Maanantaina 1 p. Heinäk.

Kootut teokset. Tänään sain loppuun käydyksi Ilkan vuosikerrat 1906–1917 joista tri Simeliuksen valikoitavaksi Koottuihin teoksiin merkitsin n. 250 artikkelia. Viivanalusia en ollenkaan näihin ottanut. Luettelo eräistä viivanalusista on tämän vihkosen alkulehdellä. Torpparivapautus. Suuressavaliokunnassa kuuntelin keskustelua vapautuslain 12 §:lästä. Lagerlöf ajaa tukkiyhtiöiden asiaa. Saa aina kannattajia oikeistosta. Pelkään että herrat vievät asian taas karille. Haataja ja meidän miehet ajavat valiokunnan mietintöä läpi.
[vier. sivulla puheenvuorojäsennys, ilmeisesti von der Goltzin luokse suunniteltua maalaisliiton lähetystöä ajatellen]:
”– Me ml. olemme politiikkamme rakentaneet sille pohjalle, että Saksa tarkoittaa Suomen täydellistä riippumattomuutta.
– Valitsijamme pienvilj. talonp. ja muut pieneläjät ovat tasavaltalaisia. Syyt.
– Saksallekin lie tärkeintä että Suomelle saadaan luja hallitus, joka nojaa kansaan.
– Tämän kansan saama poliittinen koulutus on demokraatinen.
– Saksan liitto on Suomelle elinehto, samoin kuin oli Saksan apu.”]

Hallitusmuotokysymys ja hallitus. Professori Ståhlberg ilmoitti nyt, että hallitus ja monarkistit aikovat pakottaa tasavaltalaisia hyväksymään monarkistinen hallitusmuoto seuraavalla tavalla:
Kun hallitusmuoto tulee valiokunnassa valmiiksi, kutsutaan eduskunta epäviralliseen istuntoon. Siellä hallitus selittää, että jollei eduskunta nyt hyväksy yksimielisesti monarkistista hallitusmuotoa, niin hallitus ja valtionhoitaja eroavat, huolimatta siitä, vaikka monarkistinen hallitusmuoto saisi pienen enemmistön.
Se on parlamentarismia!
Mutta siitä saa vetää sen johtopäätöksen, että nyt aijotaan tehdä sama temppu kuin silloinkin, jolloin valta siirrettiin Svinhufvudille.
Niin ikään voi päättää että nuo herrat ovat tehneet Saksan kanssa jonkun tärkeän, Suomen vasalliutta koskevan, salaisen sopimuksen, joka velvoittaa heidät eroamaan, elleivät saa eduskuntaa hyväksymään Suomen hallitusistuimen luovuttamista Hohentzollerin hallitushuoneelle.
On itsestään selvää, että meidän kannaltamme tällainen isänmaan myyminen ei saata tulla kysymykseenkään.
Niin ikään on selvää, ettemme voi vähemmistönä laskea hallitusta vapaaksi, koska emme vähemmistönä voi muodostaa omaa hallitustakaan. Valtionhoitaja Svinhufvudille emme me maalaisliittolaiset ole antaneet valtaa, me emme sitä voi poiskaan ottaa. Uudet senaattorit eivät ole eduskunnan vaan Svinhufvudin asettamia. Heidän virkansa ei riipu eduskunnasta.
Sillä kannalla kuin asia nyt on, ei ole muu mahdollista kuin se, että jos monarkia saa pienen enemmistön, tasavaltalaiset eivät julista asiaa kiireelliseksi. Silloin on julaistava uudet vaalit toimeenpantavaksi. Hallitus jää parlamenttarisuutta noudattaen paikoilleen.
Punaisten sotavankien kurjuus.
Tri Siven tuli vastaani kadulla, sanoi, ettei tahdo saada lääkäriä. Kaikki käy niin vitkaan. Punaisten vankileireissä suurta kurjuutta. Viipurissa kuollut 70 vankia nälkään.
Niin hoitavat meidän herrat voittojensa hedelmiä!
