Maanant. 23. Elok.

Matkalla luin ’’Juoppohullun’’ korrehtuurin.Helsingin asemalla vastassa Kivilinna, Karpio ja Klemettilä.
Edistysseurojen Kust. Oy.ssä.
Sovimme, että Juoppohullusta saan 25 % palkkion. Hinta arveltiin à 10 mk. Painetaan joko 5000, à 2500 painoksina tai 6000, à 2000 painoksina. Maksu aina heti kun painos lasketaan kauppaan.
Maksettiin 1918 osinkoa 25:- ja Pyrkijän pakkaus- ja asemalleajosta 25:-
Ulkoasiain valiokunta on kutsuttu koolle neuvoa antamaan rauhanneuvottelukunnalle ja hallitukselle.
He ovat allekirjoittaneet välirauhan, luovuttaen Suomenlahden kulkuväylän venäläisille! Se on minusta vahingollinen teko. Se oli ainoa painava valtti joka meillä oli. Välirauhassa me annoimme sen, saamatta mitään vastaan.
Ulkoasiain valiokunnassa olivat läsnä; Erich, Holsti, Hahl, Kallio, Vuorimaa, Vennola, Mantere, Auer, Keto, Ryömä, Törmä, Voionmaa, Colliander, Hornborg, Suolahti, Nevanlinna, Linna, Arho, Huttunen P., Leivo, Alkio.
Pääministeri ilmoitti hallituksen halunneen saada antaa eräitä tietoja rauhanneuvottelujen tilanteesta.
Ulkoministeri esitti promemorian joka käsittelee taktiikkaa. Jos rauhan olisi pitänyt solmia 10/6–14/7 välillä, olisi rauha ollut vaikealuontoinen meille. Nyt on Venäjä osoittanut paljon suurempaa taipumusta. Nyt juuri on tullut tieto, että Puola on lyönyt koko Venäjän pohjoisen armeijan, ottaen m. m. 20,000 miestä. Se muuttaa, erään kenraalin lausuman mukaan, koko kansainvälisen aseman. Uhkaava esiintyminen Suomen puolelta olisi parantanut rauhanehtojamme, mutta mobilisointi olisi vaikuttanut heikontavasti sisäpolitiikkaan. Hallitus valtuutti kirjoittamaan välirauhan, myös pitäen valuuttanäkökohtia silmällä. Jos Suomi Venäjän heikkouden hetkeä käyttäisi hyväkseen, se voisi jälkeenpäin tuottaa vaikeuksia. Hallitus tahtoo siis jatkaa rauhaa. Kun moititaan hallitusta siitä, ettei se ole kiirehtinyt rauhaa, niin sitä olisi voinut kiirehtiä myös sotilaallisilla keinoilla. Parempi luottaa moraalisiin keinoihin. Ei ole siis syytä moittia hallitusta ja rauhanneuvottelukuntaa.
Tämä taktiikasta.
Hyväksyttiin että eduskunnan sihteeri Ahla merkitsee lausunnot pöytäkirjaan.
Nevanlinna ehdotti että ensin keskusteltaisiin rauhanehdoista.
Mantere samoin.
Ryömä samoin.
Otettiin keskusteltavaksi rauhanehdoista.
Alkio ilmoitti, ettei hän voi sallia valiokunnan tekevän mitään päätöksiä. Käsittää kokoonnutun saamaan hallituksen tiedonantoja. Jäsenet voivat niistä lausua yksityisiä mielipiteitä.
Pääministeri hyväksyi tämän tulkinnan.
Vennola selosti: Venäläiset katsovat antaneensa paljon perään myöntäessään Suomenlahden Suomelle. Suomenlahden järjestelyä pitää Suomelle edullisena. Suursaarta venäl. tahtovat.
Kireimmät ovat aluekysymykset. Venäl[äisille] vastenmielisimpiä.
