Maanant. 29. Toukok.

Vaalijulistus tarkastettiin lopullisesti ja hyväksyttiin. Tänään sain ensimäisen ”onnittelukirjeen” 60-v. päiväni johdosta, mikä on tulossa. Se on jonkin tuntemattoman hävytön haukkumakirje. Näkyvät hommaavan Laihialla silloin joitakin päivällisiä. Joku, jota on luultu ystäväkseni, on saanut kiertokirjeen.
Noo, ei tämä ole ensimäinen – eikä edes viimeinen!
Tänään käsiteltiin ”Lex Kallio” toisessa lukemisessa. Ruotsalaisen maan suomalasilla asuttamisen este poistettiin. Ruotsalaiset poistuivat istunnosta.
Setälä hommaa sosialistien kanssa valtiop. järjestyksen käsittelyn suhteen kompromissia. Ryhmä käsitteli kompromissiehdot ja ne olivat: 5§:län 4 ja 5 kohtain poistamisvaatimus henkirahan maksun laimiinlyönti ja vaivaisapu äänioikeuden esteenä. Hylättiin.
Valtakunnansalin sijaan saa tulla ”istuntosali.” Siis suostuttiin.
49 § Ulkoasiain valiokuntaa koskeva kohta. Suostuttiin.
62 §. Kirkollishallinnolliset asiat. Hylättiin.
67 §. Määräenemmistöt. Jäi suurenvaliokunnan jäsenille neuvottelujen varaan porvariryhmien kanssa.
Istuttiin klo 2:teen.