Maanant. 9 marrask.

Aamulla klo 5.20 läksimme Joukahaisen kanssa Sippolan Liikkalasta opettaja Häklin luota. Olin nukkunut rauhassa. Juotiin teet. Kyytiin tuli Härmä ja eräs toinen. Ilma oli sievä. Kolea, tasainen keli. Asemalla tapasin Kivimäen. Kohta tuli juna. Vaunussa hieman kylmä. Vasta Kouvolassa jäimme. [jätetty tyhjää tilaa runsas puoli sivua]
Perustuslakivaliokunnassa tuli esiin jaoston ehdotukset vaalilain muuttamiseksi.
Valiokunta oli päättänyt tehdä vain 1 ponnen mukaisen ehdotuksen. Mutta jaosto siitä huolimatta oli tehnyt toisenkin ponnen.
Hultin tekikin tästä muistutuksen, toista pontta ei ollut hyväksytty. Vastusti sitä.
Alkio toi esiin saman väitteen. Vaati toisen ponnen hylkäämistä.
Vrede väitti Virkkusen ehdottaneen anottavaksi selvitystä ja että oli siis menetelty päätöksen mukaan.
Estlander samoin.
Hultin ja Vuorimaa samoin kuin minä.
Minä esitin muistiinpanoni sivulta 27. [tark. kyseisen muistikirjan numeroitua sivua, jossa porv. delegaation äänestykset]
Sihteeri esitti erään muistiin panon tapauksesta, josta sai aihetta myöskin siihen käsitykseen jonka puheenjohtaja oli saanut.
Peurakoski totesi, että Virkkusen ehdotus oli pää-asias-sa sellainen kuin Vrede käsitti.
Lundsonilla sama käsitys kun sihteerillä ja Peurakoskella.
Hultin edelleen totesi, ettei hän kannattaessaan Virkkusen ehdotusta, ollut käsittänyt, että siihen kuului toinen ponsi.
Äänestettäessä 1sen ponnen hyväksymisen ja hylkäämisen välillä, se hyväksyttiin 8 ä 6 vast.
Toinen ponsi saa 7 ääntä 7:ä vastaan. Arpa ratkaisi ei:n hyväksi.
Puheenjohtaja alkoi vastustaa ottamasta äänestyksen alaiseksi hylkäämisehdotustani nyt. Estlander samoin. Syntyi hieman kiihkeä sananvaihto. Puheenjohtajan sekava kyvyttömyys esiintyi taas huomattavana. Joutui kuitenkin äänestyttämään. Hylkäämisehdotukseni hylättiin 9 ä 5 vastaan.
Tarkastettiin perustelut. Kaksi viimeistä kappaletta päätettiin jättää siksi kuin toisen ponnen pois äänestäjät saisivat muodostaa nuo kappaleet. Puheenjohtaja valitsi Hultinin ja Antilan.
Kinattiin siitä, oliko mietintöön pantava jotain vähemmistön ajatuskannasta. Kokko sitä vaati, Peurakosken, puheenjohtajan, Estlanderin vastustaessa. Emme sitä vaatineet.
Toista lukemista vielä jatketaan.
Rentolan anomusta käsiteltäessä ehdotin mietinnön lopussa pari lausetta toisin kuuluvaksi. Meidän Vuorimaan, Kokon, Heikkisen, minun ja Lundsonin ääniä vastaan mietintö hyväksyttiin.
Ryhmäkokouksessa joka samalla merkittiin tilapäiseksi puoluehallinnon kokoukseksi, sen vuoksi, että puoluesihteeri V. Kivimäki oli kauttakulkiessaan tarpeessa saada neuvotella ryhmän jäsenten tai puoluehallinnon kanssa.
Kivimäki selosti ensinnä matkahavainnoitaan sekä toimintaansa. Oli saanut maalaisliittotoiminnasta hyvin toivorikkaita havainnoita. Varsinkin rahallisessa suhteessa. Oli laskujensa mukaan tulevan vuoden tuloarvion laskenut noin 20,00 markaksi.
