Maanant. 19. Jouluk.

Tulliasiat uudelleen esillä. Ruotsalaisia ripitetään. Ovat noloina. Suuren valiokunnan ehdotukset menevät läpi. Mutta nyt on budjetissa 30–40 tuh. markan vaillinki. Asia menee korjausta ja vaillingin täyttämistä varten valtiovarain valiokuntaan.
Ryhmässä on tiukka keskustelu Saalastin perheen rahallisesta avustamisesta. Kallio ehdottaa ryhmän kassasta 500:- lisää listoilla. Toiset puoltavat, mutta m. m. Arffman, Leppälä, Pilkka y. m. vastustavat, koska useilla ml. edustajilla on vaikeuksia ja ryhmän kassaan kannetaan kaikilta saman perusteen mukaan huolimatta tulojen erilaisuudesta. Kun ei ehdotusta yksimielisesti puolustettu, katsoin ettei siitä voi äänestämällä päättää, joten asiaan ei voida ryhmän yhteisiä varoja käyttää, mutta voidaan kerätä. Niin päätettiin. Keräys tuotti 400–500 mk.
Budjettivailingin täyttämiseen nähden jäi valtiovarain valiok. jäsenille vapaat kädet.
Kunnallislakeja moitittiin ankarasti, jotkut myös puolsivat. Päätettiin ettei mitään varmaa kantaa vielä oteta lopulliseen menettelyyn nähden. Yleisesti otaksuttiin ettei lakia voitaisi käyttää ensivuoden verotuksessa, kun järjestelytoimet sitä varten vetäisivät kuukausia. Huomenna yritetään muutoksia. Ellei saada takeita, että lakia voidaan vuoden alusta verotukseen käyttää, on koetettava se saada voimaan astuvaksi vasta v. 1923 alusta.
Paavon asia ei juuri valkene: Mitään esikuntaan siirtoa ei tule, sinne ei oteta ylioppilaita. Radiota kuitenkin joulun jälkeen aletaan opettaa. Vaatteet mahdollisesti jaetaan ennen joulua. Reservivänrikkikurssille voidaan päästä helmik. 1 pnä. Kestää 6 kk. Vapaussota- ja suojeluskuntalyhennys saatava muusta palvelusajasta.