Maanant. 30 p. Kesäk.

Sotaministeri vaatii Aunukseen vakinaisten joukkojen lähettämistä, kun Vitelen kirkonkylän ovat bolshevikit vallanneet. Olemmehan sotatilassa. Bolshevikit käsittäisivät tapauksen paikalliseksi. Ei ymmärrä mikä on bolshevikien tarkoitus. Kenties yksi osa jostain laajemmasta suunnitelmasta. Valkoiset venäl. kärsineet Inkerissä vakavan tappion. Bolshevikien menestys innostaa heitä. Olisi lähetettävä vakinaisia joukkoja Aunukseen. Asia valmistettava bolshevikihyökkäyksen varalta sekä sotilaallisesti että diplomaattisesti. Holsti ei tavannut engl. Goffia [= Gough] ja täällä oleva kenraali ei voi lausua mieltään siitä, onko sallittava vakinaisten joukkojen mennä Aunukseen, vai ei.
Luopajärvi tiesi sotaväessä vallitsevan sellaisen mielialan, että he eivät hyökkää Pietariin, mutta että he olisivat vannoutuneet bolsheviki-hyökkäystä vastustaen kaatua rajalla. Mutta olisko ajateltavissa antaa miehittää Porajärvi ja Tulemajärvi samoin kuin ennen Repola, vakinaisella väellä. Karjalan kannaksen väestön mieliala hermostunut.
Alkio ilmoitti olevansa pääasiassa samaa. Ehdotti kutsuttavaksi Aunuksen hoitokunnan edustajat sisään. Tulivat: eversti Sihvo, kauppias Isak Julin ja maisteri Supinen.
Sihvo: osa rannikkoaluetta oli täytynyt jättää, kun ei ole saatu pyydettyjä aseita. ’’Muurman’’ laiva, jota pannaan kuntoon Sortavalassa ei ole valmis. Hyökkääjillä hyvä koulutus. Mahdollisesti saksalaisia upseereita. Ehdottaa: että vakinaisia joukkoja olisi siirrettävä valloitetulle alueelle. Nyt miehitettävä Tulemajärvi ja Vieljärvi. Siten lyhennettäisiin rintamaa 2/3 osalla. Silloin riittäisi 3000 taisteluun.
Holsti: Mistä oli tullut radiosähkösanoma, koskeva rintamajärjest.
Sihvo. Se oli tullut lyhyeltä matkalta saksankielellä.
Supinen. Kun vastoinkäyminen tuli, oltiin hoitokunnassa hyvin masentuneita. Mutta Aunuksen hallitus esiintyi tarmokkaasti. He tekevät kaikkensa saadakseen miehiä ja viljaa. Jos miehiä Suomesta ei saada, voi Aunuksesta saada tuhansia. Aunukselaiset kunnostautuneet taisteluissa hyvin. Kansan itsetietoisuus kasvaa. Viteleen tappiota ei ole pidettävä ratkaisevana.
Sihvo. Maihin nousujoukkoja n. 600–700. Vastaisista hyökkäyksistä ei tietoja. Heillä ei ole hevosia, kuljetusvälineitä, y.m. joten eivät voi toistaseksi jatkaa.
Tärkeintä tällä hetkellä saada kenttätykistöä.
I. Julin teki selkoa raha-asiain tilasta. Pyysi nyt 3 milj. mk. Heinäkuun kulunkiarvio nousi 4,265,800 mk sekä 2, 300, 400 ruplaa.
Ehdottaa, että Aunuksen hallitukselle myönnetäisiin ennen myönnetyn 6 milj. lisäksi 10 milj. Kansa on, varsinkin etelä-osassa, valmis ja innostunut yhtymään Suomeen. Aunuksen kansa on rikkain kansa Euroopassa.
