Perjant. 15 Marrask.

Delegatsionissa.Svinhufvud oli, saatuaan tiedot edellisen delegatsionin kokouksen päätöksestä, il-moittanut delegatsionin puheenjohtajalle ilonsa että oli saatu aikaan sopimus. Mutta hallituksen muodostamiskysymys ei saata lykkääntyä siksi kuin Mannerheimin kanssa päästään selvyyteen, vaan katsoo hän velvollisuudekseen ryhtyä heti muodostaman uutta hallitusta. Tämä annettiin vain tiedoksi.
Puheenjohtaja asetti nyt harkittavaksi, miten olisi pantava alulle neuvottelut Mannerheimin kanssa.
Vrede ehdotti ja minä kannatin, että kenraali Mannerheim kutsutaisiin Helsinkiin eduskuntaryhmien puolesta neuvottelemaan hänen ryhtymisestään valtionhoitajaksi. Katsoimme että samalla olisi sähkötettävä ryhmien väliset sovintopykälät. Samaa useat muut.
Tämä kaikki hyväksyttiin. Valtionhoitajan on se sähkötettävä.
Valtionhoitajan tiedonannon johdosta, kun kysyttiin, olisko meidän lausuttava siitä jotain, ehdotin, ettei täältä lausuta mitään, koska katson, että tähän hallituksen muodostamistoimeen ryhtyminen kuuluu hänelle. Ingman kannatti. Keskustelu pidettiin vastauksena kysymykselle.
Englantilaista sotaväkeä Suomeen?
Vapaaherra Vrede otti puheeksi sen johdosta, että kreivi von der Golzts oli puheessaan senaatissa lausunut, että Suomeen tulee englantilaista sotaväkeä, eikö olisi syytä ottaa selko onko tässä perää? Englanti ei ole tunnustanut Suomen itsenäisyyttä, joten heidän tulonsa tänne on puolueettomuuden louk-kaus – Onko hallitus pyytänyt?
Kallio arveli että he olisivat asettuneet Suursaarelle ja, että liike tarkoittaisi bolsevikkivaaran torjumista.
Luopajärvi kannatti Vredeä, että olisi hallitukselta kysyttävä.
Kysymys tehtäisiin: Onko tässä perää, ja jos, onko hallitus heitä pyytänyt?
Samalla päätettiin kysästä hallitukselta: onko hallitus saanut tietoa, josko Englanti on tunnustanut Suomen itsenäisyyden?
Kerrottiin Englannin hallitukselta tulleen tiedon, että se olisi valmis asettumaan nykyisenkin Suomen hallituksen kanssa yhteyteen. Tätä myös kysytään Senaatista.
Puhemies Ingman viritti keskustelun miten on meneteltävä luvatta pois olevien edustajain suhteen. Ehdotti asian lähettämistä perustuslakivaliokuntaan käsit. 15 § mukaan.
Tasavaltalais-komitean kokous oli tänään Raittiuden Ystäväin huoneistossa. Kieltäysin rupeamasta puheenjohtajaksi. Valittiin Ståhlberg, varalle tri O. Mantere. Asetettiin 3 järjestävää jaostoa. Uusi kok. Torstaina samassa paikassa klo 7.