Maanant. 15. Marrask.

Ryhmässä: otetaanko sosialistien ponnet amnestiasta rauhan sopimukseen? Sos. kirj[eeseen] vast[aus]? Niukkanen: Ei rauhankirjaan, muuten voitaisiin ottaa asia, luvata ottaa, käsiteltäv.
Liakka Samoin. Oikeuden polkemista tapahtunut. Otet. esille muuten.
Lohi samoin. Valittaa armahduskysymyksen lykkäystä.
Vieras asia ottaa rauhansopimuks. Sos. aikonevat jarruttaa ellei oteta esiin.
Kärki. Sos.kirj. ei ole uhkavaatimus. Yhtyy edellisiin.
Heikkinen J. A. yhtyy edellisiin.
Piitulainen yhtyy edellisiin ponsien rauhansop[imukseen] ottamisesta. Asia voidaan kyllä ottaa sos.dem. ryhmän kirj. mukaan esiin, mutta ennakolta ei voi antaa kannatuslupauksia.
Hahl. Ei ponsia rauhankirj. Luulee että hallituksen on annettava esitys amnestiasta.
Kallio tekee ehdotuksensa kirj. vastaukseksi sos.ryhmälle.
Juutilainen kannattaa kirjelmäluonnosta.
Piitulainen kannattaa Kallion ehdotusta.
Manner. Ei ole syytä ottaa amnestiaponsia rauhansopimuksessa. Kun Lakivk. on hallituksen esit. ei tiedä millä tavoin amnestia esitys saataisiin esille. Ei ole armahdukseen nähden suosiollisemmalla kannalla kuin ennenkään.
Hnen J. A. Armahdukseen nähden oltava varovainen. Tulee pohjoisesta punaisia tuhansittain. Kannattaa Kallion ehdotusta.
Lohi epäilee onko viisasta sanoa niin jyrkästi, että ei oteta esiin amnestiaa.
Junes. Ei olisi niin uhm. hengessä kirjoitettava kuin Kallio on ehdottanut.
Juutilainen. Kirjelmävaliokuntaan.
Kallio väittää että hänen vastauksensa ei ole röyhkeä vaan selvä. Hyvä järjestys vaatii sen.
Arfman. Valiokuntaan kuten Juutilainen. Kirjelmä laadittava viisaasti.
Pesonen. Rauhankirjassahan puhutaan eri asiasta kuin nyt on kyseessä. Ei ole valmis hyväks. Kallion ehdotusta. Esittää uuden ponnen.
Alkio esittää kirjelmäluonnoksen.
Manner hyväksyy sen, vastustaa Lohen ehdotusta.
Hahl vastusti Kallion luonnosta. Lykkää asian liian kauas. Olisi otettava esille rauhansopimus amnestian yhteydessä.
Lohi ei pidä omasta ehdotuksestaan jyrkästi. Samaa kuin Hahl. Pääasia: että luvataan ottaa asia esille.
Niukkanen. Ei saa antaa aihetta sos. ryhtyä temppuiluun. ’’Sopivassa muodossa’’ esille. Ilm. että olemme valmiit laaj. armahd.
Alkio puolusti kantaansa ja ehdotustaan.
Juutilainen yhtyi samaan.
Pilkka yhtyi puheenjohtajaan. Ei saisi kaikkea sosialisteille luvata.
Kärki ehd. ilmoitettavaksi että ollaan laajemman armahduksen kannalla. – Tätä nauraen vastustettiin.