Perjant. 19. Maalisk.

Ryhmässä klo 2. Toimitettiin nimenhuuto.
Relander esitti että luovutaisiin ehdokkaasta kansliatoimikunnassa, koska sos. eivät suostu avustamaan ruotsalaista tulkkia pois ja kun ruotsalaiset eivät tule sitte saamaan ollenkaan kansliat.ktaan edustajaa.
Niukkanen. Selityksistä päättäen istuu Ottelin niin lujassa ettei sitä saada pois, siis luopuu ehdokkuudesta.
Perälä. Emme siis kykene kurissa pitämään eduskunnan palvelijoita. Ehdott. ajett. perille.
Raatikainen yhtyy Relanderiin.
14 äänellä 12 vastaan yhdyttiin Relanderin ehdotukseen.
Ryhmän suhtautuminen elintarvelakiin ja Raatikaisen menoon elintarveministeriksi.
Relander ehdotti elintarvelain jatkoa.
Raatikainen. Jatkettava, mutta ensi kesän viljaa ei enää säännöstellä. Syksylläkin tarvitaan vielä säännöstelyä. Riisuttava virkakunnat. Valtio voisi tuoda viljaa. Hänellä ei ole minkäänlaisia sitoumuksia ministeriehdokkaana. Ei ole yksityiskohtaisia suunnitelmia.
Elovaara. Voi suostua 2 kk. jatkaa elintarvelakia, mutta ei pidä sitä tarpeellisena. Vapaus taisi parannuksen. Tämä on viim. kerta.
J. A. Heikkinen. Jatkettava 2 kk. mutta ei pitemmälle. Vaikea panna sinne miestä, mutta suostuu siihen.
Vuorimaa. Vastustaa elintarvelain jatkamista. Kenties 2 kk. jatk. Raatikainen voisi mennä sitä lopettamaan. Ihmettelen Raatikaisen mielenmuutosta. 2 viikkoa takaperin hän oli kohta lopettamisen puolella.
Kukkonen. Iloitsen hallituksen lopettamis-aikeista. Sallii 2 kk säännöstelyn jatkon, jolloin purkaustyö suoritetaan. Raatikainen voisi mennä. Voisi sitten jatkaa salkutonna.
Niukkanen. Maanvilj. tappiot laskettava sadoissa miljoonissa. Yleinen mielipide säännöstelyä vastaan. Ensi syksynä ei hallitus enää saa tarttua maanviljelijäin viljaan. Jos on, niin maksettava markkinahinnat. Maanvilj. viljaan ei saa hallitus enää ensi syksynä puuttua.
Loukko. Säännöstelystä päästävä vapaaksi mitä pikemmin. Ei kuitenkaan aivan vapaaksi. Ulkomainen vilja valtion välityksellä. Muuten se voi tulla keinottelun alaiseksi. Tätä varten uusi laki.
Raatikainen väitti Vuorimaalle ettei ollut ennen ollut toisella kannalla. Säännöstelyn lopettaminen vaatii valtion varojen kiinnittämistä viljaan. Ollut kauan sillä kannalla että elintarvesäännöstely on lopetettava. Mutta ei äkkiä.
Kallio. Elintarvelakia me tarvitsemme kaupan säännöstelyn vuoksi.
Pilkka. Mliiton miehen mentävä elintarveministeriksi. Se tuottaa ml. kunniaa. Jatk. 2 kk.
Arffman. Jatkettava 2 kk.
A. Pesonen vastustaa meidän miehen menoa niittämään kunnian elintarveministeriön ja elintarvesäännöstelyn lopettamis[es]ta. Syntyy voittamattomia vaikeuksia. Ei pitäisi ml. riskeerata. J. A. Heikkinenkin ennen vastustanut miehen menoa. Hallituksen kanta merkillinen. Ohjelmassa se puhuu säännöstelyn jatkamisesta, nyt ilm. hallituksen kantana 2 kk jatko vain. Ei meidän miehen mentävä.
