Maanant. 24. Syysk.

Saavutaan Helsinkiin ihanan poutaisen sään vallitessa. Otan asunnon Hospitsissa ja saan huoneen 42. Tämän viereisessä 43:ssa olen monet vuodet asunut, mutta en tänne kaipaa. Ajatellessani, että jos taasen pitäisi ruveta täällä pitemmältä asumaan, tuntuu se aivan mahdottomalta. Mielessäni on alkanut värjyä teos, jossa ikään kuin ilmasta katsotussa perspektiivissä kuvaisin sen, mitä Europassa, erittäin myös Suomessa on tapahtunut viimeisten 25 vuoden aikana. Ei minkään maan tai valtakunnan nimeä, ei ketään historiallista henkilöä. Mutta esille aatteet, joukkoliikkeet, mullistukset, arvojen vaihdokset – siis vallankumous. Se on mahtava aihe ja se värjyy sielussani, mutta onko minulla aikaa ja voimaa ja asiantuntemusta se sulattaa?
Siinä voisi ajatella persoonoitavaksi eri aatesuunnat, joita johtaa ihmisaisteille tajuamattomat vallat, siis näkymättömät. Ne korkeammat hyvät ja pahat, jotka jumaluustarustojen mukaan kamppailevat ihmisen omistuksesta. Siis jumala ja perkele, taivas ja helvetti. Siis vallat, jotka todellisesti ovat olemassa, taistellen inhimillisten puololentojen, ihmisten vastaisuudesta. Siinä vastakkain Kristus ja Saatana.
Näin otettuna siis ajatus olisi yrittämisen arvoinen.
Neuvottelukokous pidettiin pääministeri Kallion asunnolla. Edustettuna ryhmän valtuuskunta, sanomalehdet ja keskushallinto. Kallio alusti: kommunistipidätyksen, armahduksen, verokysymykset ja virkamieskysymyksen palkkalain.
Vilkas keskustelu.
Hyväksyttiin yksimielisesti kommunistipidätykset.
Armahduksesta hieman erimieliä, pidettiin kuitenkin vähäpätöisenä asiassa; sai jäädä hallituksen harkintaan; toivottiin että vain Korkeimman oikeuden puoltamat armahdetaisiin.
Valppaasta keskusteltiin paljon. Toiset häntä pitivät pääsyyllisenä, minä puolsin. Jäi hallituksen harkintaan.
Uutta tulo- ja omaisuusverolakiesitystä vastustettiin yksimielisesti.
Virkamiespalkkaluokittelun suhteen vaadittiin oikeus valtiovarain valiokunnalle alentaa palkkamenoja ainakin niin paljo ettei nouse yli tämän vuotisen menon. Oli puhe 6 § poistamisesta, jota ei hallitus vastustanut.
Esitin, ettei uutta maantielakiesitystä saa antaa; hyväksyttiin.
Esitin että kieltolain valvonnasta pitää tehdä totta; hyväksyttiin.
Yleensä moitittiin ettei hallitus ole ollut kesällä vuorovaikutuksessa ryhmän tai muiden puolue-elimien kanssa.
Manner oli ankaralla oppositiopäällä. Maakansaa moitittiin ankarasti kirjoituksistaan. Koetin sovittaa.
Neuvottelut kestivät puoliyöhön.
Keskushallinnon kokouksessa sain tehtäväkseni suunnitella ehdotus puolueen asiainhoitoa varten, ja tietojen välitystä varten puolueen sanomalehdille.