Perjant. 17. Syysk.

Helsingissä. Asun Hospitsissa. Säätytalolla:
Rajantakaisen Karjalan harrastajien kokouksen valitsema toimikunta kokoontui Säätytalolla. Puheenjohtajaksi valittiin Setälä. Läsnä olivat paitsi puheenjohtajaa, Juutilainen, Y. A. Kemppainen, Santeri Ivalo, Kai Donner, H. Stenberg, Kaukoranta, Alkio.
Päätettiin laatia Karjalan liiton toimesta Karjalan asiaa ulkomailla selostava kirjanen. Sitä varten valittiin komiteaan: Stenberg, Kaukoranta, Setälä.
Uuteen kokoukseen Lokak. 10 pnä kutsutaan eduskuntaryhmät. Sosialisteille ei katsottu voitavan kutsua lähettää koska heidän kantansa on kielteinen.
Kutsuttavien ehdokaslistat lähetettävä joht. Y. A. Kemppainen, Konstantininkatu 20.
Donner ehdotti lähiajan tehtäviin otettavaksi salaista propagandaa tarkoittavan etapilinjan ylläpitäminen.
Ivalo: huolenpito rajan yli tulevista pakolaisista.
Alkio: Lähin huoli mitä voimme asian hyväksi vaikuttaa vielä rauhanteon yhteydessä.
Juutilainen kannatti Alkion ajatusta. Ivalo pelkäsi ettei uusi liitto voi siihen ehtiä vaikuttaa, mutta on painostettava rauhanneuvottelijoita jopa niin pitkälle, että voisivat kesk[eyttää] rauhan neuvottelut; mutta meillä ei ole voimaa viedä asiaa sotaan. Mutta sanomalehtiä olisi vaadittava esiintymään jyrkästi. – Kemppainen luuli, kuten Alkiokin, että neuvottelukunnassa on tapahtunut yleinen väsähtäminen, niin ikään pelko että Puola ennättää tehdä ennen rauhan, Suomen asema joutuu yhä huonommaksi. Hänestä voisi rauhanteon myöhästyä.
Kaukoranta samoin kuin Alkio. Moitti, että H.S:mat eivät ole julaisseet Karjalan kok[ouksen] Viip[urissa] tekemää julkaisua. Myöhemmin kyllä. Sitä vastoin useat lähetystöt asiassa ovat tulleet ulkoministerin pyynnöstä. U. Suomi vielä kurjemmin menetellyt.
Kemppainen: Olisi ainakin vaadittava että Itä-Karjala saa kansanäänestysoikeuden, sekä, että Repola ja Porajärvi pysyvät niin kauan hallussamme.
Ivalo epäili ettei väliaikaisella toimikunnalla ole asiassa mitään tehtävää. Neuvottelijoita pidettävä edustajain tiukalla. Luuli että tiukalla esiintymisellä voitaisiin vielä asiaa auttaa.
Stenberg. Luuli että tiukka esiintyminen vielä voisi auttaa asiaa. Eikö ulkovaliok. vallassa ole vaik. siihen suuntaan että hallitus voisi kesk. neuvottelut.
Setälä luulee että Syysk. 6 p. on hallitus antanut luvan jatkaa neuvotteluja sillä pohjalla, että Petsamo saadaan, mutta Karjala luovutetaan.
Kaukoranta pari päivää sitten saanut Tartosta sähkösanoman että Repolan ja Porajärven luovutus oli melkein lukossa. Hallitus näyttää pelkäävän, että jos neuvottelut katkeevat, venäl. alkavat sodan. Ja Enckel antanut pääministerille tiedon armeijan tilasta, ettei se kelpaa mihinkään! Sama mies, joka äsken ilmoitti aivan toista.
Alkio ei ole koskaan luottanut Enckell-veljeksiin. Sotaväkemme nyk. johdossa aina kuin 3-jalkainen pannu. Kun yhden jalan ottaa pois, niin se kaatuu. Ei ole muuta keinoa kuin jyrkästi pitää kiini.
Setälä ei ymmärtänyt miksi tehtiin välirauha koska siitä oli vain etua Venäjälle. Se oli ovela juoni.
Ingman oli sanonut bolshevikien selittävän että heidän arvonsa estää luovuttamasta aluetta. Olisivat vaihtaneet Ollilaan y. m. Karjalan kannaksella.
