Maanant. 26 p. Huhtik.

Sotaministeri Jalanderin luona kävimme ryhmän lähetystönä, Juutilainen, J.A. Heikkinen ja minä. Kuulustelin: onko perää Karjalan kannaksen ja Suomenlahden huonossa varustelussa, onko upseeristo hyökkäyksen maahan tapahtuessa yhtenäinen ja luotettava sekä ilmaisin epäilyksemme; lausuin että täällä suositaan ruotsalaisia ryssiä, mutta syrjäytetään suomalaisia ryssiä; valitin suomalaisten polettua asemaa sotalaitoksessa. Laaja keskustelu. Hän myönsi kaiken olevan kuten olin sanonut. Mutta sanoi että parannuksia pannaan toimeen järjestelmällisesti. Vakuutti suomalaisuuttaan sekä, että hän on havainnut että meidän ja hänen politiikkansa on sama. Sanoin hänelle: pitäkää silmänne auki! Minä pelkään että armeijassamme on oikeistokapinallisia epäluotettavia aineksia. Myönsi epäilykseni.
Mukana olivat J. A. Heikkinen ja Juutilainen.
Presidentin luokse oli klo 4:ksi kutsuttu Vuorimaa, Kallio ja minä pehmitettäväksi elintarvelaki-asiassa. Vuorimaa ei tullut mutta Manner lähti. Siellä oli myös elintarveministeri Vuokoski. Presidentti painosti ankarasti lain hyväksymistä pelotellen yhteiskunnallisilla levottomuuksilla. Häntä säesti Vuokoski. Minä esitin mitalin toisen puolen pelotellen talonpoikaislevottomuuksilla. Manner samoin. Kallio oli ent. kannallaan. Presidentti lopuksi pelotteli uusilla vaaleilla. Minä sanoin: no sitte saataisiin sosialistinen enemmistö. ’’Jaa no, ei siihen auta, kun ei muuten päästä kulkemaan’’ sanoi presidentti.
Painostin erityisesti sitä, että teollisuustuotteiden hinta-ajattelu on ollut ja tulee olemaan laissa vain korukirjaimena, sitä ei aijottanekaan käyttää, kuten puuvilla- ja pukukankaisiin, kenkiin, paperiin y. m. nähden.
Presidentti sanoi: vaatepuute ei ole niin äkkiä vaikuttava kuin leipäpuute, eikä aiheuta siten levottomuutta ja hätää. (!)
Siis ei viittaustakaan lupaukseen että kyllä sovelletaan lakia niihinkin!
Lopuksi ruvettiin lupaamaan että määrätään viljalle jo luovutushinnat keväällä, esim. 2,50 kg. Sanoin: se olisi kauppaa köyhien leivänhinnan korottamisella. Minä haluan sitä riittävästi ja huokeampaan hintaan.
Manner lausui ehdotuksen maanviljelijäedustajain kokouksen pitämisestä. Siihen tarrattiin. Se tulee olemaan huomenna. Löytänevätkö uusia muotoja.
Minä olin kokouksesta tullessani entistä varmempi lain kiireellisyyden tarpeettomuudesta.
Sillä vain petetään itseänsä, jonka presidentillekin sanoin.
Maisteri E. E. Kailan toi Heikkinen illalla luokseni. Hän edustaa jääkäreitä ja suojeluskuntia. Kun on pyrkinyt meikäläisten ja heikäläisten välille suuria erimielisyyksiä, joista iso osa lie väärinkäsityksiä, oli keskustelu tervetullut. Se kesti useita tunteja. Totesimme kaikessa samat suunnat isänmaallisissa pyrkimyksissä, keinoista vain eri kohdissa eri mieltä. Keskustelusta saattoi olla tulevaisuuteen nähden huomattavaa hyötyä, sillä ymmärsin että hän oli innostunut selityksiini ja minä taas tulin selville heidän vilpittömyydestään. Hän kielsi jyrkästi ettei heitä saa lukea poliittisesti oikeistolaisiin, että monarkian he ovat tasavallan voimaantultua hylänneet. Heidän ainoa tarkoituksensa on vapauttaa Suomi ryssistä. Salaisesta suojeluskuntaliitosta olimme ja jäimme erimielisiksi. Suojeluskunnista yhtämieltä.
Eduskunnan puhemies L. Relander puuhaa ja hommaa vahvasti, saadakseen vaikutetuksi elintarvelain hyväksymisen.
Ryhmissä on vilkas keskustelu elintarvelaista.
Eduskunnan istunnossa tuodaan Keski-Suomesta ja Savosta terveisiä, että minun lehdissä julaistu lausuntoni elintarvelaista on herättänyt erinomaista huomiota ja tyydytystä. Yksin Arfman on saanut nälkämaalta kirjeen, jossa vaaditaan elint. lain hylk. että hekin saavat leipää. Yleensä tuntuu, että oikeisto on levoton siksi vain, että he pelkäävät ml-laisten lujan otteen taas vievän heiltä kansan luottamuksen.
Elintarveministeri kutsui kokoon maanviljelijöitä neuvottelemaan elintarvelaista. Vuokoski esitti promemorian (jonka sittemmin pääministeri luki eduskunnalle). Ukot nauroivat tullessaan kokouksesta. Se oli kärsinyt täydellisen fiaskon.
Pelotellaan hallituksen erolla! Saadaan nähdä.
Illalla se taistelu sitte suoritettiin. 46:lla äänellä estettiin kiireelliseksi julistaminen.