Maanantaina 17 p. jouluk.

Perustuslakivk. hallitusmuoto. Nousi kysymys presidentistä. Kaivattiin suomalaista nimeä. Kuusinen tahtoi että senaatin puheenjohtaja olisi presidenttinä. Minä puolsin erikoista presidenttiä erittäin siksi, että tiheäin ministerivaihdosten tullessa päiväjärjestykseen, takaisi presidentin määräaikaisuus vakavuutta hallitukseen. Manner arveli että hallituksen esimies voitaisiin valita 2 – 3 vuodeksi. Sen kautta hänen ulkonainen arvonsa hiukan kohoisi. Kuusinen katsoi että se olisi kovin omituinen järjestys. Svinhufvud esitti ulkoasian valiokuntaa koskevassa asiassa seuraavan ponnen:
’’että Eduskunta päättäisi asettaa valiokunnan jonka tehtäväksi annetaan valmistaa eduskunnan sille lähettämiä asioita jotka koskevat Suomen kansainvälisiä suhteita, ja
että valiokunnan jäsenluku määrätään 17:sta.’’
Eduskunnassa äänestettiin pääoma- ja kuponkiverosta jolle olisi tullut saada 2/3 enemmistö. Sosialistit tahtoivat juonillaan pöydälle. Ei myönnetty. Äänestäessä kolmannessa käsittelyssä veron myöntämisen puolesta annettiin 106 ääntä, sitä vastaan 84 ääntä.
Ulkoasiain valiokunta päätettiin perustaa minun ehdottamani ponnen hyväksymällä 102 äänellä 87 vastaan.
Turussa on tänään ja viime yönä ollut suuria ryöstöjä.
Tänään istunnossa klo 12 yöllä ilmoitetaan Turusta telefonoidun, että parhaillaan ryöstetään Suomen Pankkia.