Maanantaina 15p. Maalisk.

Kaupungissa. Ei mitään erinomaista. Vap.S. oli tuon uutisen julaissut. Pohjalaiselta on hra H. jo ilmoituksensa keskeyttänyt. On mielenkiintoista seurata asian jatkuvaa kehitystä. Tämä piti olla sotapäiväkirja. Mutta se, ettei täällä ole mitään varsinaisia vaikutelmia sodasta tekee sen, ettei minullakaan ole mitään muistiin merkittävää. Nyt taas huhu liikkuu, että Suomestakin ruvetaan ottamaan asevelvollisia. Mutta kukaan ei tiedä.
Yleinen tilanne maassa on hyvä. Maamiehet ja kauppiaat saavat tavaroistaan mitä tahtovat ja rahanpuutetta ei ole missään. Tämän se tekee, kun ei rahaa lähetetä ulkomaille! Työväellä on niin töitä, että kaupungeissakin vaan huonoimmat ja haluttomimmat ovat ilman töitä.
Kaupunkikunnat ovat jääneet viinatulojaan vaille. Nyt jo alkaa olla kova poru, miten niiden tilan täyttää.