Maanant. 8 p. Huhtik.

Aamulla noustessaon mieli kuohullaan, vapautuksen odotuksesta. Minä uskon nyt että Hgin vapautuksen hetki tunti tunnilta lähenee.
Kun saisin poikani ja vaimoni
nähdä, kuulla heidän äänensä, menen kohta mihin tahansa, mihin isänmaan suuren vapautuksen hetki vaatii!
Kävin parturissa
samassa, jossa näiden viikkojen aikana ennenkin. Toivottavasti en enää tarvitse mennä. Arvelen, että minut nyt tunnettiin.
Elintarvehinnat
Kaalin hinta tänään oli hallissa 10 mk kilo, porkkana 7 mk kilo.
Eero Haapalainen ja hänen vaimonsa.
Maitojonossa oli eräs rouva sanonut, kun Eero Haapalainen autolla ajoi ohi: ’’Tuo mies on suuri roisto!’’ Syntyi akkain kesken kova kahakka. Rouva vakuutti, että tuo mies on murhannut veljensä, tehnyt lukuisia muuta nimeltä mainituita tihutöitä. Mielet kiihtyivät niin, että haettiin miliisi paikalle rouvaa kiinni panemaan. Miliisi tuli. Kysyi: Kuka te olette? Hänen vaimonsa,’’ vastasi kysytty. ’’Ällistys.- Hän oli todellakin Haapalaisen vaimo, venakko, jonka mies oli jättänyt.
Maitojunia ei ole tänään
tullut ainakaan Karjan radalta. Kerrotaan ettei muualtakaan.
Presidentti Wilson ja sota.
Vilson on hiljattain pitänyt suuren puheen omaksuen tunnuslauseekseen: ’’Väkivaltaa äärimmäisiin asti, väkivaltaa ilman mittaa ja määrää.’’ Tämän johdosta ovat eräiden puolueettomain maiden diplomaatit huomauttaneet ettei Saksa moisista uhkauksista ole tietääkseenkään, sehän Wilsonin pitäisi ymmärtää. Hän olisi sentähden tehnyt viisaammin jos olisi kehoittanut Englantia ja Ranskaa tekemään rauhan. Nyt hän sitä vastoin on iskenyt saksalaisia rauhanystäviä kasvoihin ja antanut Saksan militarismille uutta yllykettä.
Mitä nyt on tehtävä? (jatkoa siv. 27)
66. On sosialistilehdissä moitittu, etteivät porvarilliset ainekset ole moittineet valkokaartien ’’hirmutekoja.’’ Mutta he, nuo vallanpitäjä-punaset, ovat estäneet ’’valkoisia’’ Helsingissä saamasta oikeita tietoja näistä asioista, sulkemalla tietoreitit; nuo sosialistilehdet ovat osottautuneet niin valheellisiksi muissakin tiedoissaan, että on ollut täysi syy epäillä näitäkin tietoja; on estetty valkoiset sanomasta vakava totuus punaisille, kuinka heitä olisi voinut vaatia punaisten puolesta ääntänsä korottamaan; monet edustajista y.m. saivat piilotella henkipattoina j.nep.
67. Sosialistit ovat aina moittineet porvarillisten diplomatien kavaluutta. Nyt ovat Suomen sosialistit diplomatisessa toiminnassaan lukuisilla valheilla ja petosteoilla kavaltaneet, ei ainoastaan kansaa, vaan taistelevia punakaarteja ja omaa aatettaan. He ovat omaksuneet kaikki diplomatiset konnuudet, mikäli ne ovat näyttäneet vievän perille. Kavallus on ulotettu elintarve, sota, valtiovarain kysymyksiin, sekä ulkomaisiin sopimuksiin, kuten Zimmervald-sopimus, sopimus Venäjän kanssa kapinasta ja maan liittämisestä uudelleen liittovaltana Venäjään, y. m., sekä venäläisen sotaväen ja huligaanien avulla taistella kansaa vastaan ja vallata diktaturi.
68. Kapinoitsijan asia ei ole työväen asia.
69. Luokkataistelu on käsitetty väärin. Se piti olla työväen luokan nousuliike, eikä vihan nousuliike.
70. Että sosialisteilla oli perimmäinen ajatus liittää Suomi takaisin Venäjään liittovaltiona saattanee pitää aivan varmana, koska he kävivät taistelun yhdessä ryssäin kanssa omaa kansaansa vastaan ja varmaan ajattelivat Venäjän yhteyden takaavan Suomen sosialidemokraatiselle järjestykselle ja hallitukselle varmemman tuen kuin Suomen riippumattomuus.
