Perjant. 29. Lokak.

Ulkoasiainvaliokunnassa otettiin esille rauhankysymys. Päätettiin, että asiakirjoja ei vaadita valiokuntaan, vaan saavat valiokunnan jäsenet niihin tutustua ulkoministeriössä. Jos myöhemmin huomataan, että joitakin erikoisasiakirjoja tarvitaan, ne pyydetään valiokuntaan.
Alotettiin yleiskeskustelu.
Vuorimaa teki muistutuksia Suomen rannikon varustusten purkamisesta, jossa Suomi on jäänyt hyvin epäedulliseen asemaan. Samoin, kun Suomen kansalaisten yksityissaatavat on jäänyt saamatta, noin 1,700 miljoonaa. Suuri osa niistä on sellaisia joita juuri nykyinen soviettihallitus on ryöstänyt. Ei puhu mitään niistä saatavista jotka syntyivät tsaarivallan aikana. – Laivasopimuksessakin on Suomi joutunut alakynteen. Mainitsi Väinämöisestä joka suomalaisten saatavista on pantu takavarikkoon. Valtion pitää maksaa nämä. – Edelleen venäl. oikeus harjoittaa laivaliikettä Suomella [tark. Suomen alueella]. Miten tällöin voidaan pitää tullisuojelusta? Tunnustaa kyllä vastaedun Suomelle saada kulkea Venäjän vesillä, mutta sitä ei käytetä. – Vielä muistuttaa Repolan ja Porajärven kohtalosta. Ne eivät halua sitä, mutta Suomi omin valtuuksin luovuttaa heidät Venäjälle. Se on väärin. – Luulee että rauhaan kiirehtivä pelko Venäjän hyökkäyksestä on liioteltu.
Vennola. Rauhamme ei perustu sotauhkaan, johon emme kykene. Voidaan vain konstateerata ettei Suomi ole saanut valloitetuksi Venäjältä alueita, niin kuin se olisi halunnut. Venäjä, jota Ranska on kannattanut, on vaatinut Suomenlahden saaria. Siksi, että Venäjä nyt joutuu olemaan Suomenlahd. takana. Viisainta järjestää Suomenlahden kysymys niin että Venäjällä on vapaa pääsy merelle ja ettei Suomenlahti ole uhkana Venäjälle. – Meidän pitää säilyttää kaikki se, mikä on tarpeen maan puolustukselle. Siinä ei ole tehty myönnytyksiä. Mainitsi Petsamon puolustuseduista. Jos tahdomme ryhtyä sotimaan, ei mitkään paragraafit pidä. Myös Karjalan kannaksella on varustelu luvallista. – Venäläiset vaativat lisäalueita Karjalan kannakselta. Niitä ei myönnetty. Suomen sotilasviranomaisilla oli itsestään aikomus ryhtyä purkamaan Inon ja Puumalan pattereita, koska Suomen oma, ensimäinen puolustuslinja olisi kulkeva lännempänä, joten nämä linnoitukset Venäjän hyökätessä jäisivät heti venäläisten käsiin. – Yksityisten saatavat saatane, koska esim. englantilaisilla on suurempi mahdollisuus pakottaa venäläisiä maksamaan. Lloyd George lie jo kauppasopimusvaatimuksen ehtona sen esittänyt. Silloin suomalaisetkin saavat. – Laivastoluovutus ei ole tärkeä. Suuri osa yksityisten jotka muutenkin olisi ollut maksettava. Väinämöinen taas on Riigan kaupungin oma. Luovutettu Venäjälle ehdolla että se sopii laivasta Riigan kanssa. – Venäl. oikeus harj. laivaliik[ennettä] on vuoro[-]oik. [=vastavuoroinen], mutta tähänkään asti ei ole Venäjä kyennyt sitä harjoittamaan. Omasta puolestaan sitä epäillyt. Mutta kokeiltua on siitä uudessa kauppasopimuksessa. – Repolalla ja Porajärvellä on ansaittu Petsamo. Kun venäl. tiesivät, että Suomessa kaksi puoluetta (sos. ja ruots.) eivät kannattaneet Repolan ja Porajärven yhtymistä, venäläiset tulkitsivat että sillä ei ole maassa kannatusta. Kun Venäjä nyt saa rauhan muiden kanssa, Suomi on niin heikko ettei se voi yksin jäädä sotakannalle Venäjän kanssa.