Tri G. Schauman. Selosti kysymystä Saksan sotilasviranomaisten harjoittamaa politiikkaa. Lantto oli ehdottanut, että joku lähtisi Saksaan ottamaan selkoa vasemmiston, s.o. enemmistöpuolueen kannasta Suomen asiassa. Sanoi itse aikovansa matkustaa Berliniin yliopiston kirjastoasioissa. Pyrkii matkaan hallituksen kuriirina.
Juutilainen piti tämän aivan välttämättömänä.
Luopajärvi hyväksyi.
Schauman. Tämän päivän Hbl. julkaisee sähkösanoman jossa kerrotaan Berlinistä että siellä nyt erityisesti kiinnitetään huomiota Suomen hallituskysymykseen.
Schauman. Tukholman Aftonbl. oli ollut vääristelevä uutinen Suomesta että kuningasmielisyys maassa yhä kasvaa, ettei enää ole tasavaltalaisia muuta kuin maalaisliitto mutta sekin jo rupeaa horjumaan.
Maisteri Toivola teki selkoa tasavaltalaisten järjestön kehittämisestä maassa.
Rahaa oli saatu vähä. Ruotsalaispiireistä saatu enin.
Sanomalehtien osake-enemmistö on jo useissa paikoin joutunut monarkistien käsiin.
Laatokka joutunut siten monarkisteille. Mutta siellä puuhataan uutta lehteä.
Kankaanpäästä tullut pyyntö että sinne saataisiin tasavaltalaista apua, koska siellä harjoitetaan vahvaa kuningasagitatsionia.
Asetti kyseeseen miten olisi meneteltävä Lapuan päivän suhteen.
Tiettiin että siellä on ainakin 4 tasavaltalaista puhujaa: Leinonen, Vehkaoja, rva Riipinen; mvilj. Aug. Antila.
Kallio ilmoitti kuulleensa, että näinä päivinä [tullaan] tekemään rynnäkkö eduskuntaa vastaan.
Nähtävästi sama uutinen, jonka Ståhlberg.
Professori Soininen oli tänään saanut puolivirallisen varoituksen Setälältä, ettei oikein sovi sekaantua politiikkaan, kertoi tri Schauman.
Kerrottiin, että Karjalassa harjoitetaan hurjaa kuningasagitatsionia ja valloitetaan lehtiä.
Lähetetäänkö ryhmän edustajia käymään von der Goltsin luo?
Ehdotin. – Juutilainen ja Luopajärvi vastustivat, Kallio epäili. Relander, Manner, Arfman ja Niukkanen puolsivat. Luopajärvi ajatteli että minä kävisin von der Goltzin luona haastattelulla, ilman virallista leimaa. Ei virallisesti: – Manner: olisi parempi mennä maalaisten edustajana.
Pykälä: meidän on mentävä. Juutilainen: Ståhlberg jyrkästi vastaan.
Nuorsuomal. eivät mene. Relander: asiasta keskusteltava nuorsuomalaisten kanssa.
Päätettiin ettei tällä kertaa mennä von der Goltzin luo.
Katson, ettei tämä päätös ollut hyvä, mutta en tahtonut mielipidettäni ajaa, koska kysymys oli minun menemisestäni.
Ryhmäkeräys tasavaltalaiskassalle pantiin toimeen, ja luovutettiin aluksi 100 mk. miehestä. Haapanen kieltäytyi panemasta! Saatiin 2800:-
Professori Soinisen juttu huvittaa tavattomasti. Kun maisteri Juho Hollo antoi minulle puolivirallisen muistutuksen, niin professori Soininen on sellaisen saanut Setälältä.
Se on kaunista peliä!
Henkilöt koetuksella. On merkillistä, miten kyvyttömiksi ja avuttomiksi nuo hallitukseen nyt menneet herrat ovat muutamassa kuukaudessa alentuneet.
Esim. Svinhufvud. Kaikki ovat nyt sitä mieltä että hän on – 0. Ja sen vuoksi, että monarkistit ovat hänen suhteensa niin pettyneet, sen vuoksi he nyt hätivät tilalle saksalaista.