Perj. 15. Kesäk.

Kotona. Tänään tuotiin Alajärveltä Hoiskon sahalta autolasti asuinrakennuksen vuorauslautoja. Saivat Smk. 1500:- Loppu tilitetään kun kaikki tulee. Vieriselle maksoin radiokoneista 2000 mk. Loppu 1200 heinä- ja elokuun 15 pnä.