Maanantai 28. Lokak.

Aijoin tänään viettää aivan joutilaan päivän. Mutta en saanut luonnoltani. Tuli Sihvon erojuttu. Ja vielä oli käsittelemättä se Ruotsin edusmiesten siveellisyyskirja. Kirjoitin. Rauhalasta saimme erinomaisen politiikan avustajaksi.
Eikö ole jotain hyvin ivallista siinä, että sota samalla tekee ihmisistä roistoja, lainrikkojia, vankeja. Mutta ovatko vapaat kaikki syyttömät?! Ei toki! Siinähän onkin ironia: vankeuteen joutuu vain se joka sattuu paulaan. Muut jäävät vapaiksi.
[Välissä kaksi sivua ”Mitä on tehtävä -kirjoitusta.
”Sosialidemokr. nostaa hyvin enti-sensä värisenä päätänsä. Sos.demokraatissa ja ”Itä-Suomen Työm.” Ruotsin ja Skand. sos. sekaantuminen. On osoitettava miten ent. sosd. langetti parhaat johtajat, se hypnotisoi materialismillaan joukot vaatimaan luonnottomia. Kokemus. Myös toiskesäisestä hallituksesta, jossa he osoittiv. täydellistä kyvyttöm.
Nyt on rikos johtaa joukot uudelleen toivomaan kostosta y. m. voittoja.
Nyt on kasvatus kansanvallan toteuttamiseen pääasia.
Skandinaavialaisten rikos: he liehakoivat omaa bolshevismiaan ja pelkästä itsekk. sekaantuivat meidän asioihimme.
Rikos oli, että meidän punaiset turv[autui-vat] vieraaseen apuun, rikos että meidän monarkistimme turvasivat kunink. vieraaseen apuun. Nyt on molempien herättävä ja turvattava vain kansallisiin omiin voimiin, jotka on koottava.
– Se on tehtävä.
– Molemmat: anarkia ja monarkia ovat hel–sinkiläistä työtä. Nyt katselevat sos. ja oikeis–toporvarit, maan asemaa kokonaan helsinkiläiskannalta.
He vaativat maaseudulta, komentavat sitä! Itse he rakentavat yhä uusia luokkarajoja. Niin hallitusmuoto- kuin hallituskysymyksestäkin, niin elintarve- kuin sotilaskysymyk-sistäkin. Maaseutu kamppailee heidän poliittisena markkinakenttänään. He rakentavat uutta luokkasotaa! He vetävät luokseen: milloin ryssät, milloin saksat, ruotsit, maaseudun koskaan vetoamatta muuhun kuin omaan voimaan!
Koko Etelä-Suomen maaseutu on vallattu. Se ei tunne enää lojaalisuutta isänmaata kohtaan, ei kansallisuutta, ei ihmisyyttä.
Maaseudun on noustava ja sen mukana niiden jotka vielä jaksavat puristaa tuon materialistisen luokkataistelun hirmukahleet jaloistaan.”]