Holsti. Suomenlahden ja Karjalan kannaksen puolustussysteemi on sotilasviranomaisten luoma. Karjalankannaksen varustussuunnitelma hyvä. Jos yksityissaatavain vuoksi olisi ruvettu mobilisoimaan, olisi voinut käydä hyvin huonosti. Saamamiehillä on hyvin kummallisia käsitteitä, m. m. että Suomen valtio ne maksaa, m. m. Suomenlinnaa vastaan! Viimeiksi saatujen tietojen mukaan on Moskovassa olot sangen normaalit. Romahdus ei ole varma. Millerand painostanut Puolaa ja Suomea rauhaan. Tahtoo saada taloudellisen elämän Venäjällä käyntiin. Teki laajan selostuksen bolshevikien hyvistä varustuksista. Ei siis ole varmaa että rauhanteon odotus veisi parempiin tuloksiin.
Juutilainen. Rauhankysymyksessä ei ole oikeastaan enää mitään tehtävää. Hänelläkään ei ole mitään vaihtoehtoa jonka voisi tuoda rauhansopimusta vastaan. Vennola oli todennut että Repola ja Porajärvi meni siksi kuin kaksi puoluetta oli sitä vastaan. Toivoi ettei tätä huonoa rauhaa julkisesti edes kehuttaisi niin paljon kuin yleiskeskustelussa tapahtui. Arveli että joku pienempi uhkamobilisationi olisi riittänyt venäläisille suostuttamaan parempaan rauhaan.
Holsti vastasi Collianderille, joka syytti häntä siitä, että oli antanut bolshevikivallasta liian optimistisen käsityksen, että hän perusti käsityksensä äsken saatuihin tietoihin. Tiedot ovat ristiriitaisia. Kansainväliset suhteet pakottavat siihen, rauhaan. Rajan avaamiseen ei ole pakkoa. Se riippuu eri sopimuksista. Kun Latviaan on Venäjän lähetystöön asetettu 50 henkilöä, on Latvia sitä vastaan muistuttanut. Viron hallitus tehnyt virheen että on kaikki komissionit antanut tulla Tarttoon. Me emme niitä, 10:tä komissionia, jotka perustetaan, [tule] laskemaan Helsinkiin. Ikävyyksiä olemme olleet pakotetut aina Venäjältä ottamaan.
Voionmaa selitti että taloudelliset saavutukset rauhassa ovat erinomaiset. – Vuorimaalle huomautti, että Suomen rannikon puolust. luopumisesta saadaan kiittää Suomen sotilasviranomaisten antamia ohjeita.
Rauhanvaltuuskunta on melkein piste pisteeltä seurannut näitä ohjeita. Pahoittelee ettei Laatokkaa täydellisemmin neutralisoitu. Vakuuttaa ettei Suomi voi ikinä puolustautua merihyökkäyksiä vastaan, joten Itämeren neutralisoiminen on välttämätön.
Sanoi, että sosdem. puolueen taholta on vastustettu Poraj. ja Repolan yhdistämistä. Esitti sähkösanoman jo viime maaliskuulta, että jo silloin Suomen hallitus luopui Repolan ja Porajärvestä, luvaten sen asian alistamista Kansanliiton määr. alle. Huhtik. 3 p. Samoin Petsamosta.
Tästä tekee sen johtopäätöksen, ettei Suomen hallitus ole vaatinut näiden pitäjäin yhd. Suomeen vaan alistuttu luovuttamaan ne kansainväliseen ratkaisuun. Merkitsee, että asiassa on sosialidemokr. seläntakana toimittu. On liikaa vaatia, että sos.dem. puolue vain tällä perusteella olisi ryhtynyt kannattamaan asiaa, – kansanäänestys Repolassa ollut kuulojen mukaan kiväärien pakotuksesta syntynyt. Muuten muistuttaa Ahvenanmaan äänestystä. – On väärin käyttää sanamuotoa, että Poraj. ja Repolalla olisi ostettu Petsamo, koska nuo pitäjäät eivät ole koskaan kuuluneet Suomeen. Vakuuttaa, että kyllä Rep. ja Pj. olisi saatu, jos olisi oltu yksimielisiä. Ikävin on näiden väestön kohtalo. Meidän on velvollisuus ottaa vastaan Repolan ja Pj: asukkaat Suomeen; täällä on parempi[a] taloudellis. mahdollisuuksia.
Suolahti valitti ettei ruotsalaisen ryhmän taholta ollut tuotu rauhansopim. taloudell. puolta vastaan jo ennen näissä istunnoissa esiin, joka nyt on annettu. Omasta puolestaan oli sitä mieltä aina ollut, että Repola ja Porajärv. olisi ollut puolustettava jo kunniankin vuoksi. Väitteli Voionmaata vastaan eräissä Rep. ja Pj. kosk. asiassa. Jos nyt on niin, että Petsamo on ostettu, Rep. ja Poraj. kuten Vennola oli sanonut, Petsamolla, se tekee rauhansopimuksen melkein mahdottomaksi. Ingman oli kerran lausunut, että R. ja Pjvi ei ole ollut kauppatavarana, mutta nyt oli saanut toisen käsityksen.