71. Siveellisesti vahvistavien ja kasvattavien voimien yhteistyön aika on nyt tullut. Uskonnollisuuden ja kansallisuuden, sekä kansanvalistusaatteiden on nyt sulauduttava veljelliseen yhteistyöhön.
72. Hollannin opettava esim. Suomelle. (Sv. I. S. 5 y.m.)
73. Olikos hallituskysymys vallankumouksen aiheena?
74. Suomen kaikkien luokkien on nyt opittava tekemään uupumatta työtä ja elämään vaatimattomasti.
75. Sosialidemokr. meillä vallankumouksen edellä, sen ehtona esittämät vaatimukset eivät olleet kansanvallan edun, vaan akitaattori-luokkaedun vaatimia.
76. Oli ymmärrettävä että aseellinen yhteentörmäys ryssäin kanssa tulisi välttämättömäksi, mutta kukaan ei olisi uskonut, että ryssä poisajettaessa saisi liittolaisikseen ja puollustajikseen Suomen sosialidemokratteja. Tämä kaikki on tuloksena sosialistisesta kasvatuksesta.
77. Sosialidemokratinen ylpeys ja sen aiheuttama porvariston halveksiminen oli tärkeä syy kapinaan.
78. Kansallisuussuhteet on Suomessa selvitettävä, sovittava ja riidat laimennettava. Kieli- ja rotutaistelu syrjään.
79. Eduskunnan työtä on vaikeuttanut porvaripuolueittemme epämääräisyys ja selvien tarkoitusperien puute. Niissä on yhteiskunnallinen liberalismi aate, ei tosiasia, ja vanha kulttuuri tarkempi kuin uusi. Ne ovat taistelleet sosialismia vastaan, mutta ilman järjestystä, laumaliikkeiden tavoin, ilman strategiaa.
80. Työväenluokkaa eivät saa kaikki pettää!
(jatkoa Kirja 8. Siv. 37)
81. Se mikä nyt tapahtuu, on materialismin vallankumous. Tämä on historiallinen prosessi, jonka kautta ihmiskunta, ainakin Eurooppa uudesta synnytetään.
82. Sosialidemokratian meillä oli käynyt niin, että se luuli jo kasvaneensa niin suureksi, että se saattoi tarttua historian väkipyörään ja ohjata sitä mielensä mukaan. Mutta väkevämmät voimat olivatkin peräsimessä ja tämä öykkärimäisyys tuli Suomen sosialistien perikadoksi.
83. Tämä leikkaus voi tulla meille uuden kansallisen elämän aluksi, jos meissä on niitä elinvoimia, joita nyt tarvitaan. Siinä tarvitaan nyt ennen muuta nöyrää, veljellistä mieltä, syvää itsekritiikkiä, lujaa sisällistä voimaa ja suurta uskoa kansalliseen tehtäväämme.
84. Kansallistunto ei ole Suomessa koskaan vielä herännyt. Se on ollut vain tosiasia, jolle ei ole innostuttu. Se lie johtunut siitä, että Suomi ei ole ollut itsenäinen. Kansainvälisyydelle on täällä siis ollut luonnolliset edellytykset.
Mutta nyt pitäisi, luulisi asian muuttuvan. Suomi on nyt itsenäinen. Se kylpee veressä, ratkaisten siten kansallisuuden ja kansainvälisyyden arvoja.
85. Yksi onnettomuuden syy: että nuorison kasvatuksen porvaristo heitti kokonaan oman onnensa nojaan. Sosialistit ottivat työläisnuorison kuin kaduille heitetyn, kasvattaakseen. Juopa kasvoi entistä huimemmaksi, luokkatunto samoin. Etäännyttiin itsetietoisesti. Vapaa nuorison valitustyö kärsi hirveästi siitä, että sen piti huvittelulla ansaita ’’jokapäiväisen’’ leipänsä. Se pintapuolistui ja laski tasossa.
[jatkuu ennen ”Mitä on tehtävä? -jaksoa tehdyistä merkinnöistä]
Lähettiläät sähkösanomien väärentäjinä?
Yhdysvaltain Lontoossa, Pariisissa ja Köpenhaminassa olevain lähettiläiden myötävaikutuksella on väärennetty Euroopasta Amerikkaan lähetettyjä, sanomalehdissä julaistaviksi tarkoitettuja sähkösanomia. Asiasta on toimitettu virallinen tutkimus.
