Perjant. 20. Helmik.

Laihian verotuslautakunnalle olen jo ennen ilmoittanut tuloni. Mutta kun kuulin että ne aikovat vähentää talollistenkin tuloista myöskin elinkustannukset, ilmoitin huvikseni, että menoni ovat olleet täällä Helsingissä.
Vuokra à 400 mk, kuuk. Smk. 4800:-
Ruokaan à 30 mk. päiv. 10,800:-
Sekalaisia 2,000:-
Perheeni elinkustann. 12,000:-
Smk 29.600:-

Rauhan neuvottelut. Eilen olivat Latvian ja Puolan edustajat kääntyneet Ulkoministerin puoleen kysymään olisko Suomi valmis tulemaan rauhaa koskeviin neuvotteluihin Maaliskuulla? Ulkoministerin mielestä olisi Puolan ehdotukseen suostuttava. Kenraali Polivanoff tulee pikoihin Trotskin sijaan sotaministeriksi Neuvosto-Venäjällä. Vahvistuu. Puolan kirjelmässä ei mainita Liettuata, mutta Viro. Puolan edustaja oli selittänyt, että kun Liettualla ei ole rintamaa Venäjän kanssa, se ei tarvitsisi päästä mukaan neuvotteluihin. Holsti kuitenkin vaatinut. Selosti rauhan ehtojen valmisteluita. Neuvotteluihin ryhdyttävä kahden lähi kuukauden kuluessa. Ehdottaa että hylätään Latvian kutsumus, mutta yhdytään Puolan kutsumukseen. Jos ne yhtyvät, sen parempi.
Kallio. Syytä kiirehtiä rauhaan. Tärkeä neuvotella Puolan kanssa. Edustajiksi Ehrström ja Reijonen, jotka ulkom. on ehdottanut mutta mahdollisesti muitakin.
Alkio hyväksyi.
Päätettiin: että suostutaan menemään Varsovaan. Edustajain vaali huomenna.
Saksan hallitus pyytänyt että Suomen hallitus yhtyisi vaatimaan että sotasyyllisten tuomitseminen jäisi Saksalle. Mutta asia oli jo Euroopassa kehitt. asteelle joten meidän lausum. myöhäst. Ulkoministeri sai sen ilmoittaa Jänneksen kautta.
Holsti minulle kertoi että häntä ovat ulkovaltain edustajat kiirehtineet menemään Lontooseen, jossa nyt ovat koossa ententen edustajat, valvomaan Suomen etuja Petsamon ja Itä-Karjalan suhteen. Presidentti vaatii menemään, mutta Vennola estää. Mannerheim on keittänyt ulkomailla aika sopan ja Donner ja Enckel siellä valvovat hänen politiikkaansa. Kumpikin vastustaa Petsamon ja Itä-Karjalan asiaa. Oikeiston viha ja boikotti Holstia kohtaan johtuu tästä.
Hallituskysymys. Pääministeri kutsui Kallion luokseen, jolloin Kallio selosti ryhmän eilisen päätöksen mutta jätti puhumatta rahaministerin paikan vaatimuksista. Kuultuani sen, menin heti Pääministerin luo ja ilmoitin ryhmän kantana:
Asian tullessa nykyiselleen katsoo maalaisliiton eduskuntaryhmä velvollisuudekseen ottaa keskustahallitusasiaan ja suunnan tukemiseen nähden kiini koko kouralla. Mutta tämän johdosta täytyy ryhmän saada suurempaa vaikutusta hallituksessa. Näin ollen haluamme saada täyttää raha- ja kauppaministerin paikat. Edellisen on ehdokkaamme Kallio, jälkimäiseen Pehkonen tahi Suuronen, joille ei ole vielä puhuttu. Elintarvemin. voisimme ajatella Jalo Lahdensuota. Sotaministerin salkun haluamme asettaa suomalaisiin käsiin, mutta emme halua asiaa nyt otettavaksi esille. Vaan tämän paikan täyttäminen saisi jäädä esitysmielisille. Näin olemme tarjoutuneet avustamaan vapautusta nykyisestä tilanteesta. Jätämme pääministerin ja presidentin harkittavaksi voivatko tähän panna huomista.