Stenberg. K. E. Linna ilmoittanut että Tartossa ei saa luopua Karjalan itse määräämisoikeudesta eikä Repolasta ja Porajärvestä.
Ulkoasiain valiokunnassa olivat läsnä: Auer, Colliander, Helo, Hornborg, Kallio, Nevanlinna, Keto, Ryömä, Törmä, Voionmaa, Vuorimaa, Arho, Huttunen P., Juutilainen, Suolahti, Setälä, von Wendt, sekä ministerit Erich, Holsti, Ingman ja Hahl, sekä Jalander, sekä P. Virkkunen, A. Kotonen ja sihteeri Puukko.
Pääministeri teki selkoa Ahvenanmaan asiassa. Juristikomitean lausunto ei ole vieläkään saapunut, ainoastaan sähköselostus siitä. Sen jälkeen kun meikäläiset olivat lausuntonsa antaneet, olivat ruotsalaiset saaneet vielä lausua mielensä ja ahvenanmaalaiset antaa lausuntonsa joista meille ei ollut ilmoitettu mitään. Edustajamme ilmoittavat että asiantuntijalausunnossa osoitetaan suurta kansainvälisten olojen tuntemattomuutta, sekä lausutaan ettei Suomen hallitus aina ole kyllin tehokkaasti vastustanut ahvenalaisten puuhia. Valtuutetut sitä mieltä että yhä on pidettävä kiinni siitä, että Ahvenanmaan asia on Suomen sisäinen asia. – Ahvenanmaalaisten ensim. adressi allekirjoitettu jouluk. 30 p. 1917 ja esitetty Ruotsin kuninkaalle helmik. 2 p. 1918. Sundblom pyysi terveydell. syistä eroa Suomen eduskunnasta joulukuulla 1918 vasta. Valtuutettumme eivät puolusta asian lykkäämistä tuonnemmaksi. – Edelleen lausutaan että jos Kansainliiton neuvosto tulee käsittelemään asiaa kansainvälisenä, on jyrkästi pidettävä kiinni Suomen suvereniteetistä. – Välitysehdotuksiin valtuutetut eivät saa suostua. Juuri saapuneessa sähkösanomassa ilmoitetaan vain, että valtuutettujemme voimakas lausunto on tänään esitetty.
Nevanlinna: Annettava professori Hermanssonin tehdä lausuntonsa juristikomitean mietinnöstä. Alkio yhtyi samaan.
Helo. Ahvenanmaan asia on jätettävä ahvenanmaalaisille. Ei ollenkaan Kansainliitolle. Porvariherrain liitto. Menettänyt arvonsa moraalisesti kun ei uskaltanut pyydettäessä ruveta välittämään rauhanneuvotteluja Venäjän ja Puolan välillä.
Pääministeri arveli että Kansainliitto välttää niin radikalista ratkaisua kuin kansan äänestystä ja tullee, jos siksi kehittyy, ehdottamaan jotain muuta ratkaisua.
Colliander.
Juutilainen. Ennen irti Kansainliiton yhteydestä kun luovutaan Ahvenanmaasta.
Alkio katsoo, että hallitus ei voi asiassa mitään luovutusehdotuksia hyväksyä ennen eduskunnan kokoon kutsumista, jolle asia on esitettävä.
Voionmaa ja Keto yhtyivät.
Neuvottelu merkitt. loppun[eeksi].
Ulkoministeri Holsti ryhtyi selostamaan rauhanneuvottelujen kehitystä.
Hallitus oli antanut määräyksen Syysk. 1 pnä ettei mitään aluetta Suomen puolelta saa luovuttaa.
Vennolan raportista selosti. Petsamoa venäl. vaativat neutralisoimaan. Kauttakulkua. Repola ja Porajärvi takaisin Venäjälle ehdottomasti. Luopuvat Suomenlahden saarista, mutta ne on neutralisoitava. Valuuttasopim. 1917 luopuvat. Amnestiakysymys jokseenkin selvä. Tällä ehdotuksella on ultimatumin luonne. Vastaus 3:ksi päivässä. Uhka katkaista kaikki neuvottelut.