Taloudelliset kysymykset status quon pohjalla. Meillä olisi noin 1 miljardia saatavaa Venäjältä. Laivoja venäl. vaativat. Väinämöisen omistus riidan alainen, siinä on osaa Riian kaupungilla. Lactan omistus samoin riidan alainen. Jos me luovumme vaatimuksistaan [tark. -mme] hekin ovat siihen taipuvia. Olisi edullista päästä noista riidan aiheista ja numeroista. Heillä on tarkat tiedot. Heidän arvostelunsa näistä arvoista menee monia miljardeja korkeammalle kuin meidän. Statusquon perusteella taloudell. kysymyksissä olisi siis rauha tehtävä.
Aluekysymykset. Ovat hyvin kiinteitä. Eivät halua myönnyttää ilman saamatta vasta-alueita. Moskovassa käy yhä kiinteämmäksi. Elok. 17. ensikerran ilmoitettiin että Petsamo voitaisiin luovuttaa mutta vastiketta vastaan. Kuitenkin niin että Kalastajasaaren läntiset niemekkeet eivät tulisi Suomelle. Eräitä rajoituksia muitakin.
Vaatisivat vastikk. kaikki Suomenlahden saaret ja Karjalan kannaksella puolustuslinjaa myöten, n. 60,000–70,000 asukkaineen.
Sittemin suostuneet ainakin Luttojokea myöten luovuttamaan.
Karjalan Kannaksella taipuvaisia aluevaatim. vaihtamisen Annan metsiin. Mutta Suomenl. saaria vaativat, Seiskari, Lavansaari ja Penisaari.
Yleinen vaikutus: että he alkavat alistua Petsamon asiassa sen vuoksi, että Suomessa kaikki ryhmät kannattavat.
Mitä tulee Repolaan, Porajärveen y.m. Itä-Karjalaan, on katsottu ettemme enää voi pitää yllä vanhaa ohjelmaamme, kansanäänestysvaatimusta. On sitä vastoin esitetty, että suomalaissukuiset saavat puolueettoman autonomisen alueen. Repolan kysymys riippuisi suuresti tästä. Venäl. kieltäytyvät kansanäänestyksestä, koska se muka on venäl. alue. Itsehallinto-alueluonteesta keskustelevat ja lupaavat antaa ehdotuksensa. Neutralisoimisesta eivät anna tietoa kannastaan. Hyvin mahd. että saavat Karjalaan kansallisen milissin. Kaikki käy kuin kaupanteko. Pidetään kiini joka palasta. Repolan ja Porajärven asiaa ei ole keskusteltu loppuun. Toteaa, että sen jälkeen kuin Hgistä palasivat menneet hyvästi eteenpäin. Taloudellisissa kysymyksistä statusquo meille edullinen; Suomenlahden saariin nähden asema edullinen, mahdoll. tyytyvät Annan metsiin; Petsamo saatane.
Amnestiasta ei osaa yksityisasiallisesti sanoa mitään. Mahdollisesti maanpetos kahden puolen anteeksi, valtiopetos eri asia.
Voionmaa sanoi hänen käsityksensä menevän pääasiassa samaan suuntaan kuin edel. puhujan.
Luulee että saadaan hyvä tulos taloudellisten asiain selvittelystä. Saamme pitää its[eämme] onnellisina.
Kauppasopimus on myöskin syntymässä. Edullisia ehtoja. Ainoa ikävä puoli, ettei tulliasiassa päästäne sopimukseen.
Laatokalla saatu järjestely ei ole johtanut siihen, ettei sinne saisi viedä pieniä sotalaivoja.
Amnestia, että maanpetosrikos jäisi pois. Olisi ollut hauskempi jos se olisi annettu jo ennen.
Jos hätä tulee, Seiskari ja Lavansaari luovutettava Petsamoa vastaan. Tätä pitäisi erinomaisen suurena voittona.
Tässä on saatava rauhanvaltuuskunnan vapaat kädet tehdä sopimus. Ellei saada, voi se mennä kaukaisiin aikoihin.
