Perjant. 25 pnä

ValtioneuvostossaAunuksen asiassa. Sotaministeri. Sen johdosta että punaiset olivat tehneet Aunuksessa ryöstöjä ja murhia, sallia että 1000 vapaehtoista menisi, – oli entinen hallitus päättänyt. Ne saisivat mennä yli rajan turvaamaan rauhaa sekä avustamaan näitä varoilla. Samanlainen avustus, muonaa ja pukuja y. m. oli luvattu 1000:lle aunukselaiselle. Tähän oli suostuttu sillä ehdolla ettei retkestä tulisi valloitus- vaan Aunuksen vapautus-retki. Vapaaehtoisille annettiin lupa mennä vain niin pitkälle kuin Aunuksen kansa on mukana. Jos mennään pitemmälle, uhattiin katkaista etapit. Kansan nousu levenee nopeasti. Ainakin 1000 arvellaan jo olevan jalkeilla. Aluksi niitä oli vain 200. Nyt tahtoisi sotaministeri saada luvan pestata 1000 vapaaehtoista lisää, jonka pestauksen toimittaisi Aunuksen komitea; ne tulisivat rajalle varaväeksi ja menisivät vasta hädän tullen yli. Asia on kiireellinen maan oman turvallisuuden kannalta. Samaten lähetettävä Suomen edustaja Aunukseen.
Ulkoministeri L. Ehrnroth ilmoitti kysyttäessä, miten ulkovallat suhtautuvat asiaan, että Engl. konsuli oli antanut kyselyn asian johdosta, mutta sitä ei ole merkittävä muuksi kuin tiedusteluksi, Ranska on asiasta huvitettu, Amerikka pitää intressanttina sanomalehtiuutisena.
Sotaministeri: Joukkoja ei nytkään varusta hallitus, vaan Itä-Karjalan komitea.
Keskustelussa yleensä kannatettiin sotaministerin ehdotusta, mutta Soininen epäili vahvisti. Päätettiin kysyä ryhmien mielipidettä.
Välikysymyksiin päätettiin vastata.
Osastoihin jakautuminen.
I osasto: Castrén, Söderholm, Valdén, Soininen, Alkio, Kallio ja Hahl.
II osasto: Ehrnroth, Voss-Skrader, Ramsay, Vennola, Erkko, Collan, Luopajärvi.
Raha-asiain valiokunta: Castren, Ramsay, Luopajärvi ja esittelevän toimituskunnan päällikkö.
Virosta teki ulkoministeri selkoa. Bolshevismin voimat siellä näyttävät lisääntyvän. Viron hallitus ottanut harkitakseen, voiko Viron hallitus enää pitemmälle pitää yllä sotaa, vai olisko ryhdyttävä neuvottelemaan Venäjän neuvostohallituksen kanssa rauhasta. Väsymys yleinen.
Suomen puolelta on avustuskomiteaa pidettävä vireillä.