Maanant. 15. Huhtik.

Valtiopäiväjaostossa. Päätettiin ryhmille ehdottaa nyt kun eduskunta kokoontuu täydennettäväksi porvarillisilla sosialistien poisjäädessä, seuraavat valiokunnat: Perustuslaki, Valtiovarain, Talous, Lakiv., Talous, Pankki, Maatalous ja Elintarvevaliokunta.
Delegatsioni päätti
1:si, ettei lähi päivinä voida kutsua eduskuntaa kokoon.
2:si että ryhmät koettavat sopia keskenään eduskuntatöiden vastaisesta luetteloohjelmasta.
3:si että valiokunnat sosialistien jäädessä pois, tullaan täydentämään porvarillisilla jäsenillä.
Ehdotin:
että eduskunta elintarveasiain vuoksi kokoontuisi kohta Vaasassa, voittaakseen siten aikaa niin että elintarvetuotantoa voitaisiin riittävästi lisätä. Myöhemmin kokoontuessa, esim. sitten kun Helsinkiin voidaan kokoontua, voi jo monet toimenpiteet olla myöhäisiä. – Juutilainen kannatti, Ahmavaara suostui puolittain. Kairamo, samoin kaikki muut vastustivat.
Sanoin uudelleen, että elintarvelakia ei mahdollisesti enää uusita. Se oli surkean epäonnistunut. Åkermanin elintarvepolitiikka vei kaikki nurin. Talonpoikain aittain ovella voidaan nyt tavata kiväärit. Estlander ja Ingman ja Ståhlberg vastustivat Vaasaan muuttoa. Ståhlberg tunnusti että vaaran vuoksi voisi olla Vaasassa jonkun verran rauhallisempi. Asiassa ei tehty mitään päätöstä.
Sosialisti-edustajain syytteeseen pano.
Vapaaherra Wrede herätti kysymyksen eikö olisi syytä, estääkseen sosialistiedustajia tulemasta eduskuntaan, vaatia heitä kaikkia pantavaksi syytteeseen osallisuudesta kapinaan ja valtiopetokseen?
Ståhlberg vastusti sellaista summamutikkaista toimenpidettä eduskunnan puolelta, koska siitä voisi olla enempi vahinkoa kuin hyötyä. Ingman ja Alkio vastustivat, yhtyen Ståhlbergiin. Estlander yhtyi Vréden. Vréde myönsi, ettei hänkään kapinaa vastustaneita vaadi syytettäväksi. – Nevanlinna vaati, että kaikki sos.dem. edusk. ryhmän jäsenet ovat pidätettävät kuulusteltaviksi. Päätettiin antaa asia prokuraattorin tehtäväksi.
Hallitusmuotoasia. Juutilainen tahtoi tämän lykätä syksyyn kuten muutkin suuret asiat. Keväällä hoidettava vain kiireellisimpiä.
Päätettiin: että perustuslakivaliokunnan porvarilliset jäsenet epävirallisesti valmistaisivat ehdotuksen hallitusmuodoksi.
Kaksikamarista eduskuntajärjestelmää ilmaisivat kannattavansa ainakin Estlander, Vrede ja Kairamo.
Valiokuntien täyttämisestä porvarillisilla varajäsenillä tekee ehdotuksen delegatsioni, ryhmät sitten valitsevat.
Säätytalolta peruja. Juutilainen toi tänään perustuslakivaliokunnan huoneesta minun käyttämäni kappaleen hallituksen hallitusmuoto-esitystä jossa on muistiinpanoni.
Risto Lundgren, eilen vapautettuna, kävi luonani reippaana.
Kansanvaltuuskunta on vienyt mukanaan, paitsi valtion arvopapereita ja rahaa, n. 23 milj. arvosta kultaharkkoja.
Irmari Rantamalan kerrotaan tehdyn kynää käyttämättömäksi.
Punakaartilaistyttö ampui Yrjönkadulla kellariluukusta erään kadulla kulkevan miehen. Hänet saatiin kiinni.
Puukolla saksalaista upseeria löi Sörnäsin puolella eräs mies samalla kuin upseeri hänen pyynnöstään tarjosi tulta hänen paperossiinsa. Upseeri ampui miehen.
Ryhmäkokous illalla hyväksyi pääasiassa julistusluonnokseni.
’’Kansanvaltuuskunnan’’ rahaa arvellaan olevan liikkeessä parisataa miljoonaa. Nyt nousee kysymys lunastaako Suomen Pankki sitä. Liikemiehillä näyttää olevan se usko, että sen pitää heiltä lunastaa! Se on mahdotonta! Ne liikemiehet, jotka ovat sitä ottaneet vastaan, ovat avustaneet kansanvaltuuskunnan väärärahaliikettä. Sellaiseen on mahdotonta vaatia valtion tukea.