Maanantaina 11. [p.o. 12.] Tammik.

Aunuksen väliaikainen hallitus oli kutsuttuna pääminist. luona. Pääministeri selitti syitä Rajakonnun puollustuksen lakkauttamisen ja jättämisen aunukselaisten omaksi asiaksi. Siihen käytetäisiin Aunuksen taistelukoululaisia.
Seisse. Aunuksen hallituksenkin pyrkimys supistaa toimintaa. Niin ikään että tilitys suoritetaan loppuun. Että asiat suorituskomitean jälkeen jätetäisiin komitealle, johon kuuluu 2 aunukselaista ja 2 suomalaista. Tämän tehtäväksi jäisi yhteyden yllä pitäminen ja asiain hoito siksi kunnes toisin tarvitaan. Aunuksen hallitus kutsut. kokoon jos tarve vaatii. Suoritus toimitettava suomalaisten kautta.
Yhdyttiin siitä, että Aunuksen väliaik. hallitusta ei lakkauteta, koska se on kansan valitsema ja sitä voidaan tarvita asiain joutuessa kansainvälisesti käsiteltäväksi.
Alkio selitti ettei Aunuksen hallitus ole oikeutettukaan kirvestään järveen heittämään. Valtaa on käytettävä siksi kuin se voidaan jättää kansalle joka hallituksen on asettanut. Aunuksen hetki on tuleva.
Seisse: selitti suorituskomiteaan tehtäväksi ajatellun hallituksen tehtävätkin väliaik. Sitten kun suoritus on tapahtunut, jää toiminta Aunuksen hallitukselle ja 4-henk. hoitokomitealle.
Väärinkäsitys. Luopajärven edustajana oli pormestari Pajula edustanut Sortavalassa sitä mieltä, että suorituskomitean käyttämät varat tulevat Suomen hallituksen tiliin, eikä siis Aunuksen hallitus saa varoja. Tämä merkittiin erehdykseksi. Rahat on jääpä lainana Aunuksen hallitukselle jonka käyttöä Suomen hallitus edustajiensa kautta valvoo.
Päätettiin: Hoitokuntaan, joka Aunuksen hallituksen kanssa ottaa suorituskomitealta asiain hoidon, valitaan 2 Suomesta ja 2 Aunuksesta.
Suorituskomiteaan valittiin Smolander, ja Talvela, Kujala; aunukselaiset valitsevat 3. Komitea saa tehdä lopputilityksen ja suorituksen. Sotaministeri määrää tavarain vastaanottajat.
Lopuksi muutettiin päätös niin, että suorituskomitean tehtävät annettiin hoitokomitealle, jonka suoritusta varten tulee lisäytyä kummaltakin puolelta yhdellä jäsenellä.
Henkilöjen lopullinen määrääminen lykättiin.
Aunuksen väliaikaisen hallituksen olemassaolon jatkamiseen ei hallituksen puheenjohtaja Kuttujeff sanonut voivansa antaa ratkaisevaa päätöstä. Sitä vastoin Seisse oli alussa lausumansa mielipiteen takana ja että tämä on täysin heidän mielensä mukainen.
Hermostuttiin. Mehän emme siis voi saada mitään aikaan, ellei Aunuksen hallitus tiedä. Seisse hätäytyy. Lupaa pian päätöksen. Kuttujeff on ryssä!
Valkoryssäin matkat Itä-Suomessa Suomen läpi Vienaan, josta sanomalehdet kertovat uutisia, selitettiin, ettei sisä- eikä ulko- eikä sotaministeri eikä yleisesikunta tiedä niistä mitään. Niille ei siis ole annettu passia. Mutta asiasta lupasi kenraali Enckel ottaa selkoa.
Englantilaisen urkkija-aseman sijoittamista Sortavalaan edelleen Holsti diplomaattisten suhteiden kannalta elinehtona puolsi. Samoin kaikki muut: Vennola, Enckel, Berg.
Minä vastustin jyrkästi koska käsitän ja otaksun, että tuo englantilainen, muka punaisten urkintaa tarkoittava toimi, jonka palveluksessa on entisiä venäläisiä santarmeja, on järjestetty niiden taholta, jotka harrastavat Suur-Venäjän syntymistä jälleen (yhdessä Engl. oikeisto, Mannerheim & Koltshak Judenitsh) ja jotka siis pitävät silmällä suomalaisten aikeita Itä-Karjalassa.
Pidän, että edellä mainitut valkoryssät ovat yhteydessä jo tämän urkkijatoimiston kanssa. Tähän on sitä enempi syytä, kun Englannin hallitus ei ole virallisesti homman takana.
Illalla saunassa Kallion kanssa. Se teki hyvää!