Perjant. 11. Maalisk.

Tulenheimo on kieltäytynyt muodostamasta hallitusta virkamiesten palkankorotusasian kohtalon, sekä sotilasmäärärahojen hylkäämisen vuoksi. – Tämäkin osottaa mistä kenkä puristaa. Kiista oikeiston ja vasemmiston kesken! Ryhmässä. Alkio selosti edellä tapahtuneet asiat.
Hahl ei pidä onnellisena ajatusta että me tällä kertaa ottaisimme vastaan pääministerin paikan. Vasta mahdollisesti vaalien jälkeen. Lausuu epäilyksiä Lavoniuksen sopivaisuudesta pääministeriksi.
Juutilainen huomannut että kokoomuspuolue tahtoisi saada käsiinsä ulkopolitiikan. Maalaisliiton kannatettava Holstia.
Manner kuullut Ingmanin ja Nevanlinnan keskustelevan salkkujen jaosta. Edellinen opetus- ja jälkimmäinen raha-asiain päälliköksi.
Elovaara. Ryhmän asetuttava Holstia puoltamaan. Vaarallista muuttaa ulkopolitiikkaa.
Vuorimaa. Ingman pois, hän on Suomen politiikan pahahenki.
Alkio epäilee että kokoomuksella on erikoispyyteitä ulkopolitiikan suhteen. Emme myös ottaisi lippua. Ei pitäisi ’’prikata’’ Ingmania.
Hahlilla. Se kokemus pääministeristä, että hän ei sovi ulkoministeriksi.
Raatikainen epäilee ettei Lavonius ole teollisuusmiehenä sopiva hallituksen johtoon. Nykyinen hallitus ollut maanvilj. osuustoimintaa vastaan. Pelkää Lavoniuksen suunnan häikäilemättömyyttä. Siis täytettävä vain muutama paikka hallituksessa. Ei ole syytä arvost. toisten puolueiden henkilöitä. Ei tahdo Holstia vastaan kapinoida, mutta ei se sanonta kai ole paljasta ilveilyä.
Ministeri Lavonius kutsuu ryhmien valtuutetut neuvotteluun. Hän selostaa tarkoituksiaan:
Raha-asiain ministerille on apulainen välttämätön. Mutta ei ole selvillä siitä tarvitaanko maatalousministeriössä kaksi ministeriä. Saa jäädä riippuvaksi henkilökysymyksestä. Lukee ohjelmaehdotuksensa jossa koskettelee seuraavia seikkoja: Uuden hallituksen tehtävä lainsäädännön kehittäminen. Taloudellisesti epämääräinen aika tuo suuria vaikeuksia. Yleisen hyvinvoinnin ja tuottavan työn edistäminen on hallituksen päämääränä. Tilattomain aseman parantaminen, asuntopulan lieventäminen, vähävaraisten asuttaminen. Lain tulee olla rikkaan ja köyhän paras turva. Laajentaa jo annettuja armahdusmääräyksiä. Ulkopolitiikassa entinen suunta. Tarton rauhansopimuksen pohjalla on suhteita Venäjään kehitettävä. – Siinä kaikki!
Arajärvi lausunnossaan ilmaisi tyytyv. ohjelmaan, mutta hänen ryhmänsä vaatii ulkoministeriä poistumaan, vaihtamaan.
Lavonius: Ulkoministeriä paljon moitittu. Mutta ententtevalloissa suuri luottamus häneen. Holstilla on suuri asiantuntemus.
Suolahti yhtyi Araj. muistutukseen Holstia vastaan.
Juutilainen tahtoi sivilimiestä sotaministeriksi.
Lavonius osoitti että nykyinen sotaministeri on koettanut armeijasta poistaa epäkohtia.
Hyvä, jos hän siihen jäisi. Aikonut yrittää.
Arajärvi. Ministeri lausui että hallitus tulisi niin paljon kuin mahdollista pantavaksi toimeen ent. ministereistä. Suotavaa. Kokoomusryhmä ei tahdo puuttua miehiin.
Hallituksen muodostaja saa kääntyä kenen puoleen haluaa heidän ryhmässä. Mutta tekee edelleen ehdottomuuteen kallistuvia muistutuksia Holstia vastaan.
Linna ei tahdo puhua sotaministeristä. Pitää jäädä riippumaan kuka sopiva mies saadaan. UIkoministeriä edistysmiel. kannattavat. Tulee synnyttämään ulkomaisia vaikeuksia jos vaihdetaan.
Alkio. Holstilla maalaisliiton kannatus. Samoin Jalanderilla. Mutta ryhmä vaatii kieltolakiasiassa hallitukselta voimakkaampaa politiikkaa kuin nykyisen hallituksen. Sisäministeriksi kieltolain valvoja, nykyinen ei ole sitä ollut.
Virkkunen P. Syy ei ole kokoomuspuolueen ryhmän että vastenmielisyys Holstia vastaan on yleinen.
Mantere. Edistysp. ryhmän kannatus Holstilla. Ei pidä sekaantua henkilöihin. Jos tässä esitetty ohjelmaluonnos pannaan käytäntöön voi hallitus tulla hyviin tuloksiin eduskunnan kanssa.
Lavonius käsittää kokoomuspuolueen kannan siten, että jos hän saa puolueesta miehiä, jotka suost. työsk. yhdessä Holstin kanssa, saa hallitus kokoomuspuolueen kannatuksen?
Arajärvi kierrellen: Pitäisi panna edustavinta väkeä hallitukseen. Voi löytää puolueesta vähemmän edustavaa väkeä, mutta se ei ennusta hallituksen kannatukseen nähden hyvää. Eivät halua ulkoasioissa suunnan muutosta vaan henkilömuutosta. Saa henkilö muuten olla mistä puolueesta tahansa. Tämä on täyden kannatuksen ehto.
Suolahti toivoisi että ulkoministeriö hoidetaisiin niin että se herättäisi suurempaa luottamusta. Persoonallisesti ei hänellä ole mitään Holstia vastaan. Vaatisi vain arvokkaampaa esiintymistä.
Lavonius. Pitäiskö minun siinä tapauksessa merkitä, että jos en muuta kantaani ulkoministeriin nähden, en saa kokoomuspuolueelta täyttä kannatusta.
Suolahti: Niin, ei ulkoministeriin nähden.
Alkio: Mikä on ministerin kanta Suomen velvollisuuksiin Itä-Karjalan rauhansopimuksen valvomiseen nähden? Ml. käsittää että rauhansop. velvoittaa Suomea Itä-Karjalan, varsinkin Repolan ja Porajärven oikeudenvalvojaksi. Kun Kansainliitto ratifioi Suomen ja Venäj. rauhan, on Suomen ehdottomasti astuttava valvomaan Karjalan oikeuksia.
Niin ikään kysyi: kannattaako ministeri Karjalanliiton valistustyötä Itä-Karjalassa sekä taloudellista avustusta – saadaanko näihin valtiolta avustusta? Ryhmämme on tällä kannalla.
Suolahti yhtyi tässä Alkioon.
Lavoniuksen vastaus oli epäselvä ja välttelevä.
Alkio ei tahtonut esitystä ohjelmasta tällä kertaa lausua mitään. Oli vain kosketellut muutamia ml. kannalta tärkeitä kohtia joissa siinä ei mainittu mitään.