Maanantaina 3 p. Helmik.

Perustuslakiv.k.ssa käsiteltiin kieliasiaa. Ilmoitin hyväksyväni 1 §:lään jos seuraavissa pykälissä otetaan huomioon tekemäni ehdotukset. 1 §:län 1 mom. viime sanoihin ehdotti Vrede muutoksen. Hylättiin 9 ä 5 vastaan, jolloin vain Malmivaara äänesti ruotsalaisten kanssa.
2 mom. tahtoi Hornborg saada sanat ’’mikäli se ei tuota suuria vaikeuksia’’ saada määrätympään muotoon. Estlander ehdotti määrättäväksi, ’’ja on siinä periaatteena oleva, että asianomainen saa asiakirjat äidinkielellään”. Roos kannatti. A. H. Virkkunen vastusti, katsoen suotavaksi ettei näitä säännöksiä, jotka jo on otettu hallitusmuotoon, muuteta.
Äänestyksessä Estlanderin ehdotus hylättiin suomalaisten kaikilla äänillä ruotsalaisten ääniä vastaan.
2 §:län ehdotin hylättäväksi. Heikkinen kannatti.
Vrede esitti oikeusministerin K. Söderholmin eroavan ehdotuksen:
’’Läänit ja muut alueet joihin valtakunta oikeudenhoitoa ja hallintoa varten on jaettu, ovat uudestaan järjestettävät ja niiden rajat sikäli kuin asian haarat sallivat määrättävät kulkemaan pitkin suomalaisen ja ruots. väestön asutusalueiden välisiä rajoja. Jos kansalaisten itsehallinto tulee ulotetuksi kuntia suurempiin alueisiin, olkoon sama laki.’’
Estlander teki §:lle vielä uuden ehdotuksen, jossa puhutaan erityisistä läänien rajoista.
Virkkunen puolsi hallituksen esitystä. Läänien rajoja on vaikea käydä kielialueiden rajoja [pitkin].
Vrede: Jos § jää sellaiseksi voi se lykätä läänien rajojen järjestelyn epämääräiseen aikaan.
Pykälä jätettiin pöydälle.
3 § toisen mom. ehdotin poistettavaksi. Heikkinen kannatti.
Estlander ehdotti vielä parempaa: ’’Asevelv. olkoon oikeus täytt. asev. sotilaiden jolla on sama äidink. kuin hänellä itsellään.’’
Malmivaara tässäkin äänesti, samoin kuin Relander Estlanderin ehdotuksen puolesta. Hylättiin 8 ä 6 vstaan.
Pykälän poistamista äänestimme vain Heikkinen ja minä, joten se sai 2, kaikkien muiden ääniä vastaan. Relander äänesti meitä vastaan.
Puheenjohtaja ehdotti lisättäväksi §:län jossa sanotaisiin, että tämä laki on voimassa perustuslakina.
Alkio vastusti.
Estlander kannatti puheenjohtajaa.
Pykälä päätettiin ottaa kaikkien äänillä Heikkisen ja minun ääniä vastaan.
Jääkäriasiassa on ollut jatkuvasti kova kamppailu. Me vaadimme heille korvausta. Muut ovat välinpitämättömiä ja hallitus vastustaa, tai ainakin näyttää. Ripitin Ivalon Hgin Sanomain kannasta asiassa. Erkko lupasi puhua ja puoltaa rahaministerille.
Panin ehdoksi ettemme käsittele v. 1919 budjettia ellei jääkärikorv. tule varmaksi.
Tänään oli Ingman puheellani. Selvitin. He pelkäävät meitä. Uhkasin välikysymyksellä ja ettemme käsittele budjettia. Soitti myöhemmin. He ovat nyt sen sopineet rahaministerin kanssa. Pannaan kolmeen osaan budjetista. Ettei näy englantilaisille. Pelkäävät, muka, että engl. vaativat eroittamaan jääkärit Suomen sotapalveluksesta.
No. Jlan kiitos asia alkaa olla selvillä.
Ryhmä hyväksyi asian ajotapani.
Valtionhoitajan adjutantti Lilius kutsuu minua huomenna klo 10.15 Mannerheimin luo. Relander mukaan. Mitä siellä?