Perj. 19 Elok.

Kotona. Saan aikaan paljon kirjoitustyötä. M.m. lähetin nyt Kotimaisen Työn Liitolle kirjoitelman ”Ruis.”