Maanant. 15. Kesäk.

Valtioneuvostossa ilmoitti ulkoministeri, että Englannin konsuli oli ilmoittanut neuvoteltuaan Amerikan konsulin kanssa, antanut nootin, jossa vaaditaan Muurmanin rannikolla olleitten n. s. englantilaisen legionan sotilasten vapaata laskemista Suomeen. Vastustin edelleen tuota vapaata laskemista, vaikka engl. menevätkin, muka, niistä takaamaan.
Neuvotteluja venäläisten kanssa ilmoitti Ehrnroth jatketun, kertoen, että venäläisten kanssa oli ollut nyt keskustelua Itämeren neutralisoimisesta, mutta venäläiset eivät suostu siihen. Asiasta siis ei mitään mainittaisi. Ministeri ei kernaasti siihen tahtoisi suostua, muka. Ryssät vaativat myös Suomen neutralisoimista.
Osanotto Pietarin puhdistamiseen voisi tulla kysymykseen ainoastaan että meillä on ententten siveellinen ja aineellinen kannatus. Se on savutettavissa ainoastaan sillä edellytyksellä että Suomi ja Venäjä ryhtyvät tähän. – Ministeri Holsti on huomauttanut että entente valtojen tahtoa vastaan ei retkeen saa ryhtyä. Englantilainen kenraali oli lausunut samaa.
Vaadin jyrkästi keskustelujen lopettamista venäläisten kanssa siksi kuin Holsti tulee. Vastust. Pietar. menoa.
Soininen samoin.
Ehnroth ei tahdo katkaista neuvotteluja siksi, että yksi ministeri oli sitä vaatinut. Nyt, kun Soininen oli yhtynyt Alkioon, voi ministeristö päättää onko noin tehtävä.
Vennolasta aivan hullunkurinen asia, jos ei venäläisten kanssa voi keskustella. Ei tunne näitä venäläisiä. Näitä vakuutetaan edistysmielisiksi miehiksi. Jyrkästi sitä mieltä että näiden venäläisten kanssa on keskusteluja jatkettava. Jos voidaan sanoa, että hrat Kartasof ovat monarkisteja niin… Valmistavasti keskusteltava.
Sotaminist. puolsi innok. keskusteluja. Kysymys: mitkä suhteet me ehdimme luoda sen Venäjän kanssa joka nousee. Kun valk. venäl. ovat ottaneet Pietarin, ei tiedä millä mahdollisesti puollamme.
Valittaa ettei näistä neuvotteluista pidetä virallista pöytäkirjaa.
Soininen vastasi terävästi Vennolalle. Onko todella herroilla se usko, että nämä herrat venäläiset pysyvät niissä lupauksissaan, joita he nyt antavat. Onko nyt kysymys Pietariin menosta.?
Alkio merkitsi, että neuvottelijoita ei ole valtioneuvosto valinnut, eikä antanut heille ohjeita. Sitä vastoin julaistiin hallituksen nimessä äsken neuvostohallitukselle nootti, jota hallitus ei ollut saanut tarkastaa. Se, kerrottiin kaduilla, olleen Ignatiuksen laatima. Tiesikö siitä sotaministeri? Oliko se valtionhoitajan tieten laadittu? Tämä, sekä se tieto, että Enckel harjoittaa Pariisissa ryssäin kanssa eri politiikkaa kuin Holsti, pakottaa uskomaan että harjoitetaan hallituksen nimessä kahtalaista politiikkaa. Minkälainen on asema rajalla? Pelkään että tiedot sieltä ovat vääriä. Keskusteluja tavallisten Venäjän edust. kanssa en tahdo kieltää, mutta silloin pitää valtioneuvoston määrätä miehet ja ohjelma. – Tarkoittaako So[ta]min, että on nyt mentävä Pietariin, vai eikö ole mentävä? – Onko tarkoitus mobilisoida, vai eikö?
Vennola puolsi edelleen neuvotteluja juuri näiden venäläisten kanssa. Olisi valmistettava ohjelma, mitä me tahdomme venäläisiltä. Sitte jatkettava tai keskeytettävä.
Valdén: selitti että hänen kantansa Venäjän kantaan on ollut selvä. Kannattanut aktivista ohjelmaa, mutta ryhdyttävä valmistamaan kaikki Pietariin hyökkäämistä varten. Valtioneuvoston on siihen myös valmistuttava.
Mitä Alkion vaatimukseen tulee Pietarin suhteen, olisi ollut mahdoton asettaa.
Mobilisoimis-juttuja ei tarvitse uskoa.
Rajalta olisi paras lähettää edustajat ottamaan selkoa.
