Perjant. 14. Lokak.

Vastaamassa perustuslakivaliokunnassa Muurmanin legiona-asiasta. Holsti. Muurmanin legionalaisissa suurin osa rauhallisia pohjalaisia jotka aikasemmin olivat olleet töissä Venäjällä ja tulleet sitten englantilaisten mobilisoimaksi. Heidät olisi otettava ilman muuta vastaan. Rauhan tultua engl. ulkoministeri viritti asian. Enckel sähkötti v.t. ulkomin. Ehrnrothille. Valtionhoitaja vastaa ettei kapinallisia voida ottaa vastaan. Englannin hallitus ei tyydy. Neuvottelut. Alkavat väärinkäsitykset. Täällä luulotellaan että engl. hallitus ei ehdottomasti tahdo legionalaisten vastaanottamista, mutta puuhaa neuvotteluja rauhottaakseen niiden joukossa levottomuutta. Ehrnroth ilmoitti neuvottelujen tulevan tapahtumaan Kaskisissa. Suomen edustajain, Ehrnrothin ja Donnerin asian sekoittaminen sai jo kiihtymystä Helsingissä olevissa ulkovaltain edustajissa ja he valmistivat yhteistä esiintymistä huomauttaakseen ehdoista joilla Suomen itsenäisyys on tunnustettu. Englanti kiirehti. Yhdysvallat antoivat nootin. Donner huomaa, ettei ollut kysym. naamioiminen vaan kiire ratkaisu.
Holsti tultuaan ulkomin. oli Mannerheim kertonut luullun, että Englanti ei tarkoita täyttä totta.
Ehto legionan vastaanotosta pantiin Englannin tunnustukseen.
H. kysyi Parisissa syytä. Siksi, ettei ollut saatu Suomen hallitukselta mitään vastausta. Donnerkin kirj. 11/6 että asia on selvitettävä. Edelleen 9/7 J. D. sähköttää että Englannin hallitus kategorisesti vaatii asian nopeata ratkaisua. Tämän johdosta Mannerheim pyysi selittämään Englannin hallitukselle kompromissaamisen halusta, mutta pelättiin punaista vaaraa. Englannin noottien sävy jyrkistyy. 9 päivää edell. jälkeen kirjoitettiin sopimus alle, kuin Englannin edustaja ilmoitti huomisin lähtevänsä pois ja ilmoittavansa hallitukselleen ettei täällä saada aikaan mitään sopimusta.
Ilmoittaa 19 p. kesäk. saaneensa kenraali Mannerheimilta toimeksi ilmoittaa, että Suomi oli valmis järjestämään yhdessä ententevaltain kanssa yhteisen sotaretken Venäjää vastaan. Suunnitelma oli edellisen hallituksen hyväksymä.
Engl. laivasto sai olla Koivistolla.
Castrenin hallituksessa ovat kaikki toimineet täydellisesti luottaen siihen mitä Holsti sanoo. Jos jotain on rikottu, hän yksin vastaa.
17 pnä Heinäk. ilmoitti Holsti Mannerheimille Muurmanin legionan asian tulevan käsiteltäväksi. Hän lähti Runnille täysin tietoisena että niin tulisi tapahtumaan.
Oikeuskansleri vastasi asian laillisesta puolesta.
[jätetty runsaasti tyhjää tilaa, ilmeisesti aiottu vielä täydentää].