Perj. 17. Heinäk.

Kuuma. Hieman ukkosta. Nyt on presidentti tehnyt virheen. Hän on jättänyt vahvistamatta Ahvenanmaan asevelvollisuutta koskevan lain. Hallituksessa 5 maalaisliittolaista puolsi lakia, 6 muuta ministeriä sen hylkäämistä. Presidentti yhtyi hylkääjiin.
Se oli valitettava tapaus. Asiaa ei voi ollenkaan käsittää muuten kuin siten, että se tapahtui poliittisista syistä – taas ruotsalaisten tyydyttämiseksi.