On siinä uskossa että jos rauhanvaltuuskunta saa vapauden toimia näin kun on puhuttu, niin jo ensi viikolla saadaan rauha.
He sos.dem. olleet järjestelmällisesti sitä mieltä että tätä rauhan asiaa on ajettava riippumatta Puolan asioista.
Holsti esitti 9 artk. Suomenlahden sopimusehdotuksissa. Kansainliittosopimuksen mukaan emme voi tehdä sellaisia sopimuksia. Vennolan pitäisi saada puoltaa kantaansa. Venäl. suostunevat.
Suomal. vaativat saada 100 tonn. sotalaivojen pito-oikeutta myös Laatokalla. 45 millin tykit.
Alueista: Suomen hist. alue pid. koskemattomana; Petsamo saatava; Repola ja Porajärvi sam., Itä-Karjalan kysymys.
Rauhanneuvottelukunnalle annettu lupa tarjota Petsamosta taloudellisia korvauksia.
Kuokkalan, Kivennavan lähetystö oli käynyt tänään Holstin luona valittamassa ajatusta ja huhua että nämä alueet luovutetaan Venäjälle. Vakin. suomalaista asujamistoa 3000, huvilaasutusta venäläistä 30,000. Tuonnempana voi tämä alue enemmistön tahdosta mennä ilman.
Kun hallitus pohti 7 sairaalalaivan kysymystä, ei voitu niitä luovuttaa ilman muuta. Niiden omistus on riidan alainen. Engl. on sovittu että nämä laivat jäävät Suomen suojelukseen. Omist. katsovat että bolshevikit ovat varastaneet nämä laivat. Sovinto-oikeus vasta voi ratkaista kenen laivat ovat.
Kysymys Väinämöisestä. Asiantuntijat sitä mieltä että meidän ei kannata pitää niin suurta hiilen kuluttajaa. Mutta se voitaisiin kuitenkin lainata Venäläisille heidän dreagnought. jäistä auttamiseksi.
Taktiikkakysym. On erittäin iloinen siitä mitä prof. Vennola on sanonut rauhanneuvottelujen edistymisestä. Se todistaa pitävältä taholta, ettei hallitus ole jarruttanut.
Ei kuitenkaan ole yhtä optimisti kuin Voionmaa, että jo viikon kuluessa saataisiin rauha.
Pääministeri huomautti vielä 9 artiklan sopimusehdotuksesta, selittäen sen kansainvälistä luonnetta.
Kallio. Kuuluuko Suomen saataviin myös yksityisten saatavat.
Holsti. Yksityissaatavat maksaa Venäjä kuten enimmin suositun maan kansalaisille.
Kivilinna yhtyi pääsiassa Vennolan ja Voionmaan lausuntoihin.
Vastavuoroisuus erimaiden kansalaisten oikeuksista tuskin vie tuloksiin.
Laatokan laivastokysymys pieni asia.
Amnestiaan ajaa täällä olevain inkeriläisten ja karjalaisten pakolaisten asema.
Miten tärkeimmät, kuten esim. Petsamon kysymys saadaan ratk.? Jos sotaonni heille on epäsuot. kenties luovuttavat eräitä taloudell. korvauksia vastaan. Ilman ei se mene. Ellei taloudellisilla eduilla saada, onko luovuttava rauhantoiveista? Katkaista välirauha? Ei ole ollenkaan samaa mieltä kuin Voionmaa, ettei kansainvälisiä suhteita oteta huomioon. Ne on otettava huomioon. Ei näe tulevaisuudessa mitään jonka varaan olisi rauhan teko lykättäväksi.
Keskustelut merkittiin jyrkästi salaisiksi.
Nevanlinna kiitti saaduista tiedoista jotka häntä tyydyttävät suureksi osaksi. Kysyi mitä merkitsee amnestiassa ’’toisen maan hyväksi’’ tehdyistä poliittisista rikoksista?
Pääministeri: Että on hyödyttänyt toista sopimuspuolta.
