Maanantaina 15. Heinäk.

Hallitus. Melkein kaikki valittavat hallituksen saamattomuutta ja leväperäisyyttä. Kaikki asiat matelevat tai istuvat. Mutta silti pelätään hallituksen eroa! Lento-osasto. Maisteri Vuorimaa oli täällä aikaisin aamulla ja valitti siellä vallitsevaa epäjärjestystä. Kukaan ei voi päättää. Hallitus ei hyväksy ehdotuksia.
Saksalainen sotilaskuvernöörikö Suomeen?
Maisteri Vuorimaa kertoo että nyt uhataan vahvasti että Saksa asettaa tänne sotilasdiktaturin jollei heti hyväksytä monarkistista hallitusmuotoa.
Jos nyt tämä uhkaus osottautuu todeksi, silloin on tuon toimenpiteen meidän monarkistimme aivan välittömästi aiheuttaneet. He ovat Saksassa levittäneet uskoa, että tasavaltalaisemme ovat Ententen ystäviä Saksan vihollisia. Saksa on ottanut asian vakavasti. Monarkisteillemme tulee Saksa pelastajana.
Jos näin käy, silloin on tasavaltalaistaistelun isänmaallinen merkitys entistä paljon selvempi. Saksalaisen sotilasdiktaturin toteuttaminen täällä nyt, kun maa on normaalirauhallinen, sen toteuttaminen merkitsisi väkivalloin toteuttaa Saksan ylivalta Suomessa, kun ei sitä onnistuttu toteuttaa meidän monarkistiemme avulla. Tämä temppu selvittäisi paljon asemaa. Varmaan monet monarkistitkin silloin silmänsä aukaisisivat.
Lupauksien houkutuksia! Tänään kertoi Luopajärvi hänelle suurena salaisuutena kerrotun, että monarkistit aikovat virkoja lupaamalla y. m. houkutella heikompia tasavaltalaisedustajia erittäin nuorsuomalaisia sitten, kun kiireelliseksi julistaminen on tapahtunut, äänestämään lain puolesta. On m. m. Ahmavaara käytetty Svinhufvudin luona ja luvattu hänelle senaattorin paikka!
Ahmavaaran lausunnoissa on jo viimeaikoina huomattu horjuvaisuutta.
Muutamat ryhmämme miehistä, kun tästä puhuttiin, olivat selvillä että vastustajain tarkoitukset yhä paljastuvat. Meidän tehtävämme on nyt – edustaa kansaa. Sillä pelissä on saksalaisten ja suomalaisten puolesta panoksia, jotka meidän on paljastettava. Isänmaan vapaus on vaarassa.
Voitto tai kuolema!
Myöhemmin kerrotaan että meidänkin miesten heikkoihin kohtiin on yritetty kosketella. Kokolle on esitetty Karjalan Kannaksesta ja Heikkiselle Vienan Karjalan asiasta pelotuksia. Kaikki tapahtuu salassa. Manneriin on jollain tavalla koetettu vaikuttaa.
Saksalaiset sekaantuneet Suomen sotilasrankaisuun.
Lahdessa oli karannut joukko sotamiehiä huonon ruoan y. m. vuoksi. Saatu kiinni ja tuomittu joka 10:nes ammuttavaksi.
Silloin olivat saksalaiset sekaantuneet asiaan. Tutkineet. Estäneet ampumisen. Sanoneet, ’’hankkikaa ensin ruokaa sotaväelle ja jos sitte tapahtuu näin, silloin voitte ottaa vasta rangaistustoimenpiteet kysymykseen.’’
Eräs Suur-Suomi-suunnitelma. Tänään kävi professori Jahnson tapaamassa minua. Hän esitti teoksen käsikirjoituksen ja kartan, jossa hän oli suunnitellut Suomeen yhdistettäväksi laajat mortvalais-votjaakki-tseremissi y.m. alueet Venäjältä. Alue sisältäisi noin 50-miljoonaisen väestön! Hän suunnitteli Japanin liittoa, arveli Saksan etujen mukaiseksi että Saksa tekisi valloituksen Suomelle, y. m.
Suunnitelma on rajaton. En voinut ottaa käsikirj. tässä kiireessä, lukeakseni, mutta toimitin hänet tri Sivénille, joka meidän ryhmämme edustajana on tullut suomalais-venäläiseen rauhan kokoukseen tänään nimitetyksi. Toisina siellä ovat Erich ja Enckel.