Taistelut Karjan radun varr.
Eilen taisteluita Lohjalla ja Täkterissä.
Saksalaisten komentajat.
Hangossa armeijan komentajana parooni von Golz, Hangon komentajana von Aln.
Eetu Salin
oli eilen kutsunut Lohen kahvilaan ja kysynyt: eikö voi mitään tehdä rauhan saamiseksi. – Ei, vastasi Lohi. Salinistakin selvää, että punaisten asia on täydelleen menetetty, että eduskuntaan eivät voi tulla ne, jotka ovat kapinaan ottaneet osaa.
Eräs valtuusk. palveluksessa
senaatissa ollut henkilö oli kertojalleni pariin kertaan itkenyt surkeuttaan, kun heitä nyt komennetaan rintamalle kanuunain ruoaksi, kun ei kukaan enää usko voiton mahdollisuuteenkaan, ja itse johtajat pakenevat pois. Pyysi neuvoja. Kertoja ei voinut neuvoa mitään.
Ultimatun saksalaisilta
on tullut. Punaisten on laskettava aseensa. Venäläisten on oltava pois 12 päivään, silloin he tulevat Helsinkiin, ei valloittajina vaan rakkauden käskyn täyttäjinä toimittaakseen Suomeen laillisen järjestyksen.
’’Kansanvaltuusk.” virkamiehet ovat senaatista menneet tiehensä. Elintarvehallituksessa tänään pari jälellä.
Elintarpeita
kuletetaan täältä itään.
Sinovjev Suomen vallankum. johdosta
Vallankumouksien vuosimuistojuhlassa Pietarissa olivat Suomen edustajina Tokoi ja Sirola. Siellä puhui, Venäjän lehtien mukaan, Sinovjev, joka lausui m.m.:
’’Suomen kautta me avasimme akkunan sosialistiselle vallankumoukselle Eurooppaan.’’
Siis: Suomen vallankumouksen pani toimeen Venäjän bolsevikkihallitus.
Venäjän lehdissä Suomen riippuvaisuus Venäjästä on aivan yleisenä käsitteenä. Kun saksalainen armeija nyt on astunut Suomen mantereelle Hangossa, sanovat venäläiset lehdet sen astuneen ’’venäläiselle alueelle.’’ vasten Brest-L:n rauhansopimusta. Toisissa niin ikään että Venäjän ja Suomen hallitusten kesken tehdyn sopimuksen mukaan Venäjän laivat saavat olla Suomen satamissa niin kauan kuin tahtovat.
Merkkitapaus Suursodassa
Saksalaiset ovat vallanneet Amiensin.
Kanan hinta torilla
tänään oli kuusikymmentä (60) markkaa. Ostettiinko se, ei tunneta.
Von Goltzin julistuksessa
ei, toisen tiedon mukaan, ole mitään aikamäärää siitä, milloin he tulevat, kertoo toinen. Julistusta en ole vielä nähnyt.
Saksalaisten armeija Suomessa.
Tukholmasta on Venäjän lehdille sähkötetty, että Saksan laivastosta on Suomen Hankoniemeen laskettu 40,000 jalkamiestä, tykistöä, polkupyöräosastoja, 2000 kuularuiskua ja panssariautoja.
Punakaartin pakko-asevelvollisuus on pantu toimeen koko laajuudessaan. Miehistöä, varsinkin järjestöihin kuuluvia jahdataan nyt kaikkialla. Tallbergin ajurit, 8 kpl. oli eilen viety pistinten välissä. Kaduilla on kiinni otettu työmiehiä ja herroja.
Kasarmin pihassa, johon lauantaiksi kutsuttiin kaikki Helsingin työmiehet, käskettiin pitemmittä mutkitta jakautumaan oikealle ja vasemmalle ne jotka lähtevät rintamalle ja ne jotka menevät patteritöihin. Silloin alettiin marssia portista ulos, mutta portti sulettiin.
Työmiesten arvostelua
Eräällä työmaalla arvostelivat työmiehet tätä tilannetta ja miesten pakko-ottoa hyvin ankarasti: Ensin perustettiin punakaarti Helsingin huligaaneista ja roistoista ja ne lähetettiin maaseudulle murhaamaan ja ryöstämään. Nyt kun ei enää muu auta ja johtomiehet itse karkailevat, vietäisiin meidät sinne kanuunain ruaksi, kun ei ole enää mitään mahdollisuutta voittaa. Meillä oli valtiollinen ja kunnallinen äänioikeus, mutta nyt se menetetään.
