Perjant. 28. Toukok.

Saavuin Helsinkiin. Pääsin asumaan Hospiziin. Hommasin Ilkan lisenssi- ja valuutta-asiassa. Hyvänpuoleinen tulos.
Ryhmässä teki Kivilinna selkoa mitä rauhankonferenssin valmisteluissa oli nyt käsitelty. Mainitsi m. m. että Suomen saatavat Venäjältä tekevät noin 1 miljardin.
Aluejaoston tietoja on vuotanut ulkoasiain virkamiesten lypsämänä komitean sihteereiltä, ja ne on sitten ilmoitettu ulkomaisiin Suomen lähetystöihin.
Puheenjohtaja saanut pudotetun paketin asiakirjoja jotka oli pudottanut kauppaosaston jäsen mutta saapuneet poliisikamariin.
Vaaditaan kauppaedut samanlaiset kuin jonkun kolmannenkin maan kansalaisille.
Suomalaisille vaaditaan ainainen kauttakulku oikeus Nevan kautta Laatokkaan.
Suomen kansalaisten irtain saatava takaisin samoin kuin länsivaltain.
Paljon väitelty vapaasta satamasta Pietarissa. Mutta se on arka, sillä silloin venäl. voisivat vaatia samanlaisia etuja Suomen satamissa.
Petsamon suhteen oltu jotenkin yksimielisiä. Voionmaa hyvin jyrkästi tällä kannalla, vaatien myös Kuolan nientä. Petsamo laajentunut Imandrajärven länsi puoleen, eteläraja Kannanlahteen. Tätä yritetään. Myös poronhoitoalueita.
Itä-Karjalan kysymystä ei voi ajaa muuten kuin kansojen itsemääräämisoikeuden perusteella. Täytyy rajoittaa äänestysaluetta niin ettei tule ryssiä mukaan äänestämään.
Aunukselaiset äänestävät vain rauhaa ja leipää.
Vienan-Karjalaisten asema toinen. Sanotaan että punikkihyökkäys on bolshevikeistäkin tehnyt kansallismielisiä.
Repola ja Porajärvi pidetäisiin jo, ehkä, Suomeen liittyneenä, koska väestö siellä jo on ilm. tahtonsa aivan selvällä tavalla. Voionmaa jaostossa tällä kannalla, mutta taas luopui siihen, että äänestys sielläkin pannaan toimeen.
Nyt hän on ehd. että alue pysyy Suomen hallussa siksi kunnes siellä kansanäänestys vielä kerran pannaan toimeen. Tähän Voionmaa suostunut, ehkä nyt lopulta tulee mukaan.
Aunuksessa ja Vienassa eri äänestys.
Kansanäänestys toimitetaisiin 6 kk. rauhanratifisoimisen jälkeen, näin on ajateltu.
Äänestykseen ottaisivat osaa 20 v. täytt. miehet ja naiset, jotka ovat asuneet alueella 5 vuotta.
Vienan alue yritetään saada rannikkoon saakka. Osa Muurmanin rataa jäisi Suomen puolelle.
Sitten viskataisiin esiin ehd. että autio Kuolan niemimaa saisi jäädä Suomelle.
Ellei Muurmanin rataa saada, vaaditaan sen sotilaallista neutralisoimista.
Voionmaa ajattelee Vienalle melkein täyttä itsenäisyyttä. Siitä syntyisi Venäjän ja Suomen välille hintakauppa. Muut eivät sitä hyv. Halutaan rauhansopimuksen ensi pykälään määräys että Karjala saa laajan itsehallinnon. Minkälaisen, sen tahtoisivat vienalaisetkin.
Inkerille laaja autonomia, oma eduskunta y. m. m. m. oma verotusoikeus ja oma kansallinen hallitus. Valtiollinen amnestia.
Tarkoitus on esittää venäläisille että me aijomme tehdä rauhallisen Euroopan kolkan. Suomi on valmis oman itsensä neutraliseeraamaan, vaatii Suomenlahden, Pietarin ja Muurmanin radan neutralisoimista.
Venäläiset ovat jo Viron rauhansopimuksessa menneet Suomenlahden ja Itämeren neutralisoim. Tuskin voivat peräytyä.
Aijotaan tehdä suuria vaatimuksia, koska ryssän kanssa on pantava pluutoonvaraa [= tinkimis-]. Sosialistit vaativat minimiehtoja. Muut pitävät suurvaatimustaktiikkaa, Viron, esim. noudattaen, mahdottomana.
Sotilaskysymystä käsitellessä on otettava huomioon rauhanneuvottelutilanne. Olisi ajattelematonta heikontaa sotavoimaa nyt, kun pitäisi olla jotain pontta sanaintakana. Aseellisen voiman olemassaolo on tärkeä. Ei tiedä, olisiko hänen siinä tapauksessa, jos ryhmä aikoo hyväksyä lyhennetyn asevelvollisuuden, syytä pyytää, että ryhmä ottaisi häneltä pois luottamuksensa. Sillä hän ei luule voivansa rauhanneuvotteluissa mitään toimia, koska pitäisi tulokset nekatiivisina.
Kallio puolsi sotilasasiassa hallituksen esitystä. Asia voisi mennä syksyyn.
Juutilainen: Asevelvollisuuslain muuttamisesta olisi nyt päästävä ponsilauseella.