Prof. Jahnson sanoi, että Erich on lukenut hänen teoksensa ja ’’hyväksyy’’ sen. Hjelt niin ikään, mutta tämä vastustaa.
Minä lausuin epäilykseni että suunnitelma on meidän voimillemme ylivoimainen, mutta etten sano muuten vielä mitään. Kirjan voisi julaista, että sitte voisi ajatukseen tutustua lähemmin.
Todellisuudessa minua ei miellytä Suur-Suomi -unelmat niin kauan kuin niiden toteuttaminen on Saksan aseitten varassa. Se voi viedä sitä nopeammin täydelliseen itsemme menetykseen.
Minulla on se usko, että suurista johtajapuutteistamme huolimatta, Suomi sittenkin selviytyy näistä vaikeuksista. Joka aamu ja ilta rukoilen kansani puolesta, omasta puolestani, kaikkien meidän puolesta että Jumala pääasiassa pitäisi kiinni peräsimestä nyt, kun me olemme näin tuiki tottumattomia. On merkillistä, etten ole näinä aikoina ollenkaan tuntenut sitä levottomuutta, jota tunsin viime syksynä. Minulla on harvinaisen rauhallinen omatunto siitä, että asettumiseni tasavalta-kannalle niin ylivoimaista sivistynyttä mielipidettä vastaan, on sittenkin oikea. Ja tämän tunnonrauhan pidän merkkinä siitä, että Jumala on peräsimessä. Minkälaisten kohtaloiden läpi onkaan käytävä ennen kuin hallitusmuoto on valtiollamme, en tiedä. Se saattaa tuottaa kärsimyksiäkin.
Mutta voiton näen häämöttävän jo tuolla.
Minä nim. nyt olen alkanut aavistaa, että saksalaisten tarkoitukset itsenäisyyttämme vastaan ovat pahat. Ne mahdollisesti yrittävät niitä toteuttaa teeskentelemällä liiallista ystävyyttä hallituksemme kanssa saadakseen tänne saksalaisen ’’pikkuserkun’’ kuninkaaksi valvomaan heidän etujaan. Ellei tämä käy laillisesti, sitten kai saamme nähdä ryhtyvätkö laittomuuksiin: sotilasdiktaturiin. Silloin he paljastavat kyntensä. Ja silloin myöskin selvenee mikä vaara meillä on tämän mahtavan ystävämme ja liittolaisemme liijan paljosta avusta.
Monarkistit ovat aivan ummessasilmin heittäytyneet saksalaisten syliin kokonaan unohtaen uhkaavat suurvaarat.
Niin ikään uhkaa sota Engl. kanssa. Pelkään että he odottavat vain – Suomen julistamista monarkiaksi. Samalla olisi Ruotsi pakotettu sekaantumaan asiaan, mahdollisesti aktiiviseen sodankäyntiin, ainakin rajojensa sulkemiseen ja taloudelliseen boikottiin.
Minä välttäisin sotaa, viimeiseen asti. Minä heikontaisin Saksan vaikutusta; se samalla antaisi sille aiheen menetellä varovammin vallananastus puuhissaan.
Kauko-Karjalan luulen näin saatavan varmemmin, kun ei Ententeä ehdottomasti tehdä veri viholliseksemme. Saadaan diplomaatisin keinoin.
Olen sanonut ja sanon: Tänään ei vielä kirjoiteta Suomen ja Karjalan historian viimeistä lehteä!
Mutta – Jumala siunatkoon isänmaata!
Tietoja ulkoasioista.
Ruotsin lähettiläs oli ilm. ehdoksi että se rupeaisi välittämään Karjalaa Suomelle ehdolla ettei Suomi tee hyökkäyksiä Muurmanille ja Muurmanin radalle, sekä, että Suomi estää Saksaa maansa kautta sinne hyökkäämästä. – Saksan hallituksen puolesta oli kysyttäessä ilmoittanut, ettei se anna mitään sitoumusta.
Englannin puolesta on saatu tieto, että Engl. on valmis toimittamaan Muurmanin rannikot Suomelle, toimittamaan viljan Amerikasta, laskea vapaaksi Suomen kauppalaivat, – ehdolla, että kaikki Saksan sotaväki poistetaan Suomesta.
