Maanantaina 17. Kesäk.

Täytän 56 vuotta! Saavumme Helsinkiin. Illalla perustuslakivk. tasavaltalaiset käyvät läpi muutosehdotuksensa hallitusmuotoon.
Suhde Ståhlbergin ja Erkon sekä meidän kesken tuntuu lähenevän.
Uudesta puolueryhmityksestä lausuin tänään ajatukseni Luopajärvelle ja Vuorimaalle.
Kun nyt Suomi on tullut itsenäiseksi, olemme saaneet hallitusmuotoriidan ja ulkoasiat, Karjala-kysymyksen, ym. m. on ruvettava ehdottomasti lujan keskustan aikaansaamiseksi suunnittelemaan maalaisliiton ja nuorsuomalaisen vasemmiston lähempää yhteistoimintaa.
Molemmat hyväksyivät sen.