Ryömä: Ei kukaan ole uskonut että rauhanneuvottelut sujuisivat nopeammin kun on tapahtunut. Mutta on epäilty että hallituksen taholla on ajateltu Puolan apua, Lontoon konferenssia y. m. Epäilty ja epäilty. Rauha olisi nyt tehtävä riippumatta ympärysvaltain mielipidettä. Hallitus ei saisi sitoa rauhanneuvottelukunnan käsiä, vaan annettava vapaasti tehdä rauha. Ehdoistakaan ei ole suurta erimielisyyttä.
Itä-Karjalan kysymys. Olisihan pyrittävä itsemääräämisoikeuteen mutta onko siihen käytännöll. mahdollisuuksia?
Repola ja Porajärvi asiallisesti sama kuin Ahvenanmaan kysymys.
Talousasiat vaihtokaupan pohjalla.
Laatokka neutraaliseksi.
Onko tullut Ahvenanmaa-kysymys esiin?
Vuorimaa. Rauhanneuvottelut sattuneet huonoon aikaan. Nyt pitäisi hidastuttaa rauhanvauhtia. Kun sitoudutaan epäedulliseen rauhaan, sitä ei voida enää peruuttaa. Ei panna kiinni rauhaa.
Holsti vastasi Ryömän kysymyksiin. Amnestia-kysymys on ollut etevimpien oikeusoppineittemme harkittavana ja valmisteltavana. Lakimiehet noudattaneet rauhanneuvottelukunnan suuntaa.
Mantere oli tuloksiin tyytyväinen. Tätä tilannetta käytettävä hyväksemme. Esitetyllä pohjalla. Ei olisi vitkasteltava rauhanteossa. Sanomalehdistössä ei olisi hoputettava rauhaa, se olisi meille vahingoksi.
Keto samaa mieltä kuin edellinen puhuja. Päin vastoin kuin Vuorimaa on sitä mieltä, että rauha ei ole meille epäedullinen. Petsamo suuri saavutus.
Repolan ottaminen Suomen yhteyteen on poliittinen erehdys. Jos koko Itä-Karjala olisi tehnyt tämän vaatimuksen, olisi asia selvempi.
Petsamon suhteen olisi asetuttava vaihdon kannalle. Ei ole koskaan luottanut 1864 sopimukseen.
Suolahti on taipuvainen suurin piirtein hyväksymään rauhanvaltuusk. ja hallituksen rauhantoimet. Tilanne Euroopassa on sellainen. Kuitenkaan ei saisi tinkiä niistä minimivaatimuksista, joista on kiinni pidetty.
Amnestiaan nähden epäilyksiä.
Alkio: merkitsi, ettei maassa nykyään liene monta henkilöä, jotka eivät rauhaa halua. Mutta ei ’’millä ehdoilla tahansa.’’ Ollaan tekemisissä sopimuskumppalin kanssa, jonka sanaan ei voi luottaa. Onko sen kanssa rauha varmempi niin kauan kuin sitä ei ole allekirjoitettu ja rajaa avattu, vai silloinko kun näin on tapahtunut? Arveli että edellinen olisi melkein varmempi. Piti Suomenlahden avaamista ryssille onnettomana erehdyksenä. Suomenlahden saarten luovuttaminen olisi rikos. Niiden strat. merkitys vaikkakaan niitä Suomi ei käyttäisi sotilaallisiin tarkoituksiin on yhtä tärkeä kuin Ahvenanmaan. Niiden omistamisen kautta Venäjä tulisi hallitsemaan Suomenlahtea. Se tekisi asemamme [pitkän puheenvuoron jatko muutamaa sivua myöhemmin] kokonaan Venäjästä riippuvaksi. Jos vielä Ruotsi saa Ahvenanmaan ymmärtää hyvin, millaiseksi Suomen asema silloin muuttuisi. Ei siis mitään saaria saa luovuttaa.
