Maanantaina 28. Heinäkuuta.

Holsti: Ulkovaltojen edustajat viime viikolla sanoneet: ellei tulla presidentiksi nimenomaan saksalaissuunnan miestä, he tulevat suhtautumaan vaaliin lojaalisesti. – Holsti sähköttänyt presidentin luvalla kaikkiin ulkovalloissa oleviin lähetystöihin, että mitään muutosta ei ole tapahtuva ulkopolitiikassa. Ranskan lähettiläs oli heti vaalin jälkeen lausunut persoonallisesti valittavansa ettei hän tapaa presidenttinä kenraali Mannerheimia. Mutta samalla oli hänellä ilo ilmoittaa että hän on kaikissa suhteissa ja kaikilta puolilta saanut presidentin valtiomieskyvystä, joten hän tulee hallitukselleen antamaan erinomaisen suosituksen.
Samaa oli sanonut Englannin lähettiläs Bell.
Amiraali Gough oli ollut tapaamassa presidenttiä. Antanut hyvän lausunnon. Suositellut yhteistoimintaa Goldshakin kanssa.
Yhdysvaltain lähettiläs oli ilmoittanut ettei mikään valta niin suurella mielihyvällä tapahtunutta vaalia kuin Amerika.
Japani oli saanut rauhoittavan vakuutuksen.
Ruotsi kysyy onko vielä mahdollista ajatella Suomen ja Ruotsin orjenteerausta. Selitetty ettei ole mitään muutosta tapahtunut.
Saksan lähettiläs käsittää että suunta on ennallaan.
Amerikan lähettiläs kehoittanut että täältä lähetetäisiin Amerikaan ainoastaan edullisesti finanssi-asioihin vaikuttavia sähkösanomia.
Asema siis selvä.
Pääministeri ilmoitti, että presidentti oli tänään ilmoittanut sähköttäneensä Mannerheimille kysymyksen josko hän haluaisi jäädä armeijan johtoon.
Collán ehdotti, että lähetetäisiin joku Mannerheimia lähellä seisonut ministeri lähtisi hänen luokseen selittämään kuinka erinomaisen tärkeätä on, että hän jää sotaväen ylipäälliköksi. – Hahl arveli ettei enää ehdi. – Vos-Skrader puolsi.
Kallio puolsi ehdolla, että sovitaan presidentin kanssa. – Alkio arveli, että hän kyllä suostuu muutenkin, mutta jos joku ministeri menee, ei tahdo vastustaa, mutta silloin on ensin neuvoteltava presidentin kanssa. – Soininen arveli että sotaministeri voisi mennä. – Ramsay piti hyödyllisenä että pääministeri matkustaisi.
Pääministeri tahtoi sanoa, että hänen lopulliseen kannanottoonsa vaikuttaa se, että Mannerheim tulee sotaväen ylipäälliköksi. Ehdottaa että Sotaministeri menisi.
Sotaministeri sanoi jo ennen kaikki sanoneensa. Ei ole mitään uutta.
Erkko kehoitti pääministeriä lähtemään.
Hallituksen paikoilleen jäämisestä keskusteltiin. Useimmat sitä mieltä että hallitus nykyisellään pysyisi paikoillaan. Jotkut, kuten Kallio ja Vennola, pyysivät pääministeriä ratkaisemaan kantansa, jääkö hän paikoilleen.
Pääministeri ilmoitti ettei hän voi antaa ratkaisevaa vastausta ennen kuin kenraali Mannerheim on vastannut suostuuko hän sotajoukon johtajaksi. Hän epäilisi ryhtyä pääministeriksi, jos Mannerheim ei tule olemaan sotaväen johtajana.
Mannerheimin päätökseen taas suuressa määrässä vaikuttaa kuka tulee sotaministeriksi.
Minua alkaa hieman harmittaa tämä pyydättäminen!
Menköön kaikki!