Maanant. 17. Marrask.

Ulkoasiain valiokunnassa.Aunuksen kysymys. Lj: Hallituksen kanta olisi lopullisesti Aunukseen nähden määrättävä. Asema on nyt yhtä edullinen kuin ennenkin. Kansan mielipide nyt Suomeen päin. Jos hallitus nyt päästää edullisen tilanteen käsistään, voidaan hallitusta tulla syyttämään. Aunus nyt voitaisiin saada verrattain pienillä, vapailla joukoilla. Se ei tarvitsisi olla missään yhteydessä Pietarin kysymyksen kanssa.
Holsti. Lampio on Muurmanilta kirjoitt. että venäläisten asema siellä on niin heikko että he tulevat pian pyytämään Suomen apua.
Bolshevismi voittanut alaa Muurmanilla. Pelkäävät Suomen valkoista hallitusta.
Alkio huomautti majuri Talvelan arvelleen että Aunus olisi otettavissa 5000 miehellä, kun voitetut alueet miehitetään vakinaisilla. Epäili olisko nyt jo aika ryhtyä. Sillä kun valkoiset Venäjällä kukistuvat, käy Aunuksen rintama paljo vaikeammaksi, kun Pietarin rintama olisi auki.
Luopajärvi luuli, että tilanne voi kehittyä siksi, että jos reunavallat tekevät rauhan, meidänkin on ryhdyttävä neuvotteluihin.
Pääministeri puolsi 50 milj. ottamista budjettiin.
Sotaministeri. Esiintymisemme Aunuksessa merkitsisi olla Skobeltsinin vasemman sivustan tukena. Jos aunukselaiset pyytävät, voitaisiin mennä suojelemaan. Siis taipuvainen.
Holsti: Jos saamme vielä Milleriltä pyyntöjä, olisi meille nyt edullista valmistautua menemään. Rahasumma siis otettava (50 milj.) budjettiin.
Luopajärvi. Jos valkoinen valta Venäjällä kukistuu, me voimme ajatella liittyä reunavaltioiden kanssa ja vallata Aunus. Aunus niin syrjäinen, etteivät bolshevikit siitä suuria välitä. On monta mahdollisuutta. Mahdollisuuksia on käytettävä.
Alkio ilmoitti olevansa sitä mieltä että Aunuksesta olisi pidettävä kiinni. Se olisi jo kesällä saatu jos ei Helsingistä harjoitettu provokatsionia ja hajotusta. Ei ollut varma onko nyt jo aika. Suostui summan ottamiseen budjettiin. Se joka tapauksessa on tarpeen.
Päätettiin ottaa 60 milj. johon sisältyy myös Itä-Karjalan avustus ja valistusmäärärahat.
Sotilaallisten toimenpiteiden järjestely lykättiin tuonnemmaksi.
Rahavaliokunnassa tahtoivat ministerit Vennola ja Lundson poistaa raittiusosaston budjetista 200,000 raittiusvalistustyömäärärahoista. Kohtaus.