Maanant. 23. Toukok.

Mutta miksi en minä kirjoittaisi kirjaa, tahi edes viivanalusta Ilkkaan, jossa kuvailisin kansakunnan vapautumiskamppailut ja kaikki sen kimppuun hyökkäävät syöjättäret ja varkaat, aina routavuotten kavaltajista ja bobrikoffeista, nykyisiin ryssiin ja ruotsalaisiin, ententeen ja saksalaisiin, juutalaisiin ja virolaisiin, omiin kulasseihin, kieltolain vastustajiin, rikkojiin, kuninkaan hakijoihin ja bolshevikeihin asti. Kuvattaisi vuosisatain historiallisen pohjan Vipusesta, Väinämöisestä, Lallista, Agrigolasta, Sprengtporteniin, Snellmaniin ja sortuneeseen Y.-K:seen asti, kyllä löytyisi suuripiirteinen aihe!