Maanant. 8. Marrask.

Rauhan-teko-kysymys alkaa käydä yhä mutkikkaammaksi. Perustuslakivk. on sosialistit, Pitkänen ja Torppa asettuneet sille kannalle, että rauha on päätettävä vain ponnella, ilman lainsäätämistoimenpidettä. Tänään olin mukana valiok. Taistelin jyrkästi sitä vastaan. Pitkänen puolustautui lapsellisesti mutta pysyi kannassaan. Päätökseksi tuli 9 ä 8 vastaan sosialistien kanta. Se on, valitettavasti, myös oikeuskanslerin lausunnossa esitettynä. Surkeata että hallituksen oikeusoppineet ovat esiintyneet asiassa niin kurjasti hajallisina ja erimielisinä.
Vähemmistö yhtyy Estlanderin vastalauseeseen.
Ryhmä käsitteli rauhankysymyksen illalla. Tuntui olevan yleisenä se mielipide että rauha on tehtävä. Heikkinen J. A., Pilkka, Takkula puhuivat rauhaa vastaan, muut puolesta.
Minä esitin rauhan hyvät [seur. yliviivattu: S.A.;n huomautus: ”erehdyksessä ristattu”] ja huonot puolet, tullen rauhan tekemisen kannalle. Mutta jos perustuslakivk. enemmistön kannan mukaan asia ulkovk. käsitellään kenties täytyy minunkin vastustaa sellaista rauhaa. [puoli sivua tyhjää]