistien puoleen, on sosialistit syrjäytetty. Suotavana [piti], että meidän puolelta huomautetaan vielä että sosialistien kanssa on neuvoteltava. Puoltaa sotaministeriä. Enckel poistukoon. Tyytyy Holstiin. Muuten on huomautettu, että meidän omista miehistä astuu hallitukseen 3 pohjalaista, eikä yhtään karjalaista. Olisi tämäkin otettava huomioon.
Luopajärvi: Ryhmän on nyt, joko mentävä mukaan tai kieltäydyttävä. Viime tapauksessa nähtävästi tulisi ryhmän puheenjohtajan velvollisuudeksi muodostaa hallitus. Silloin olisi mentävä vielä vasemmalle, muodost. hallitus sosialistien kanssa. Arvosteli eri henkilöitä. – Leinonen [tark. Artturi L:sta] oli joskus lausunut hyvän arvostelun sotaministeri Valdenista. – Ilmoitti Heikkisen lausunnon johdosta, että hänen paikkansa on kyllä käytettävänä.
Alkio selosti kantaansa. Ei voida saada ihannehallitusta. Olisi mieluisa luovuttamaan paikkansa jollekin Karjalan miehelle.
Junes alistui, vaikka olisi halunnut edistysmielisempää.
Manner: Sosialistien pitäisi antaa esittää vaatimuksensa. Vielä ottaa esiin myöskin, kuten Heikkinen, Maakuntakysymys! Henkilökysymys jätettävä niille, jotka ryhmä on valinnut.
Selander: vakuutti ryhmän kannatusta ryhmän edustajille hallituksessa. Luuli että koko ryhmä on valittujen takana. (Huud. hyvä!)
Vuorimaa. Ruotsal. kannattavat sitä hallitusta jossa on Ramsay. Pääasia on saada sellainen hallitus joka vie isänmaan asiaa eteenpäin. Ihmetteli että ryhmässä on sellaisia, jotka haluaisivat mennä sosialistien kanssa hallituksen. Ei tule kysymykseenkään.
Kallio selitti ettei Valden ole venäläismielinen.
Heikkinen otti karjalaiskysymyksen kun se oli tuotu karjalaispuolelta. Pitää, että sosialistien viime teot ovat vaikeuttaneet, että heidän kanssaan ei voi olla yhteistyössä. Luotettava valituihin edustajiin.
Joukahainen. Tässä ei päästä muuten kuin sovittelujen kautta toisten ryhmien kanssa. Sosialistien kanssa ei nyt hallituksessa mikään yhteistyö käy laatuun. Maalaisliitto ei voi nyt mennä riskeeraamaan sosialistien kanssa.
Ryhmä päätti yksimielisesti että nyt esitetyillä edellytyksillä on maalaisliiton koetettava lähteä mukaan muodostamaan suunniteltua hallitusta.
(Juutilainen oli tällöin jo poistunut kokouksesta.)
Kysymystä Karjalan miesten ottamisesta ehdokkaiksi hallitukseen, ei pantu päätöksen alaiseksi, eikä Heikkistä kukaan kannattanut, eikä hän itsekään sanonut haluavansa sitä ajaa, oli vain tuonut esiin tämän mielipiteen koska maisteri V. Alava (!) oli siitä hänelle puhunut.
Lopulta tunnuttiin oltavan hyvin lämpimässä yhteisymmärryksen vireessä.