Alkio voi yhtyä 2 kk. Vastustaa ehdottomasti ml. miehen elintarveministeriksi menoa. Se on vaikea suoritus. Emme ota siitä vastataksemme. Jos meiltä menee lisää miehiä hallitukseen, me joudumme liian raskaaseen edesvastuuseen. Elintarpeita varten ei enää tarvita erikois ministeriä. Väittää etteivät Raatik. ja Pilkka ole ottaneet huomioonsa vaikeuksia.
Vuorimaa vastailee Kalliolle. Yhtyy puheenjohtajaan peläten elintarvetiliä. Antaa hallituksen lopettaa.
Piitulainen. Jos viljan tuonti jää liikemiesten varaan, kiskovat. Puute viljasta voi syntyä. Elintarvesäännöstelyn jatkaminen syksyyn asti välttämätön. Oma mies elintarveministeriksi.
Juutilainen vastustaa jyrkästi säännöstelyä. Halutaan saada maalaisliitto sidotuksi oikeiston politiikkaan.
Heikkinen. J. A. moitti Hahlia maanmittaus y. m. laiminlyönneistä. Peräytyy miehen lähettämisestä hallitukseen. Mutta jättää ”tarmokkaan” Raatikaisen oman harkinnan varaan (!)
Raatikainen ei näe asioita siltä kannalta kuin useat ja ryhmän puheenjohtaja. Hän on toista mieltä. Kyllä se on meidän velvollisuus. Jyrkästi erillainen käsitys kuin ryhmän puheenjohtajalla. Ollut Erichin kanssa puheissa hänen tulostaan ministeriöön. Häntä itseä pelottaa. Toivoisi muka vielä henkilövaihdosta – Kallioon. (Ei!)
Kallio vastasi Vuorimaalle. Ei tule sotasaalisjuttuja. Ollut horjuvalla kannalla ottaa elintarveministeriö meidän miehelle. Ei pane sormiaan väliin jos R. tahtoo ottaa tämän toimen vastaan.
Niukkanen yhtyy puheenjohtajaan Rn hallitukseen menosta. Mahdoton laatia sitten enää mitään ponsijulkaisua. Esitti ponnen elintarveasiassa.
Päätös: Elintarvelakia jatketaan 2 kuukaudeksi, ehdottaa että säännöstely lopetetaan.
Miehen antaminen elintarveministeriksi. Äänestyksessä annettiin menon puolesta 12 ja sitä vastaan 19 ääntä. Joka tuli päätökseksi.
Helpotuksen huokaus!
Kuinka minua inhoittaa tuo ministeritauti, joka nyt näkyy tarttuneen noihin savolaisiin. Siinä on kyllä jo, että siellä on Hahl, aivan kyllä vastuuta meille. Vielä sinne nyt Raatikainen. Ei todellakaan viitsisi enää olla maalaisliittolainen, jos hän sinne menisi. Meille nauraisi koko maailma – periaatteellisesti.
Sain Raatikaisesta varmaan ikuisen vihollisen. Mutta se täytyy kestää. Hän näytti sen. Mutta minä en saa heittää ryhmän arvoa ilman taistelutta, alttiiksi keinottelulle. Sillä tämä savolainen piällysmiehen paikan etsijä on niin syvästi haukkunut edellisen hallituksen ja eritoten Kallion – ja nyt hän olisi valmis astumaan sata vertaa vaikeampaan asemaan tässä hallituksessa – sokeasti, kun vain pääsisi ministeriksi!
Ei hiidessä, ryhmän kustannuksella keinottelu pitää loppua.
Sen lisäksi, vanhoillisuuden edustus on nyt meidän puolelta niin vahvasti edust. hallituksessa, että se täytyy riittää.
Korkeampaa siveyttä politiikkaan!
Ministeriössä kävin jäähyväisillä. Ystävällisesti kaikki tunsivat.
Helenius-Seppälän kanssa syleilimme ja hellyimme. Jumala siunatkoon hänen työtänsä!
Se on suurta työtä.