Maanant. 2 p. Helmik.

Minua on taas viluttanut ja sen johdosta hieman kuumetta. Eduskunta kokoontunut. (Päämin. hallitussuun.) Amnestia- lain vaikutelmat:
Yleinen vaikutelma on se, että monarkistinen oikeisto koettaa mahdollisimmassa määrässä jännittää hallitusvastaista mielialaa. Mutta sitä näyttää olevan vaikeaa saada jännitetyksi, joten mieliala on laimea. Keskustaa asiassa ei tietysti voi mikään innostaa. Sillä eihän amnestia ole heille tärkeä omien intressiensä kannalta. Yleensä on vaikutelmani se, että oikeistososialistien tukemiseksi bolshevikeja vastaan se oli hyvin tärkeä toimenpide, se oli valtioteko, jonka kautta sosialistien kahtia jako toteutettiin. Jos amnestiaa ei annettu olisi seuraus ollut, että oikeistososialisteilta olisi mennyt pohja jalkain alta ja kaikki olisi työnnetty bolshevikien laumaan. Se olisi toistaseksi sotkenut koko parlamenttaarisen elämämme tuottaen suuria vaikeuksia.
Karjalan asiat. Alkaa yhä enempi paljastua, että Itä-Karjalan asiain hoidossa on ollut suurta hajanaisuutta ja huolettomuutta.
Lähetystö, johon kuului Repolan nimismies Sivén, kävi tänään luonani. Sivén kertoi m. m. Repolassa on suurta tyytymättömyyttä Itä-Karjalan toimituskunnan hoitoon. Samoin entistä nimismiestä vastaan, häntä kun syytetään kavalluksista y.m. Hallinto on liian kaukana, sitä paitsi. Mutta nyt on kansa alkanut rauhaantua. Suojeluskunnissa ollut 600 miestä. Johtajan (nimismiehen) epäkelpoisuuden vuoksi, sekä, kun ne muutkin päälliköt ovat sekaantuneet murhiin. – Siellä on suuria suomalaisia savottatöitä, jotka tuottavat ansioita ja helpottavat kansan toimeentuloa. – Suojeluskunta alkaa elpyä uudestaan. – Millerin venäl. joukkoja Äänisen pohjoispuolella on noin 300 rintamalla. Pelkäävät punaisten puhkaisevan tämän rintaman, jolloin Itä-Karjalan kysymys on menetetty. Noissa Millerin joukoissa on 1500 karjalaisia. Uhtuan tapahtumain johdosta karjalaiset karanneet kotiinsa. Punaiset yrittävät merelle. Muurmanin radan varsilla on suuria englantilaisia ampumatarvevarastoja. – Porajärven nimismies Terhoa epäillään suurista kavalluksista. – Järjestys on siellä saatava aikaan, se on parasta propagandaa. Nyt pitäisi ryssäin varalta miehittää Porajärvi, Repola ja Lindajärvi, sekä järjestää hallinto.
Sanoin että pidän välttämättömänä hallinnon nopeata järjestelyä yksiin käsiin, koko heimokansojen aluetta koskien. Sotilaallisia toimia en tällä kertaa puolla. Arvelen että Euroopan olojen järjestely voi ulottaa vaikutuksensa Itä-Karjalankin asioihin. Selitin, että Suomelle tulee Itä-Karjala taloudellisesti hyvin kalliiksi, eikä sitä siis kannata siitä syystä tavotella, mutta heimoustunne, kulttuuri, historia vaatii Suomea uhraamaan heimokansojen kokoomiseksi.
Pääministerin hallitussuunnitelmat.
Pääministeri esitteli hallituksen uudelleen järjestelyä varten menettelytavan, joka lyhyesti sisältää: Mitään uutta ohjelmaa ei tehdä, vaan viitaten tähän astiseen, ilmoitetaan omille ryhmille jatkettavan ent. pohjalla. Kun keskus[ta]ryhmät suostuvat, ilmoitetaan kaikille toisille ryhmille, että he saavat täyttää hallituksessa vapaaksi tulleet paikat. Se ryhmä joka ei suostu, jää pois. Näin ehkä jää heti sosialistit pois. Silloin voisi ajatella kokoomukselle 2, ruotsal. 1 paikan. Maalaisliitto saisi (vaatimuksestani) elintarveministerin paikan. Jollei tämäkään onnistuisi, täytetäisiin paikat keskustan miehillä ja annetaisiin sitten heti eduskunnan antaa luottamuslause. Jollei sitä saataisi, poistutaisiin ja eduskunta saisi järjestää asian.
Hyväksyin tämän menettelyn. Samoin useat muut.
Edistyspuolueen ryhmä oli sittemin hyväksynyt myöskin sen.
Maalaisliiton ryhmälle esitti pääministeri asian illalla. En ollut ryhmässä, kun istunnon päätyttyä olin sairas ja menin maata. Siellä olivat Vuorimaa, A. Pesonen, Niukkanen ja muutamat muut tahtoneet vasemmistokokoomusta. Keskustelu ei ollut pitkä. Päätettiin:
’’Maalaisliiton ryhmällä ei ole mitään sitä vastaan, että pääministeri ottaa oikealta ja vasemalta [selvää] millä tavalla näillä tahoilla suhtaudutaan hallituksen täydentämiseen.’’
Tiist. 3 p. Helmik.
Ei tapahtunut erikoisempaa. Selvittely Nyyssölän kanssa. – Pohjanheimo valittamassa. – Sulfiittineuvottelut. Itä-Karjalan lähetystö.