Hän on pitänyt varalla, että sotaväki on valmiina.
Hahl tahtoo myöskin jatkaa keskusteluja venäläisten kanssa.
Luopajärvi yhtyy neuvottelujen jatkamiseen nähden Hahliin.
Erkko. Samoin. Puolsi asian lähettämistä valiokuntaan. Entente vallatkin neuvottelevat.
Valdén: Oli käsittänyt aktiivisen toiminnan laajemmin kuin Pietarin retkeen.
Alkio osoitti politiikan kahtalaisuuden min. Holstin ja Enckelin välillä. Epäili että nämä venäläiset täällä edustavat sitä Enckeliläistä politiikkaa.
Voss-Skrader. Sotaministeri oli syyttänyt että samalla kun he neuvottelevat Karttasoffin kanssa, sisäministeri vangituttaa ja panee toimeen kotitarkastuksen hänen sihteerinsä luona: selitti, että sihteeri oli eräs rouva joka oli kulettanut rajan yli salaista kirjevaihtoa. Oleskelulupa oli Suomessa päättynyt ja silloin pidätetty. Mutta selvitetään.
Asetettiin valiokunta: Ehrnroth, Valdén, Alkio, pääminist.
Sähkösanoma Holstilta tuotiin neuvotteluun. Tukholmasta. Hän vaatii hallitusmuodon hyväksymistä koska Englanti, Ranska ja Amerikka ja Japani sitä vaativat. Suomen oikeus vaikuttaa Itämeren politiikkaan tulee vaikeutumaan ja samoin raha-asiat joutuvat suuriin vaikeuksiin.
Englantilaiset ja armahdusmanifesti. Englantilainen sotilaslähetystön jäsen kävi pääministerin luona vaatimassa että engl. legionan jäsenet, muut, paitsi henkilökohtaisia rikoksia tehneet, lasketaisiin vapaasti tulemaan maahan.
Oli ilmoittanut, että sen laimiin lyöminen pilaisi Suomen välejä Englantiin. Ranska, Amer. Japani yhtyneet samaan.
Eino Nyyssölä nimitettiin väliaikaisesti raittiusosaston sihteeriksi.
Komitea: Valtioneuvostolle esittelin: Sosialiministeriön ilmoitus komitean asettamisesta ottamaan selkoa ja tekemään ehdotuksen siitä, miten niitä puutteeseen joutuneita leskiä ja orpoja voitaisiin avustaa, joiden luonnolliset huoltajat kapinoitsijat ovat murhanneet tai työkyvyttömiksi saattaneet, sekä niitä, joiden luonnolliset huoltajat, vaikka eivät ole tehneet itseään syypäiksi valtiorikokseen tai muuhun kapinan yhteydessä tehtyyn rikokseen, kapinan lopettamisen yhteydessä ovat menettäneet henkensä.
Komiteaan asetettiin: Köyhäinhoidon ylitarkastaja V. Juusela puheenjoht., varatuomari Eero Boehm ja filos. toht. J. Helo jäseniksi.
Kysymys hallitusmuodon uudelleen vireille-panosta on tänään ollut päivänjärjestyksessä.
Perustuslakivaliokunta on ryhtynyt käsittelemään esitysehdotusta ja pääsi toisessa lukemisessa jo 52 §. – Hallitus aikoi antaa esityksen. Mutta koska siihen olisi tullut enempi muutoksia kuin ne mistä tasavaltalaiset ryhmät ovat sopineet, katsottiin että on viisainta keskustelun välttämiseksi, ettei sitä esitetä.
Danielson-Kalmari, Ingman y. m. kuuluvat nyt vahvasti aikovan puoltaa uuden esityksen hyväksymistä. Luullaan että se nyt menee läpi.
Juutilainen ja Niukkanen olivat tänään eduskunnassa nälvineet valuuttalainaa – vaikka sitä eivät tehneet edes sosialistit. Ryhmä oli hävennyt – toki.
Tuumimme antaa ryhmälle ultimaatumin: ellei tällainen nälviminen lopu, tulemme heti pois valtioneuvostosta ja toiset saavat astua sijaan. Tätä ei viitsi kärsiä. Nuo miehet on otettava ohjaksiin. Meille sopii ryhmässä tehdä välikysymyksiä kuinka usein tahansa, mutta me emme salli, että nälvimisellä tehdään maalaisliiton ryhmä ja sen edustajat hallituksessa naurunalaisiksi. Minä alan olla jo niin vanha ja väsynyt, että minä en viitsi ryhtyä jatkuvasti tällaiseen leikittelyyn.
Kovin väsyneenä lähdin pois klo 10,10 yöllä valtioneuvoston neuvottelusta.