Vennola itse ehdottaa että, kun on pilattu Repolan ja Porajärven asiaa, se luovutetaisiin 2 vuoden päästä, mutta luopuu siitäkin. Pyrittävä saamaan edes se ehto ettei noihin kuntiin pantaisi sotaväkeä. Karjalan itsehallintoon nähden olisi tyydyttävä autonomiaan Venäjän alla. j.nep.
Hallitus oli ilm. että neuvotteluja ei pidä katkaista ja että keskusteluja on jatkettava venäläisten esittämillä ehdoilla.
Venäläiset vastustavat Petsamon sotilaallista varustamista, meikäläiset vaativat puolustusvarustamis-oikeutta. Me vaadimme kalastusoik. Kalastajaniemen ympärillä. Venäl. vastustavat.
Autonomiselle Gyllingin valtakunnalle, jota ryssät jo pitävät itsemäär. oikeuden perust. muodostuneena, kuuluu 65 % ryssiä, 35 % karjalaisia.
Repolalle ja Porajärvelle: amnestia, 5:deksi vuodeksi vapaus sotaväestä, y. m. Hallitus (presidenttikin) pääasiassa hyväksynyt.
Yleisesik. päällikkö puoltanut Repolan ja Porajärven asuttujen osien liittäm. Suomeen.
Rauhanneuvottelukunnan valtuuksia on laajennettu.
Suurena puutteena on rauhan neuvottelukunta maininnut, ettei Suomen mielipide ole esiintynyt yksimielisenä. Kauko-Karjalan suhteen hajanaisuus vaikea.
Kun Kauko-Karjalan kysymys ’’nyt jää’’ jää se varsin ikävään tilaan. Vielä ajateltavissa Repolan ja Porajärven asutut osat voidaan saada – ehkä konsessioneja vastaan Annan metsiin. Hallitus tätä mieltä että sopimus olisi saatava aikaan tällä pohjalla.
Alkio luki Itä-Karjalan hallitusten hallituksellemme lähettämästä kirjelmästä, joka tänne puheenjohtajan kautta pyyd. esittää kokoukselle.
Pääministeri luki Paasikiven kirjeen jossa mainitaan että Porajärvi ja Repola olivat Petsamon hinta. Vaikea ottaa asia uudelleen esiin. Kysyy: olisiko mahdollista maksaa Rep. ja Poraj. rahaa y. m.? Valittaa että sos. ja ruotsal. eivät ole olleet yksimielisiä näiden alueiden Suomeen liittämisestä.
Itä-Karjalaan nähden asemamme vaikea, kun ei meillä ole voimakeinoja. Vaikea selitettävä.
Itsehallinto jota venäl. tarjoovat voi osottautua vähäarvoiseksi. Mutta samoin äänestysoikeuskin. Ei ole keinoja pakottaa heitä.
Vaikea enää saada asiaa esiin. Mahdoll. läntisen, tiheimmin asutun osan asia voitaisiin ottaa esille.
Holsti vastasi Hornborgin kysymykseen, miksi ei Suomi ollut yhdessä Puolan kanssa esiintynyt, että Puola oli toiminut omin neuvoin.
Holsti: Collianderin kysymykseen vastasi: Inon ja Puumalan patterit on suostuttu poistamaan, koska niistä ei voisi olla hyötyä. Venäjä vaatii että Seivästöstä itään, 20 kilom. alueella ei saisi varustaa. Ehdotettu jotain muuta.
Ryömä. Viime neuvottelussa pääasiassa keskust. Petsamosta ja ajateltu Repolan ja Porajärven sitä vast. luovuttam. Se on saavutettu. Oltava tyytyväisiä. Tärk. kysym. Itä-Karj. autonomian turvaaminen. Nyt on puhuttu Rep. ja Porajärven ostosta. Miten Ulkoministeri voi puoltaa itsemäär. oikeutta Rep. ja Poraj. ja kieltää sen Ahvenanmaalta. Omasta puolestaan pitää Itä-Karjalan itsem. oik. tärkeänä.
Holsti vastasi Ryömälle. Jos olisimme tekem[isissä]. kulttuurivaltion kanssa olisi asia toinen. Mutta Neuvosto-Venäjä ei ole sellainen. y. m.
Pitäisi tueta rauhanneuvott. että saataisiin Rep. ja Poraj. asia ratkaist[uksi].
