Maanantaina 28. Huhtik.

ValtioneuvostoAunuksen asia. Honkajuuri menee. Tarvitsee ja saa 200,000 mk. elintarpeiden ostoon valtion varastoista, lainana. Aunus saa maksaa.
Holstin nimitystä ulkoministeriksi päätettiin pyytää vielä tänä päivänä.
Samalla olisi järjestettävä Enckelin valtuudet jäädä Pariisin delegatsionin puheenjohtajaksi silloin kun Holsti tulee pois.
Nousi kysymys: onko tämä nimitys valtionhoitajan vai valtioneuvoston tehtävä?
Alkio puolsi sitä että nimityksen toimittaisi valtioneuvosto. Huomautti samalla Enckeliin kohdistuneista syytöksistä että hän on valvonut huonosti Suomen asiaa, kuten jotkut kertovat. Ei kuitenkaan tiennyt tarkemmin – kysyi: eikö olisi lähetettävä eduskuntaryhmien valitsema pieni neuvottelukunta Pariisiin?
Söderholm puolsi valtionhoitajan nimitysoikeutta perustuslain mukaisena. Mutta perustuslain mukaista ei ole lähettää eduskuntadelegatsionia.
Erkko. Enckel on ainoa joka voi tulla kysymykseen. Asiantuntija. Valtionhoitajan nimityksellä suuri auktoriteetti.
Ehrnroth: Samoin kuin Erkko. Hänen tietoonsa ei ole tullut mitään joka osoittaisi että Enckel on epäonnistunut. Erehdys oli tri Törngrenin nimittäminen. Holsti kuitenki toimii päämiehenä Pariisissa.
Vennola myönsi Alkion lausunnon oikeutuksen. Mutta valiokunnan lähettäminen on jo myöhäistä. Enckeliä vastaan on muistutettavaa. Mutta hänellä on tuttavuuksia jotka voivat siinä asemassa hyödyttää, Siellä on 5 miestä nyt. Holsti jäänee Pariisiin siksi kuin itsenäisyys on tunnustettu. Mieluisampi olisi jos valtioneuvosto nimittäisi. Mutta valtionhoitajan kai se on auktoriteetin vuoksi tehtävä.
Kallio: Kun ei ole tietoja Enckelin epäonnistumisesta niin lienee paikallaan hänen nimittämisensä.
Pääminist: Tärkeämpi että E. jää sinne kuin Törngrén.
Alkio edelleen puolsi valtioneuvoston nimitys-oikeut-ta. Ei tahtonut kuitenkaan asettua aivan jyrkälle kannalle.
Hyväksyttiin.
Nimitykset tapahtuvat tänään.
Vähän myöhemmin: Valtioneuvoston täys-istunnossa valtionhoitaja vahvisti erään lain.
Sosialihallituksessa kävin tarkastus- ja tervehdyskäynnillä. On siellä huoneita ja työväkeä!
Ryhmässä keskusteltiin kannasta, jolle asetutaan huomenna tulevissa välikysymyksissä. Halusivat erittäin Hakkilan välikysymystä vankien kohtelusta valiokuntaan.
Alkio ilmoitti ettei hän tahdo millään tavalla vaikuttaa ryhmän päätökseen. Mutta ilmoittaa, että jos Itä-Karjalaa koskeva välikysymys pannaan valiokuntaan hän luulee että hallitus tulee pitämään sen epäluottamuslauseena.
Muuten on asia arvosteltava ulkopolitiikan kannalta. Hallituksen on nyt, Holstilta tulleen sähkösanoman mukaan, saatava luottamuslause, sillä siitä riippuu itsenäisyyden tunnustaminen. Ryhmän on siis tämän mukana harkittava päätöksensä.
Huomiseksi klo 10 olen kutsunut tänne asuntokysymyksestä neuvottelemaan: Juuselan, Harmajan, Kuusen, Harvian ja Hytösen sekä Mannisen.
En näet, hyväksy sen esityksen riittäväisyyttä joka on vahvistettu 10 miljoonan myöntämiseksi, eikä se liene tarkoituksen mukainen.
Esitysehdotuksen olen kehoittanut tri H-Seppälän laatimaan rangaistusmäärien koventamisesta kieltolaissa, – harkitsemme samaa eräiden Rikoslain kohtain suhteen.
Tänään oli aamupäivällä tri Lavonius puhumassa 10,000 mkn määrärahasta kanslistin palkkaamiseksi valtion tapaturmalaitoksiin.
Inkerin komitean puolesta lähet[ystö].
Itsenäisyysmiesten puolesta maist. Ruuth ehdottaa erästä lisäystä hallitusmuotoon.
Valtioneuvosto. Pääministeri luki vastauksensa Kotosen välikysymykseen. – Vastaus on heikon puoleinen ja kömpelösti koko pantu. Jäi Castrénin, Erkon ja Kallion tarkastettav.
Ulkoministeri ilmoitti että bolshevikit Pietarissa ovat vanginneet Leinemanin, Suomen asiamiehen ja on pelättävää, että hänet ammutaan. Kysyy: mitä on tehtävä?
Päätettiin sähköttää että Suomessa olevien venäläisten kohtalo riippuu siitä miten Leinemania kohdellaan?
Ministeri Söderholm luki vastauksensa Hakkilan kysymykseen. Ja se oli hyvä! Hyvin asiallinen.