Maanant. 15. Jouluk.

Asetus presidentin vallasta tuotiin yhtäkkiä oikeusministeriöstä vahvistettavaksi. Asetuin epäilemään ja suoraan vastustamaan m. m. kaupunkien erioikeuksien määräämisoikeuden siirtämistä presidentille. Lykkäystä puolsivat useat muut, joten asia lykättiin. Ylioppilastutkintoja koskevan asetuksen vahvisti presidentti opetusministerin ehdotuksen mukaisesti; mikäli koskee helppoa käännöstä vieraaseen kieleen. Valtioneuvoston enemmistö oli toista mieltä.
Tämä menettely herätti kiusallista huomiota. Minä henkilökohtaisesti kyllä kannatin opetusministerin ehdotusta, mutta en silti pitänyt oikeana että presidentti vahvistaa harvalukuisen vähemmistön ehdotuksen.
Illalla presidentin päivälliset valtioneuvostolle, puhemiehistölle ja eräille ent. hallituksen jäsenille.