Alkio sanoi käsityksenään että jos Itä-Karjalan itsemäär. oikeutta lakataan ajamasta, jos R. ja Porajärvi syöstään Petsamon hinnaksi se on inhottava teko. – Se rauha jota bols[evikkien kanssa] suunnitellaan, ei tuo rauhaa vaan antaa bols.. vapauden maanalaiseen toimintaan Suomen alueella. – Onko ajateltu mitä suurkapitalistimme, joiden mieltä tässä noudatetaan, vaativat huomioon otettavaksi ruplakurssin määrään? Tuleeko S. P:kki pakotetuksi noteeraamaan ruplia? Muistutti miten jo ennen vallankumousta saimme lunastaa 625 milj. markan tappion, jonka suurliikkeet, pankit ja ryssät hyötyivät. Kaupparajan avattua tulee täällä huutava hätä, nälkä ja vilu. Millä tavoin se on suunniteltu järjestettäv[äksi]? Viime istunnossa ei ollut kys. Repolan ja Poraj. luovutt[amisesta]. Jos nyt petetään Itä-Karj. asia, petämme hist[orian] luottamuksen ja rajantak. heimolaisemme tulevat olemaan katkeria vihollisiamme. Ehd. että vielä koet. tarjota amnestia kaikille pakolaisille, paitsi joht[ajille] sitä vastaan, että Itä-Karjal. saisivat äänestää kohtalostaan. Heidän asiaansa ei saa jättää.
Keto samaa kuin Ryömä. Meillä ei ole oikeutta poiketa Suomen historiallisista rajoista. Valtuuskunnalle täysin vapaat kädet lyödä rauha kiinni. Ei usko että tulee enää sellaista tilaisuutta rauhan saantiin. Jos neuv. nyt katkeevat, ei sos.demokraatit enää tule mukaan ja Petsamoa ei saada. Näistä syistä on luovuttava esittämästä sellaisia vaatimuksia kuin hra puheenjohtaja on esittänyt.
Voionmaa väitti että sosialistien puolelta on rauhan neuvotteluissa yksimielisesti ajettu Itä-Karjalan asiaa.
Vuorimaa osoitti että venäläiset rauhanneuvottelijat ovat monessa suhteessa antautuneet vaikka viime istunnossa väitettiin että ne eivät myönny. Jos Suomen puolelta järkkym. vaaditaan Itä-Karjalalle itsemääräämisoikeutta niin ne myöntyvät. Ellei Suomi tätä vaadi, jää sille häpeä ja vaikeita seurauksia kuten puheenjohtaja oli sanonut. Osoitti Suomen oikeuden. Itä-Karjala on vääryydellä ollut tsaarin hallussa. Luulee syyn siihen ettei venäl. ole tähän suostuneet olleen sos.dem. lehtien lausunnoissa.
Suolahti katsoi että rauhanvaltuutetut katsovat asioita liian bessimistisesti. Mutta hallituksen lausunnoista näkyy ettei ole mahdotonta vielä pusertaa. Mahd[otonta] on Suomen hallituksen luopua Repolan ja Porajärven oikeuden ajamisesta. Väestölle on annettu lupauksia.
Keto. Sosialistitkin alussa Itä-Karjalan itsemääräämis-oikeuden puolella. Mutta kun huomattiin ettei sitä saatu, luovuttiin. I-K:laa ei olisi millään yksimielisyydellä saavutettu. Edelleen sitä mieltä että Repola ja Porajärvi on annettava Petsamon hinnaksi.
Ryömä väitteli ettei yksimielisyydellä olisi mitään voitettu. Itä-Karjalan edustajatkin, jotka hänen luonaan käyneet, sitä mieltä, että asiat olisivat paremmalla kannalla, jos ei ollenkaan olisi ollut asepolitiikkaa. Puheenjohtajan ehdotus yhdistää amnestia Itä-Karjalan itsemääräysoikeuteen on mahdoton.
Voionmaa polemisoi Holstia vastaan.
Holsti samoin.
Juutilainen. Karjalalle olisi nyt saatava itsemääräämisoikeus. Nykyis[een] tilant[eeseen] katsoen voitais pysyä Karjalan itsemäär. oikeuden kannalla. Ehdot eivät ole loistavat. Koiviston rannikkoehto on raskas. Rep. ja Poraj. pidett. panttina siksi kuin Venäjä antaa Itä-Karjalalle itsemääräämisoikeuden.