Mietinnön käsittely saatava sivuutetuksi. Yhtyy edellisiin puhujiin. Ei pitäisi sosialistiagitatsionille nyt antaa niin suurta merkitystä. Pikemmin kehoit. sotamin. lähett. sotaväkeä rajalle.
Lohen mielestä olivat edelliset panneet asevelv. lain muutoks. liian suuren merkityksen. Se ei vaikuta nyt palveluksessa oleviin. Sillä ei ole merkitystä rauhan neuvotteluihin.
Tosin ei sillä ole käytännöllistä merkitystä jos pian tulee uusi esitys. Mutta vaikea on ruveta peräytymään sotilasvaliokunnan päätöksistä. Ei luule voitavan asian päättämistä lykätä. Asia vaaditaan ratkaisuun.
Niukkanen ei luullut Sotilasvaliokunnan ehdotusten heikentävän sotalaitosta. Ehdottaa että 1 §:lästä poist. määräys sotaväen paljoudesta v. 1921.
Vuorimaa. Nyt tyyd. vain ponsiin. Ei asiaa käsitellä. Sos. ei nyt sovi pelätä. On toimitettava hyvä rauha. Ponnet.
Perälä. Samoin kun edellinen muuten, mutta pelkää että sos.agit. merkitsee jotain. Mutta sittenkin! Kun Brusilovit alkavat johtaa bols. niin meidän on ottaminen asia omalta kannalta. Koetettava päästä siihen, että asia siirtyy syksyyn.
Alkio puolsi asian hylkääm. ja Vuorimaan ponsia.
Kallio puolsi edelleen hallituksen esitystä.
Pitkänen yhtyy Kallioon ja Alkioon. Olisi syytä, että puhemiesneuvosto tarkistaisi kantansa siten, ettei asiaa nyt oteta ollenkaan esille. Tulen arka. Ei ymmärrä Lohen kantaa. Olisi käsiteltävä suljetussa istunnossa, ettei pöly pääsisi julkisuuteen. Sosialistipelko turha. Maassa käsitetään asia vakavasti.
Kivilinna. Jos hallituksen esitys hyväksytään, silloin olisin vaara vältetty. Palvelusajan lyhennys on sotavoiman vähentämistä. Liikuntakasvatus on vasta pitkän ajan kuluttua vaikuttava. Pyytää ryhmän jäseniä vakavasti harkitsemaan että ainoa voima mikä meillä on: armeija. Kaikki muu on koreita puheita, advokatyyriä. Otatteko te sellaisilla aseilla neuvotellaksemme ryssien kanssa? En minä ainakaan. Fraasit ovat kauniita, mutta ryssien kanssa keskusteltaessa se ei merkitse mitään.
Oli kysytty Holstilta: missä määrin olisi hädässä odotettavissa ulkovaltain tukea? Vastasi: niillä on itsissään kyllin tekemistä. Parasta on turvata vain siihen, mitä meillä on itsillämme.
Nyt on määrättävä Suomen asema miespolviksi. Nyt on kysymyksessä Suomen kansallisvaltion luominen.
Takkula oli pitänyt Sotilasvaliok. 1 §.lää huonona. Lain lykkääminen menisi parhaiten sillä tavoin että asia pantaisiin pöydälle ensi syksyyn. Ellei se käy laatuun yhtyy Niukkaseen.
Latvala oli pariviikkoa takaperin ollut iloinen että asia lykkäytyi. Nyt taas esillä. On syytä ottaa huomioon kommunistien puuhat. Miksi sos. niin harrast. tätä asiaa? Siksi että heillä on niin läheinen yhteys bolshev. kanssa. Vaarallinen asia. Ei ole nyt sopiva aika. Hänen kotiseudullaankin kyllä toivottu palvelusajan lyhent. mutta yksin naisetkin ymmärt. että jos maan etu vaatii, niin on parasta olla entisellään. Olis valmis laskemaan 50,000 suojeluskuntalaisia manööveriin rajaseudulle ja vakin. väkeä lomalle. Ei välitä tällä kertaa sos. Samaa mieltä kuin Kallio, Alkio ja Pitkänen.
Lohi oli hyv. sotilasvk. miet. mutta ei enää suuren vk. Parempi ettei kokon hylätä vaan hyväks. hallituksen esitys. Hetkellä tällaisella ei ole järkevää heittää aseita. Mutta suojeluskunnissa on meidän voimamme. Ei tahdo ryhtyä ryhmän kantaa vastaan toimimaan.
Juutilainen kuvasi tilanteen muuttamista parin kolmen viikon kuluessa rauhaan nähden. Juutilainen edelleen ponnen kannalla.
Elovaarassa päivä päivältä vak. se käsitys että meillä on hyvin vähä sosdem. mutta sitä enempi kommunisteja. Se, että Venäjä tarjoo rauhaa on merkki siitä että Venäjä on ahtaalla. Venäjä pitää Suomen sotaisena kansana. Olisi aika näennäiseti mopilisoida. Tilaisuutta ei saa nyt päästää. Ei tiedetä mitä kommunistit ajavat.
Yhtyy Kallioon, Alkioon, Kivilinnaan.
Niukkanen. Asevelv. laki saatava sellaiseksi ettei se kasvata kommunisteja. Pitäisi ikävänä seikkana jos asia kok. hylätään.
Kärki yht. Kallioon y.m.
Päätettiin yhtyä hallituksen esitykseen ja hylätä muut.