Maanantaina 20p. Syysk.

Kaupungissa. Ne puhelintiedot, jotka lauan-taina täytyi sotasensuurin vaatimuksesta pois-taa, olivat seuraavat: [Liimattuna 2 lehtileikettä, otsikot ”Työpakko tehtaissa. Työväestöä uhataan karkotuksella” ja ”Työläisten vangitsemiset”.]