Virkkunen kyseli yhtä ja toista. Tyytyväinen tuloksiin. Samaa mieltä kuin Keto että rauha olisi tehtävä. Ei uskalla neuvoa, eikä asettaa vaatimuksia.
Minist. Ingman: Tällä hetkellä ei ole saatavissa parempia rauhanehtoja. Ei luule että puheenjoht. ehdotus amnestian ja Itä-Karjal. äänestysoik. johtaisi tuloksiin. Oli vakuutettu ettei Venäjällä ole mitään pakkoa suostua meidän lisävaatimuksiimme. Ei toivo paljoa Repolan ja Poraj. ostosta. Kysymys on nyt siitä, onko rauha näillä ehdoilla tehtävä vai jätettävä auki? Hänen mielestään on rauha nyt tehtävä ennen kuin Puola ehtii. Sitten ne hyökkäävät Repolaan. Vaara. Tulossa oleva rauha pääkohdiltaan hyvä. Ei pidä oikeana että sanotaan Repolan ja Porajärven annetun Petsamon hinnaksi. Niin ei ole tapahtunut. Kumpikin asia on erikseen.
Holsti selosti rauhanehtoja.
Törmä rauha tehtävä. Rovasti Vuorimaa ei voi vastata maan edessä jos se lykätään.
Kotonen. Hallituksen taholta annetut tiedonannot häntä tyydyttävät myös Karjalaan nähden. On luotettava rauhanvaltuuskuntaan.
Auerille vaikea muodostaa käsitystä Repolan ja Porajärven asiasta. Ymmärtää hyvin Ryömän kantaa. Tyytyy nykyisiin suunnitelmiin. Ei luule että on mahdotonta painostaa bolshevikeilta että Itä-Karj. myönnetään jotenkin laaja itsemääräysoikeus.
Ingman ilm. ed. Collianderille ettei hänellä ole mitään meriittiä Itä-Karjalan asiassa.
Nevanlinna kysyi: tuleeko Itä-Karjalan asia pantavaksi rauhankirjaan? Tuleeko avattavaksi rautatieliikenne? Ei voi antaa neuvoja hallitukselle. Hallituksen on päätettävä. Me puhumme eduskunnassa.
Holsti. Tehty voitavansa että asiat saataisiin rauhansopimukseen. Mutta venäl. vain pöytäkirjaan. Kysymys kauppasuhteesta avoinna.
Lopetettiin. Totesin vain puheenjohtajana, että hallitus oli nyt kuullut lausunnot ja voi niistä ottaa huomioonsa minkä katsoo tarpeelliseksi.
Merkille panin, että Setälä poistui kokouksesta lausumatta sanaakaan Itä-Karjalan puolesta.
Itä-Karjalan asian ovat ilmeisesti kaikki muut ryhmät hylänneet, paitsi me.
Surullista oli, että meidän Hahl puikki pois kokouksesta niin ettemme saaneet minkäänlaista neuvottelua. Kuulimme että juuri hän erittäin on rauhan kannalla ilman Itä-Karjalaa ja Petsamoa. Mutta neuvottelussa Vuorimaa, Juutilainen ja minä edustimme jyrkkää Itä-Karjalan kantaa. Merkillepantava ilmiö oli taas ettei Kallio puhunut mitään.
Joka tapauksessa keskustelu teki sangen hajanaisen ja haluttoman vaikutuksen.
Kokouksesta menimme Kallio, Juutilainen ja minä Holstin kanssa syömään illallisen. Siellä hän kertoi m. m
Saksalais-venäläisestä monarkistiliitosta jonka jäsenluettelo on löydetty ja jonka jäseniä on Viipurissakin, venäläisiä. Sen tarkoitus on palauttaa monarkia Venäjällä ja Saksassa sekä uudistaa Turkki. Keisarit Nikolai jos on elossa ja Vilhelm uudestaan valtaan. Kaikki Venäjästä eronneet pikkuvallat yhä takaisin Venäjään.
Totesimme, että meikäläiset hallituksen jäsenet eivät ole ollenkaan tarvinneet meidän, eikä ryhmän kanssa mitään neuvottelua missään asiassa koko kesänä, ei edes rauhan asiassa.