Maanantaina 5. Toukok.

Ministeriössä kävivät tänään: Professori Voion-maa ja leht. Stadig pyytämässä puollustusta sille että pohjoismaista raittiuskongressia varten Helsingissä saataisiin 10,000 mkn lisäksi 15,000 mk. Lupasin mielihyvällä puoltaa. Tri Helminen sai itselleen ja matkatoverilleen luvan viipyä Köpenhaminan vakuutuskongressissa matkallaan 1–2 päivää enempi tarkastaakseen vakuutusneuvoston toimintaa.
Sosialivakuutuskomitean kahtiajakoa ehdotti tri Helminen; sairasvakuutus ja vanhuusvakuutusosastoihin. Otin asian ajateltavakseni.
Jälemmin kerrottiin vakuutuskomitean töiden viipyneen sen vuoksi että Hallstenilla on liian monta virkaa.
Tireht. Böök toi terveiset Tanskan pohjoism. sosialivakuutuskongressista. Hyvin mielenkiintoinen selostus.
Tir. Juusela ja Hytönen olivat pyytämässä sosialitoimituskunnan määrärahoista 12,000 mk lisäapulaisten palkkaamiseksi Köyhäinhoitotilaston v:lta 1918 valmistamista varten. Lupasin kiinnittää huomiota asiaan.
Opiskelevan nuorison raittiusliiton puolesta käytiin, tri Blomqvist, puhumassa vden 1917 à 2000;- v. 1918. 4000 apurahojen saamista. Eivät ole saaneet ilmoitusta. Toimitin että heti tarkastetaan miksi ilmoitus ei ole mennyt. Ilm. puh. 9773.
Kysymyksessä on saada sosiali-attashe Lontooseen. Esittelijäsihteeri Mannio.
Illalla klo 8sta 11sta käsittelimme komiteassa: Vennola, Voss-Skrader, Seppälä, Mannio ja Alkio kieltolain toimeenpanoasetukset. Saimme työn valmiiksi. Huomenna esitetään ne valtioneuvostolle.