On puhuttu väärässä äänilajissa Suomen aluevaatimuksista. Me emme ole vaatineet alueita, sillä Petsamo kuuluu meille. Asiakirja on selvä, vaikka edust. Keto sitä epäilee. Itä-Karjalalle vaadimme itsemäär. oikeutta, mutta emme sen yhdistämistä Suomeen sellaisenaan. Ja tämä vaatimus täytyy saada sisällytetyksi rauhansopimukseen.
Jos sosialistit olisivat olleet Itä-Karjalan asiassa yhtä selvällä kannalla kuin Petsamon asiassa, se olisi varmaan järjestynyt.
Taloudelliset kysymykset ovat toisarvoisia. Luovutti tai sai tätä nykyaik. rahaa, se ei ole niin suuresta arvosta. Voi yhtyä neuvottelukunnan suunnitelmiin.
Amnestia on toisarvoinen asia. Mutta ei ymmärrä, miten lakimiehet ovat voineet tulla siihen, että maanpetos voidaan antaa anteeksi, mutta sitten syyttää valtiopetoksesta joka on pienempi rikos: Kai siihen on tultu lainopin diplomatiseeraamisen kautta!
Puhuja oli sitä mieltä, että kun näin oleellisia poikkeuksia rauhanehtoihin suunnitellaan, pitäisi, ennen kuin niitä hyväksytään, kutsua eduskunta kokoon. Se olisi ollut kokoon kutsuttava jo ennen kuin välirauhasopimus Suomenlahden avauksineen allekirjoitettiin.
Erich: Vakaantunut käytäntö että annetaan molemmin puolin anteeksi maanpetos. Voi olla eri mieltä. Totuttu pitämään rauhanteon perusosana.
Holsti: Välirauhassa ei ole tapahtunut Suomenlahdella mitään luovutusta. Se on ollut suurelta osalta suurvaltain asiana. Arin kohta välirauhassa koski Kauko-Karjalaa. Yhtämieltä kuin Alkio, että ellei meillä olisi välirauhaa, meillä olisi suurempi mahdollisuus saada parempi rauha. Samoin kuin Alkio, jos Itä-Karjalan asiassa sosialistit olisivat olleet samalla kannalla kuin muut, olisi saavutettu äänestysoikeus.
Linna yhtyy pääministeriin. Ei alueluovutuksia. Karjalan kannaksen mutkan oikaiseminen ainoa mahdollinen.
Voionmaa ei tahdo hätiköiden tehdä rauhaa, mutta neuvottelut ovat kehittynet sille kannalle. Olisi odottanut että useampi läsnäolija olisi lausunut mielensä aluekysymyksestä. Ellei hallitukselta saada vapaita käsiä, saadaan valmistua siihen ettei Petsamo tule.
Olisi oikeata kuulla mitä eduskunta sanoo, mutta se tulisi julkiseksi ja huonontaisi neuvottelujen asemaa.
Valitti etteivät useammat puhujat olleet lausuneet mieltään alueluovutuksista.
Törmä. Hyökätty sosialistien kimppuun ettei Itä-Karjalan asiaa ole saatu järjestetyksi. Syytteli porvareita. Rauhaa ei saa lykätä.
Eduskunta olisi kutsuttava koolle amnestiakysymyksessä. Jos amnestiasta ansio lankea bolshevikeille se ei ole eduksi. Tahtoi että hallituksen on annettava vapaat kädet rauhaneuvottelijoille. Muuten täytyy kutsua sos. edustajat pois.
Ryömä väitteli Alkiota vastaan että sos. ovat kannattaneet Itä-Karjalan itsemääräämisoikeutta. On edelleen sillä kannalla mutta rauhanehtona ei voida läpiajaa.
Leivo: on yleensä syytä pyrkiä siihen että rauhanneuvottelukunta saa niin vapaat kädet kuin suinkin. Luottaa etteivät ne mene luovuttamaan aluetta ilman pakkoa. Petsamo on saatava.