Pääministeri ilmoitti epäilyksensä Kallion mahdollisuudesta rahaministeriksi, samoin Pehkosen kauppam. Syntyisi liian vahva oppositsioni. Presidentti ei voi suostua. Yritys tällä tavoin järjestää asia lie katsottava rauenneeksi. Meidän on tehtävä vararikko.
Sanoin, että me vastaamme miehistämme. Mutta juuri se että esim. kauppapolitiikka ei ole meitä tyydyttänyt pakottaa meitä, jos hallitus tulisi enempi ryhmäämme nojautumaan, vaatimaan enempi vaikutusvaltaa. Olemme tähän [as]ti uhranneet paljon puoluekatsantokantoja kokonaisuuden vuoksi. Mutta nyt tapahtuvassa hallitusuudistuksessa meidän täytyy ottaa jo nekin huomioon.
Ymmärsin, että pääministeri ja presidentti pelkäävät meikäläisen vaikutusvallan lisääntymistä hallituksessa, samoin kuin he tahtovat Soinisen ja Holstin poistumista lisätäkseen oikeiston vaikutusta.
Ilmoitin että me tuskin voimme vaatimuksistamme luopua. Pääministeri sanoi että asia menee nyt siihen että hallituksen on luovuttava ja sitte muodostettava uusi hallitus.
Sanoin, että virallisessa oikeistokokoomuksessa me tuskin voimme olla mukana.
Hän sanoi, että keskustaryhmät tuskin voivat siinä olla kumpikaan mukana.
Uudelleen kutsui pääministeri illalla luokseen Hahlin, Kallion ja minut. Selitti, että presidentti ei tahtoisi nimittää esittämiämme henkilöitä siksi, että hän pelkäsi oppositsionia. Rahaministeriksi voisi ajatella Relanderia, koska hän on saanut harjaantumista valuuttakomiteassa (!) Nauroin. Kallio on 15 vuotta käsitellyt valtiovarain valiokunnassa ja nyt hallituksessa valtion raha-asioita. R. on häneen verrattuna näissä asioissa lapsi. Hahl ja minä lausumme ehdottoman luottamuksen Kallioon mutta epäilimme ettei ryhmä tässä asiassa luota R:n kykyyn. Kauppaan nähden Vennola epäsi mahdollisuuden että meikäläinen voisi siihen tulla, koska se herättäisi myrskyn teollisuus ja kauppamaailmassa. Nyt selitimme Hahlin kanssa, että me tarkoitammekin suorastaan politiikan vaihtamista teollisuuden ja kaupan alalla. Maanviljelys on ollut ankarasti säännöstelty kuluttajain etuja silmällä pitäen, teollisuus ja kauppa vain nimeksi. Pitää saada aikaan muutos jos me voimme jatkaa. Vennola väitti asian olleen aivan toisin. Selitimme, että olemme tähän asti voineet alistua tähän yleisedun vuoksi, mutta ei enää. Kun ryhmämme on niin suuressa määrässä vastattava tämän hallituksen politiikasta täytyy sen saada siihen myöskin voimakkaammin vaikuttaa.
Saimme sen käsityksen että hallituspuuha tällä pohjalla menee myttyyn. Presidentti ja pääministeri eivät tahdo lisätä meidän vaikutustamme hallituksessa. Varsinkin presidentti.
Mutta näin ollen on selvää että me emme nyt enää saa luopua otteestamme. Meidän on vaadittava enempi vaikutusta hallituksessa voidaksemme määräävästi vaikuttaa myös sen suuntaan. Ilmeisesti tulee hallituksen luopuminen kysymykseen. Uuden muodostamisessa on meillä jo aivan toiset vaatimukset kuin tähän astisessa hallituksessa!