’’Laupeuden sisarina’’
on paljon porttoja, joista kerrotaan että ne ovat harjoittaneet ruumiinrosvousta, ryöväten kuolleilta rahat ja kellot. Näitä vastaan on tehty raskaita muistutuksia, itse punaisten puolelta, mutta ei liene johtanut tuloksiin.
Apua venäläisiltä
Punaisen kaartin miinaosasto on, venäläisten lehtien tietojen mukaan saanut apua Venäjän Itämeren laivaston miinaosastolta.
Kansanvaltuuskunta poistunut Helsingistä, ilmoitetaan nyt.
Näkyvimpiä henkilöitä tässä vallankumouksessa
ovat olleet: Kullervo Manner, ent. suomettarelainen desemviiri, Oskari Tokoi, Eero Haapalainen, Irmari Rantamala, Yrjö Sirola, Aarne Orjatsalo j.nep.
Paljon ruumiita ja haavoitettuja on viime yön tietämissä tuotu Helsinkiin.
Patruunat alkavat loppua punakaartin japanilaisista kivääreistä, oli eilen eräs pk. päällikkö kertonut.
Tampereen lopullinen valtaus pitäisi tapahtuneen vasta eilen.
Riihimäkeä tyhjennetään kerrotaan tänään.
Panttivankeja
kuuluu tänään taas otetun kaduilla. Varsinkin rautatievirkamiehiä kuulutaan nyt etsittävän.
Kirkot ja esitelmätilaisuudet
kuuluvat näihin aikoihin olevan tungokseen asti väkeä täynnä.
Eilenkin oli uusi ylioppilastalo ollut ääriään myöten täysi, kun hra Harteva puhui raamatun ennustusten parhaillaan tapahtuvasta täyttymisestä.
Aarne Cederbergin
tapasin eilen. Hän heitti heti silmilleni sen väitteen että tri Relander on ollut rauhanneuvotteluissa Lindhagenin kanssa. Oikaisin asian.
Hän haukkui ettei Suomella ole yhtään valtiomiehiä. Varsinkin häväisi hän Danielson-Kalmaria ja Leo Mecheliniä, Yrjö Koskista jonkun verran puolsi. Minun täytyi ruveta puollustamaan näitä.
Muuten tahtoi hän saada vaalilakiin sensuksen, jossa omaisuusperusteella olisi ääniasteikko, korkein äänimäärä tehtailijoilla, tilanomistajilla, professoreilla jnep. 6 ääntä. Hän tämän ohessa kehui olevansa hyvin kansanvaltainen. Myöskin hän pitäisi onnellisimpana asiana jos otettaisiin kuningas – ei missään tapauksessa Suomesta, vaan esim. Saksasta.
Valpas-Hännisen rauhan ohjelma
on nyt julaistuna Työmiehessä hyvin valheellisella alkulauseella.
Ensinnäkin ei kukaan porvari ole häntä pyytänyt sitä laatimaan. Hän kai tahtoo tällaiseksi merkitä keskustelunsa Lohen kanssa. Silloin oli Valppaan kanta perin toinen. (Katso Muistik. 26 p. Maalisk. 6:des vihko sivu 48). Sittemmin oli tuo ehdotus korrehtuurivedoksena jaettu m. m. Malmivaaralle, Arokalliolle, Lasseniukselle, L. Ehrnrothille, L. Hagmanille ja heitä John Svanljung oli pyytänyt neuvotteluun. Yhdellekään maalaisliittolaiselle ei ehdotusta tässä mielessä liene lähetetty, eikä kukaan heistä ole saanut kutsua Svanljungin neuvotteluun. Sinne ei liene noista pyydetyistä kukaan mennyt.
Sittemmin levitti n.s. Pikku-Leino (O. Leino, paperikauppias) tuota ohjelmaa ympäri, m. m. Helenius-Seppälälle. Hän ilmoitteli, että jos löytyy edes 10 porvaria jotka hyväksyvät sen, niin se julaistaan Työmiehessä. Mutta nyt oli hän valittanut, ettei ole löytynyt yhtään porvaria joka olisi sen hyväksynyt. Siitä huolimatta julaistiin ohjelma nyt Työmiehessä.