Rauhanneuvottelut Venäjän kanssa alkavat 20 pnä. Tällä kertaa ei voida ratkaista diplom. tietä Itä-Karjalan kysymystä. Se on valloitettava. Saksa ei kiirehdi sopimusta ennen kuin valtiomuotokysymys on ratkaistu.
Esitettiin von der Goltzin valtionhoitajalle osoittama kirjelmä, jossa puolivirallisesti ilmoitettiin, että Saksa haluaa että Suomessa tulee voimaan monarkia, että se näkee siinä vain ratkaisun sille että Suomi asettuu ratkaisevasti lujaan ja pysyvään liittoon Saksan kanssa. Sen vuoksi tullee Saksan asettamaan apunsa Vienan Karjalan saamiseksi riippumaan siitä, että Suomi hyväksyy monarkian.
(Eräästä kirjeestä): että saksalaiset upseerit, sanomalehdet, y. m. piirit toivovat Suomesta tulevan kuningaskunnan. Itä-Karjalan kysymyksen ratkaisu on suuressa määrässä riippuva hallitusmuotokysymyksestä. Samaan suuntaan oli toinen kirje.
Merkittiin, että Ruotsin hallituksen välitys oli estänyt Englannin hallituksen julistamaan sota.
Uudesta syntyvä Venäjä pyrkii liittoon Saksan kanssa.
Meidän olisi pyrittävä liittoon Saksan ja Venäjän kanssa.
Lausuin tiedonantojen johdosta, että tuo alituinen saksalaisten Itä-Karjalan ja monarkian yhdistäminen alkaa herättää levottomuutta. Mikä on saksalaisten tarkoitus? Mistä syystä he kiinnittävät juuri tähän niin suurta huomiota? Onko Suomen vapaudesta kysymys?
Kysyin: Onko senaattorilla tietoa sen huhun perusteista, joka täällä liikkuu, että Saksa aikoisi täällä panna toimeen sotilasdiktaturin, jos ei monarkiaa säädetä?
Stenroth: Ei ollut kuullut.
Estlander: Ruotsalaisen ryhmän jäsenenä aikoo tehdä ehdotuksen että heti, kun hallitusmuotoasia on loppuun käsitelty, esittää että ryhdytään kuninkaan vaaliin monarkistisen hallitusmuodon v:lta 1772 mukaan. Mitä hallitus siitä ajattelee.
Stenroth: Hallitus pitää sitä valitettavana asiana.
Juutilainen kysyi onko hallitus tehnyt jotain oikean käsityksen antamiseksi Saksaan oikeasta suomal. mielialasta.
Stenroth: sanoi tehdyn voitavansa.
Ingman: tiedusteli englantilaisten toimista Muurmanilla päin.
Stenroth: valitti hallituksen urkkijajärjestelmän huonoutta. Tietoja saadaan vain saksalaisten kautta.
Englannin ulkoministeri on ilmoittanut Holstille että koko joukko punaisia on nykyään Englannin armeijassa.
Eräs tietojen antaja kertoi: Jos hallitus ilmoittaa eroavansa, niin rupeavat monarkistien puolelle: Pulkkinen, Vuokoski, Paavolainen, Alopaeus, Hälvä, Kajaanin Linna ja rouva Löthman.
Karjalan kysymyksen sellaisen järjestelyn takaa, kun hallitus suunnittelee, menee pois suuri osa nuorsuomalaista ryhmää.
Lykkäämään kolmannen lukemisen suostuu nuorsuomal. ryhmä.
Valtionhoitaja on yksityisesti puhutellut useita nuorsuomalaisen ryhmän jäseniä. Sanonut, että aijotaan muodostaa tasavaltalainen hallitus, jolloin: Talaksen paikka tarjotaan Paavolaiselle, sittemin Alopaeukselle; Pulliselle Kallion paikka. No mitä herrat sanovat?
Herrat rupesivat mieluummin monarkisteiksi.
On on tämä pyykkiä!
Klo 12 yöllä ryhmäkokous. Senaatin varapuheenjohtaja Paasikiveltä oli tullut ryhmille kirjelmä, jossa lopullisesti ilmoitettiin, että hallitus eroaa, jollei hyväksytä monarkiaa.
Lykättiin seuraavan päivän ryhmäkokoukseen.