Maisteri Supinen kertoi eripuraisuuksista väliaik. hallituksen ja hoitok. välillä. Aunuksen hallituksen edustajat olivat käyneet myös Judenitshin luona. Aunuksen väliaikaisessa hallituksessa on Kuttujeff ja Pärnänen horjuvia venäläisten puolelle. Uudessa väliaik. hallituksessa voisi olla yksi Suomalainen, hra Seisseä ajateltu.
Alkio. Aunuksen kysymys on nyt ratkaisevasti järjestettävä. Ensin otettava selville mitä Englanti ajattelee. Mitä Holsti?
Holsti. Asema alkanut selvitä. Englantilaisilla ollut tähän saakka se käsitys, että tämän puuhan takana ovat saksalaiset. Nyt saaneet oikeita tietoja. Luulee, että se järjestyy. Pyytää suoranaisia ehdotuksia.
Alkio. Nyt tehtävä ohjelma. Apuna tässä olevat Aunuksen asian tuntijat. Erotettava jyrkästi Pietarin kysymyksestä. Lujalla kädellä ote. Lopullisesti järjestettävä, miehitettävä mainitut alueet. Pestattuja joukkoja valtaukseen.
Supinen tahtoi Itä-Karjalan toimituskunnan vahvistamista.
Holsti. Tietämättömyys ulottuu vain Muurmanin sotilasjohtoon. Engl. ja Ranskan ulkoministerit ne kyllä tuntevat.
Vennola. Asia nyt selvitettävä. Yhteinen ohjelma.
Sihvo oli mielellään kuullut Alkion lausunnon ettei Aunuksen kysymystä ole seattava Pietarin kysymykseen. Sodan on helppo alkaa mutta vaikea saada rauhaa. Johtava keskus saatava Helsinkiin. Hyvät valtuudet. Vapaaehtoisia kyllä saadaan, mutta ikävä on ettei heille saada vaatetusta.
Vennola oli tänään saanut Sihvolta ja edusk. puhemieheltä kuulla arvelun, että täällä provoseerataan sotaa, m. m. että Raudussa on 30 km aukko rajalla puollustuksessa – jonka tarkoituksena olisi houkutella venäl. hyökkäämään. Pyysi kuulla Sihvon mieltä.
Sihvo: 2:den viikon kuluessa luulee voivansa saada 2000 miestä kokoon.
Luopajärvi kertoi Sippolan, Vilkunan y.m. lähetystömatkasta.
Julin. Selitti että hoitokunta on valmis jättämään paikkansa jos hallitus niin katsoo.
Sihvo samoin.
Merkittiin että tällaisten tilattujen lähetystöjen kanssa ei ole antauduttava mihinkään neuvotteluihin.
Sihvo. Oli sitä mieltä että Suomessa provoseerataan sotaa. Oli kesk. Aunuksen hoitok. kanssa Aunuksen valloitetun alueen miehittäm. Yleisesikunnan päällikkö: (Ignatius) ’’Tässä tulee tapahtumaan paljon. Sellaista jota ei ole odotettu. Käsitti sen tarkoittavan yleistä mobilisoimista. – On saanut käsityksen, että punaiset eivät hyökkää. Suomen puolelta on vahvasti konekiväärein ammuttu, Venäjän puolelta hyvin vähä.
Raudussa rintama auki.
Mitä tulee ensi mobilisats. oli upseerit jo erääksi yöksi komennettu valmiiksi.
Tänne tulomatkalla oli tavannut erään upseerin joka sanoi: ’’Aivan kohta tulee tapahtumaan hyvin intresanttia.’’
Mitä?
Sodan provoseeraaminen. Sotaministeri ei ollut voinut todeta että sodan provokatsionia olisi ollut. Korkeimman sotilasjohdon taholta ei kukaan nyt uskaltaisi provoseerata sotaa. Joukkoja on sangen vähä rajalla.
Niitä ei voida lisätä kutsumatta reserviä. Ei siis voi olla kysymystä provokatsionista.