Perj. 22. Heinäk.

No nyt sitä sitten sataa ja luokomme on kuupolla. Vaan ei auta valittaa, kaikilla on samoin. Kärsitään yhdessä. Olen tarkastanut ”Juoppohullun” 3:tta painosta varten ja lähetin sen tänään Verner Söderström Oy:lle. Otetaan vain 2000 painos. Palkkio 20 %.
Sade on tauonnut jälkeen puolisen. Pysähtyneekö?
Minä luulen että me kaikin, sosialistit, porvarit y. m. polemme yhteiskunnallisesti, sivistyksellisesti ja valtiollisesti paikallamme, uskaltamatta murtaa meitä ympäröivää koteloa. Mistä tulee murtaja. Minä olen kuulevinani elämänääniä kotelon ulkopuolelta, mutta tunnen voimani heikoksi murtaa koteloa ja katsoa mitä siellä on.