Perjant. 29. Elok.

Tämä on pilalle mennyt sukupolvi. Luojan kädestä vapaaksi päästyään mässää se itsensä mielettömässä hulluudenhakumassa itsemurhaan. Niin se on. Elämä hävittää kuona-ainesta. Siinä on murhaamisen, särkemisen, vihaamisen taika.
Olen Helsingissä. Olin asiasta, jonka vuoksi minut on kutsuttu, erehtynyt. Se ei ollutkaan Muurmanin legion asia, pitivät sitä yhtä vähäpätöisenä kuin minäkin. Vaan asiana olivat ulkomaille asetettavat Suomen lähettiläät.
Holsti esitti perusteluksi joutavan laajan ulkopoliittisen ohjelman jonka saatoin pääasiassa hyväksyä. Se sisälsi: Suomen tulee toiselta puolen lähestyä Skandinavian maita, toiselta puolen reunavaltoja. Venäjään orjenteeraus vahingoittaisi Skandinavian maita, Skandinaviaan, se vapauttaisi Pohjois-Euroopan. Kehui jo ennen huomauttaneensa Tukholman lähettilään Gripenbergin sopimattomuudesta Mannerheimille. Mutta M. oli sanonut, että se kuuluu hänen tehtäviinsä, määrätä lähettiläät, eikä halunnut Gripenbergiä poistaa. Nyt on Gripenbergin annettava tuntea hallituksen tahto ja saatava pian Tukholman paikka auki. Uusi ehdokas on professori Verner Söderhjelm. Innokas Skandinavian orjenteerauksen kannattaja. Hän itse oli pyrkinyt Kristianiaan. Muiksi hän ehdotti:
Kristianiaan: maist. Erkki Reijonen.
Köpenhaminaan: toht. V. Kajaanus.
Tallinaan: tri T. Kaila.
Riigaan: tri M. Talgrén.
Kovnoon (Liettua) prof. A. R. Niemi.
Bukarest (Rumania) Tri Thesleff.
Rooma: tri H. Gummerus
Pariisi: minist. C. Enckel.
Lontoo: Ins. Donner
Madrid: Talas
Belgia ja Hollanti: tri Ehrström.
Itä-Aasia prof. J. G. Ramstedt.
Vien: professori E. N. Setälä.
Berlin Juho Jännes.

Useimmat ajatellaan vain kenraalikonsulien asemaan.
Vastustin jyrkästi ja ehdottomasti Enckelin nimittämistä Pariisiin, koska hän venäläisyytensä, välinpitämättömyytensä vuoksi Itä-Karjalasta sekä laimeutensa vuoksi Ahvenanmaa-asiassa on tehnyt itsensä mahdottomaksi. Samoja muistutuksia tein Donneria vastaan, mutta en aivan ehdottomasti. Kailan hyväksyin. Roomaan puollustin tri Jalmari Hahlia, Varsovaan tri Gummerusta. Epäilin Jänneksen sopivaisuutta Berliiniin. Setälä Vieniin kuuluu olevan presidentin ehdokas.
En saanut mielipiteilleni kannatusta. Keskustelua pitemmälle ei asia tullut.
Iltajunassa läksin uudestaan kotiin.