Pidetäänkö puoluekokous tässä talvena? Alkio ehd. ettei puoluekokousta vaivata tänä talvena ennen vaaleja. Vaan että kokoontuminen jäisi riippumaan siitä, jos tarve vaatii kokoon kutsumista. Sitä kannattivat useat. Kivimäki katsoi tarvittavan kokousta järjestösääntöjen hyväksymistä varten, mutta ei ennen vaaleja. Joukahainen: eikö järjestösääntöjä voisi puoluehallinto kehottaa väliaik. käyttämään uusia sääntöjä, vaikka ei ole hyväksytty puoluekokouksessa. Raatikainen samoin.
Päätettiin että puoluehallinto väliaikaisesti hyv. järjestösäännöt puoluekok. asti noudatettaviksi.
Puoluekok. ei pid. ennen vaaleja. Sihteerin työsuunnitelma hyväksyttiin.
Vuosikok. aika jäi vasta määrättäväksi.
Ml. lehdet pyydetään kansliaan.
 ” ” vuosikerrat ilm. ”
Jäsenkirjat päätettiin. Annetaan vain 2 v. jäseninä olleille. Lauselmia laatimaan valittiin Joukahainen, Kivimäki, Alkio.
Vaalivalmistelut
Kallio ehdotti ettei puolue tee ratkaisevaa päätöstä vaaliliitto-asiassa, vaan että liiton teko jää erinäisissä tapauksissa paikallisten piirihallintojen asiaksi.
Luopajärvi. Samalle kannalle kuin viime vaaleissa, ettei vaaliliiton teko jäisi aivan vapaaksi. Tottumattomat voivat liian herkästi antautua vaaliliittoihin. Olisi liiton puuhaajain asetuttava kosketuksiin Keskushallinnon kanssa. Oli esim. Turun ja Porin pohj. vaaliliitossa ml. petetty. Olisi siis neuvoteltava Keskushallinnon kanssa.
Vuorimaa: Viime vaaleissa Uudellamaalla oli vaaliliitossa plus miinus 0. Ei oikeastaan edes nyt perustetun Kansallisen edistyspuolueen kanssa. Seisottava omalla kannalla.
Joukahainen: Uudenmaan vaaliliittoon ovat hyvin tyytymättömiä uusmaalaiset. Ei ole vaaliin mentävä. Varsinkaan voimakkaissa maalaisliittopiireissä. Selvällä pohjalla edelleenkin. Voisihan jossain vasta[a]lussa[olevassa] piirissä mahdollisesti ajatella. Itsenäisinä vaaleihin.
Raatikainen. Luopajärven kanssa samaa mieltä. Kuopiossa viime kerralla ollut jotkut pahoillaan. Muistutti miten Mikkelin läänin vaalipiiristä oli vaaliliitolla maalaisliitto-aate tapettu. Asiat, pääkaupungissa tapahtuneitten seikkojen johdosta ovat menossa meille itsestään eteenpäin. Nämä uudet puolueet sotkeutuvat meidän jalkoihin.
Lohi. Porvarillisissa nyt on hajaannus: Nyt ei ole kyseessä liittoutuminen sosialisteja vastaan. Voisi olla yhteiselle asialle hyödyksi mennä vaaleihin liitossa. Meillä voi olla läheinen kosketus näiden kansanvaltaisten nuorten kanssa. Ei ole aseteltava liitolle esteitä. Yhteinen vihollinen meitä vastassa monarkismi, taantumus ja punaisuus.
Kallio suostui Luopajärven ehd. Isoissa ml. piireissä ei uudella puolueella ole suuria mahdollisuuksia. Vaaliliitossa täytyy olla onnistuakseen vähä ehdokkaita.
Lantto. Olemme pienenäkin puolueena ponnistaneet omin voimin. Vastusti kristillisten kanssa liittoon menoa ja näiden muitten kanssa: siellähän ovat Pulliset ja pian Tantutkin. Taipuu kuitenkin Luopajärven kantaan.
Tanskanen. Sos. tulevat kiihkeästi käymään vaaleihin. Porvarit laiskoja. Pitäisi jossain määrin tarpeellisena heikommissa ml. seuduissa mennä porvarien kanssa vaaliliittoon, että voitaisiin vähentää sosialistien valtaa.
Luopajärvi uudisti edellisen lausuntonsa.
Alkio selosti käsitystään ja yhtyi lopuksi Luopajärven ajatukseen.
Kivimäki samoin.
Valiokunta tekemään ehdotusta vaalitoimintaa varten valittiin: Kivimäki, Kallio, Luopajärvi.