Maanant. 18. Helmik.

Helsingissä. Paavo ei ollut herännytkään. Sain hänet kohta puhelimeen. Hän tuli. Oli hyvin hauska taas häntä tavata. Voi hyvin. On saanut parhaan arvolauseen ensimäisestä kirjoituksestaan. Olimme syömässä yhdessä.
Kaila kävi kertomassa lisätietoja armeijan taisteluvälineosaston skandaalista. Mietintö oli jo n. 4 päivää kaikilla Hgin lehdillä, mutta kiellolla, ettei saa julaista ennen kuin pääministeri on sen ehtinyt lukea. Se julaistiin kuitenkin Ruotsissa, johon sen siis nähtävästi oli jonkun pääkaup. hallituksen luottamusta nauttivan lehden toimituksesta mennyt. Yhdellekään maalaisliiton lehdelle ei mietintöä tietenkään ollut annettu.
Vilkama on sanonut, että vähänkin armeijalle epäedullisista kirjoituksista tullaan nostamaan syyte, puolustusministeri on luvannut maksaa korvaukset.
Kaila oli aikaisemmin luvattu kutsua siihen tilaisuuteen jossa nyt puolustuslaitoksen taholta selostettiin vastamuistut. komiteaan mietintöön, jossa Kivekäs ja Löfström pitivät ääntä. Mutta ei kutsuttukaan!
Taisteluvälineosaston päällikkönä on eversti Schvind – ministeri Schvindtin veli, josta syystä Procopé on määrätty hoitamaan tätä asiaa.
Eduskuntatalolautakunnassa esitettiin Palmqvistin piirustukset säätytalon laajentamiseksi. Minua ei ulkofasaadit ollenkaan tyydytä. Ja kuitenkin hinta nousee 25–30 milj. Jätettiin lopullinen arviointi siksi, kunnes uuden talon piirustusten kilpailuaika loppuu.
Olen koettanut vahvasti harjoittaa propagandaa siitä, että eduskunnan istunnot nyt väliaikaisesti asetetaan säätytalolle, ent. porvarissäädyn saliin. Mutta en saa paljo kannatusta. Ainoastaan Aamos Andersson kannattaa.
Kävin Paavon kortteerissa. Heillä on Olavin kera hyvin hauska huone.
En tavannut puhelimessa ketään joita halusin. Helsingissähän ihmiset ovat aina kadulla!
Paavo saattoi minua asemalle. Sinne tuli myös Tamminen.
Matkustin kenkätehtailija Tuomelan kanssa samassa makuuvaunuosastossa.