Sellaisesta edusta täytyy suostua kaksikin hintaa maksamaan. Yhtyy Linnan käsitykseen. Jos alueluovutus tulee kysymykseen se etupäässä Karjalan kannakselta. Venäläisille lie kannas tärkeämpi kuin Suomenlahden saaret. Rauhan kiirehtimiseen tähden aivan vastaisella kannalla kuin Vuorimaa. Ei kuitenkaan millä hinnalla tahansa.
Vennola: Petsamoa ei saada ilman kompensatsionia.
Rauhanneuvottelukunta menettelee hallitukselta saamainsa ohjeiden muk.
Eduskunnan kokoon kutsuminen ennakkoneuvotteluun mahdotonta.
Ryssät luvanneet neutralisoida Seiskarin ja Lavansaaren. Ne eivät ole meille tärkeät. Emme voi varustaa. Emme sodan sattuessa käyttää etappi-katkeamisen vuoksi, sodan sattuessa ryssä ne ottaa.
Yhtyisi siihen ehdotukseen että hallitukselle ja rauhanneuvottelukunnalle annetaan vapaat kädet.
Luulee ettei tässä kokouksessa voida päättää mitään, mutta hallitus nyt voi tehdä harkintansa mukaan.
Holsti niistä laajemmista valtuuksista rauhanneuvot. kunnalle. Ohjelma on esitetty presidentille joka on sen hyväksynyt. Hallitukselle ei esitetä erikoiskysymyksiä. Valtuuskunta pyytänyt saada valtuuksia keskustella Karjalan kannaksen ja Suomenlahden saarten asioista. Hallitus ja presid. eivät katsoneet voivansa niitä yhtäkkiä antaa. Presidentti tulee tänne huomenna. Silloin jää presidentin harkittavaksi, katsooko hän voivansa luovuttaa alueluovutusvaltuuksia eduskuntaa kuulematta. Luulee ettei edusk. kokoon kutsuminen jouduta rauhaa.
Suomalaisten taholta tehty rauhanneuvotteluissa tärkeimmät ehdotukset.
Kivilinna: ydin koko jutussa: mitä on tehtävä jos Petsamoa ei saada ilman alueluovutusta.
Mitä tulee valtuuksiin, ymmärtää hallituksen kannan, mutta tahtoisi niitä silti lisätä.
Istunto loppui. Mitään päätöstä ei luonnollisesti tehty.
– – –
Holstin luona olin illalla. Siellä oli myös Vennola. Vakuutin lujasti, että mitään alueluovutuksia ei saa tehdä. Lupasivat. Ei varsinkaan saaria.
Holsti kertoi:
– Puolalaiset katkaisseet neuvottelut ryssien kanssa.
– Ingman epää järjestelmällisesti kaiken avun Vienan-Karjalalta.
– Aunuksen L[uopa]järven aikuisissa tileissä suuria väärinkäyt.
– Eräät oikeistopiirit puuhanneet Venäjän ja Saksan taantumuksellisten liiton hyväksi, joka saisi nielasta reunavallat. Von der Goltz ja Mannerheim mukana. Kuuluisa Hangon aselasti oli tarkoitettu salaa ryssille – Saksan hallituksen selän takana. Mannerheim puuhassa mukana. Saksassa kadonnut 2 milj. kivääreitä, luullaan Venäjän oikeist. hyväksi.

Suunnitellusta liitosta kirj. ruotsal. lehdissä. Ententetaholta kiinnitetty huomiota: jos te ajattelette näin, se merkitsee, että Ahvenanmaata ei voi jättää teille, koska siitä silloin tulisi Saksalainen asema. Se on silloin Ruotsin huostassa Ententelle edullisempi.
Pääministeri puhunut asiasta lehdille. Vaienneet.
Ahvenanmaan kysymyksen luulee olevan varmalla, meille edullisella kannalla.
– – –
Hahl pyysi meikäläisiä illalla kokoukseen. Hänellä, enempää kuin toisillakaan ministereillä ei ollut mitään meille sanottavana erikoista.
– – –
Olympialaisvoittojen johdosta Helsinki hurraa ja soittaa iltayön.