Vuorimaa. Neuvoston puolelta ei Suomen tarvitse pelätä hyökkäystä, mutta chauvinistisen porvarivallan taholta. Siihen nähden on Suomen puolustuksen riisuminen tärkeä. Ei pidä täysipainoisina sotilastuntijaimme lausuntoa, vaan panee enempi huomiota von der Goltzin kirjassaan lausumaan ilmoitukseen siitä miten tärkeinä hän piti Inoa ja Puumalaa, varustaessaan ne. Tsaristinen Venäjä voi nyt milloin tahansa tuoda laivastonsa Viipurinlahdelle. Miksi ei Venäjää ole vaadittu riisumaan varustuksiaan. – Myös on luovutettu Suomen aluevesistä. Asia on siinä suhteessa menevä perustuslakivaliokuntaan. – Aluevesi on Venäjän puolella suurempi kuin Suomen. – Muistutti vielä laivaluovutuksia vastaan. – Millä oikeudella Suomi luovuttaa Repolan ja Porajärven Venäjälle, jos kerran ne eivät ole Suomeen kuuluneet? – Tuleeko Suomen valtio lunastamaan nyt takavarikkoon pannut, Venäjälle luovutetut laivat? – Venäjällä on kurjat olot, nyk. valta romahduksen partaalla köyhtymisen vuoksi. – Rauhanneuvotteliaimme käsissä neuvotteluun alkaessa erinomainen valtti, s.o. laivaliikkeen avaaminen tai sulk. Pietariin. Suomen edustajat taipuivat ja valtti meni.
Vennola ei ole sanonut että kaikki laivat ovat romua, mutta useat ovat sitä. – Yksityissaatavia ei ole uhrattu. – Laivoihinkin nähden kompromisseja. Ei ole käyttänyt kaupallisessa merkityksessä Rep & Poraj. Petsamoa vastaan. Tosiasia on että Repola ja Porajärvi näyttelivät sangen tärkeätä osaa. Samoin kuin Suolahti, että Rep. & Poraj. olivat Suomen suojeluksessa, edusk. eikä hallitus eivät ole niitä Suomeen liitetyksi julistaneet. Ei ole ollut kyseessä siis lupausten rikkominen vaan heikkous. Rauhanneuvottelukunta on tässä ollut rikkinäinen kuten eduskunta ja Suomen kansa. Rep. Poraj. ei ole tapahtunut sellaista joka olisi tehnyt heistä itsenäisiä. Ilman hallituksen antamia valtuuksia ei rauhanvaltuuskunta ole toiminut. – Väinämöisen takavarikoimisella ei ole mitään merkitystä ennen kuin se luovutetaan Venäjälle.
Välirauhan teko 13 elok. pidettiin sotilasviranomaistemme puolelta varsin suotavana kun bolsh. hyökk[äsivat] Varssovaan. Meillä on vain mitätön sotalaivasto. Englantilainen laivasto ei ollut silloin valmis meitä mitenkään turvaamaan. Aselepoa puolusti vielä monet muut seikat. Rauhanneuvottelukunta sitä mieltä että Suomenlahden neutralisoiminen olisi rauhanneuvottelujen tärkeimpiä saavutuksia.
Ryömä. Kysymys on nyt siitä, onko rauhansopimus hyväksyttävä. Sosialidemokratteja se tyydyttää. Ei tiedä mitään että Rep. & Poraj. olisi liitetty Suomeen. Jos jotkut ryhmät ovat sen tehneet, he tietysti pitävät siitä kiinni. – Vielä on rauha auki. Sopii vielä ryhtyä venäl. kanssa siitä riitelemään; silloin venäl. ottavat Rep. & Poraj. eivätkä anna sijaan mitään.
Holsti polemisoi Voionmaata vastaan. Mitään lupauksia ei ole Repolalle ja Poraj. annettu joita ei ole julkisuudessa tunnettu. Vuorimaalle: ei ole kohtuullista verrata toisiinsa Kronstadtia ja Inoa, vaan Kr. ja Suomenlinnaa. Ino ei ole Suomen pääkaupungin turvana. On turhaa väitellä siitä, että meillä olisi Repolaa ja Porajärveä kohtaan suurempia velvollisuuksia kuin mitä nyt on täytetty.