Perjant. 4. Heinäk.

Valtioneuvostossa ilmoitti pääministeri että hän ei ollut saanut taivutetuksi Valdenia luopumaan aikomuksestaan jättää erohakemuksensa. Ahvenanmaa-kysymyksessä neuvoteltiin sähkösanomasta joka olisi lähetettävä Enckelille Pariisiin. Neuvoteltiin. Päätettiin sähköttää.
Valtioneuvosto tahtoo erikoisesti huomauttaa miten uusi hallitusmuoto takaa ruotsinkieliselle ja ruotsalaiselle kulttuurille kaikki ruotsalaisen kansanaineksen edut joten Ahvenanmaan liittämisen kautta Ruotsiin ei Ahvenanmaalaisille voisi koitua suurempaa kulttuuriturvaa. Kiireesti koetetaan jouduttaa kuntaa suurempien hallintoalueiden muodostamista. Muissakin suhteissa valtioneuvosto periaatteessa sovittelujen kannalla mutta meidän mahdoton laatia detaljiohjelmaa kun Ahvenanmaa ja Ruotsi eivät ole kumpikaan esittäneet asiassa muuta vaatimusta kuin täyttä eroittamista Suomesta. Westman koetti saada minut suostumaan siihen että me esittäisimme kompromissiohjelman mutta hylkäsin sen selittäen initsiatiivi tässäkin lähdettävä Ruotsista joka pannut vireille erottamiskysymyksenkin. Valtuutan Hallituksen nimessä teidät ilmoittamaan Rauhankonferenssille: Suomi sitoutuu vastaamaan Ahvenanmaan servituutista 1856 konventionin mukaan sekä keskustelemaan mahdollisista uusista vaatimuksista esim. koko Ahvenanmaan saariston neutralisoimisesta.
Väkijuomia Amerikkalaisille. Ministeri Holsti tuli luokseni Amerikan konsulaatin erään virkamiehen kanssa asialla: saada väkijuomia täksi päiväksi, Amerikan vapaudenpäivän viettoa varten. Kielsin, selittäen, että meillä ei ole mahdollisuutta tehdä mitään poikkeuksia koska se veisi meidät syrjään järjestelmästä ja heikontaisi rintamaamme kieltolain vastustajiin nähden. Tyytyivät.
Tanner ja punaiset. Holsti kertoi mr Cotterin kääntyneen levottomana hänen puoleensa sen johdosta että hänestä Tanner ja Sventorsetzky suhtautuvat löysästi punaiseen kiihotukseen. Heidän suhteensa olisi huomiota kiinnitettävä. Pitäisi varottaa vaarasta.
Mannerheim ja presidenttivaali.
Holsti kertoi että Mannerheim on presidentinvaalista hyvin levoton ja tahtoisi koota kaikki porvarit hänen vaalinsa ympärille. Holsti mainitsi mahdollisuuden että hänet valitaisiin 3 vuod. jolloin hän eroaisi.
Selitin ettemme me voi suostua valitsemaan Mannerheimia.
Kotonen oli sähkösanomalla kutsuttu Sortavalasta Helsinkiin allekirjoittamaan hallitusmuotoa.
Mutta hallitusmuoto on yhä matkoilla. Ja Kotosen, muka, täytyy, matkata tänä iltana takaisin!
Tietysti taas huomenna sitte mies Sortavalaan!
On tämä peliä.