Perjant. 30. Tammik.

Ruotsin sosialihallituksen edustaja insinööri Furst oli tervehdyksillä tri Helmisen kanssa. Hän on täällä ammatintarkastajain neuvottelussa, kutsuttuna. Grusian tasavallan ’’lähettiläs’’ ruhtinas [jätetty tilaa] = Katkoff kävi luonani, muka, tutustumista varten, mutta aiheena olikin saada lupa ostaa – viiniä. Hän ei ole ulkoministerille vielä ainakaan antanut mitään valtuuksiaan todistavaa paperia.
Armahduslaki. Esiteltiin valtioneuvostossa.
Oikeusministeri esitti uudelleen ennen antamansa kirjallisen, hylkäävän lausunnon.
Esittelijä Pulkkinen samoin.
Ministerit ilmoittivat kukin mielipiteensä. Silloin ministerit Kahelin, Lundson, Pohjanpalo ja Berg vastustivat lain hyväksymistä ja presidentille puoltamista, ja puolsivat: Ritavuori, Holsti, Alkio, Erkko, Vennola, Soininen, Kallio, Hahl, Collán oli poissa.
Läsnä: Oikeuskansleri, sekä eduskunnan Oikeusasiamies.
Kahelin ilmoitti, ettei hän voisi esitellä asiaa Presidentille ja että hän tulee pyytämään, että Presidentti nyt suostuu hänen 12 p. jouluk. 1919 jättämäänsä erohakemukseen.
Presidentin istunnossa esitteli, Kahelinin poistuttua, pääministeri Vennola että Kahelinille myönnetäisiin ero oikeusministerin toimesta. Presidentti sen myönsi. Sisäministeri Ritavuori nimitettiin samalla v.t. oikeusministeriksi.
Valtioneuvosto käsitteli nyt toimeenpano-asetuksen, jolloin tuli esille samat mielipiteet kuin epävirallisissa neuvotteluissa.
Oikeuskansleri pyysi pöytäkirjaan merkittäväksi ettei asetusehdotus sisällä mitään poikkeusta laista. Ei tahdo oikeudelliselta kannalta tehdä pöytäkirjaan mitään muistutusta, vaikka itse asiaan nähden onkin toisella kannalla.
Äänestys. 8 puoltaa, 3 vastustaa.
Presidentin istunto alkoi. Lain julkaiseminen.
Ministerit lausuivat kukin taas mielensä asiassa. Presidentti: ’’Minä vahvistan puheenaolevan lain.’’ Kirjoitti Ritavuoren esittelystä alle.
Toimeenpanoasetus hyväksyttiin ja päätettiin julaista.