Perjant. 8. Huhtik.

Uusi hallituspuuha. Kallio ilmoitti että nyt puuhaa Vennola keskustahallitusta. Kallio oli lupautunut (!) taas siihen – vaikka ryhmässä nimenomaan lausuttiin, että nyt on ryhmän uudestaan harkittava minkä kannan se ottaa!Valitettavasti on minun pakko todeta, että hän tahtoo mennä nyt hallitukseen, että vaatimaton edustajapaikka ei häntä voi mitenkään enää viihdyttää. On mielenkiintoista, miten ryhmä nyt, asian tässä asteessa suostuu siihen.
Ryhmässä iltapäivällä. Tulin myöhemmin. Kallio selosti että nyt Vennola muodostaa keskustahallitusta. Meidän olisi mentävä mukaan. Meille paikkoja.
Manner mentävä mukaan. Ei pantava ehtoja, että näyttäisi kostolta.
Kukkonen samoin. Ei kostettava pahaa pahalla. Jos ei hallitusta saada pian muodostumaan kallistuu vaaka oikealle. Ei pantava mitään estettä meidän miesten hallitukseen menolle.
Kallio ei tiedä minkä vastauksen Joukahainen antanut, mutta Vennola sanoi pyytäneensä Liakkaa kirkollisministeriksi.
Niukkanen. Alkuvaiheessa siksi suht[auduttava] loj[aalisti] ettei yritys meihin kaadu.
Liakkaa oli kysytty. Vennola, kirkollismin[eriksi]. L. ei ole lupautunut, vaan neuvoteltu.
Loheen vaikuttanut erittäin katker. kun Kallion yritys raukesi. Turun puolessa tehty ml. syypääksi hallituspulaan. Jos nyt Vennolan yritys lankeaa saa keskustasuunta sangen ikävän lopun. Meidän on asetuttava lojaalisiksi. Annettava miehiä, ketä Kallio tovereikseen haluaa.
Raatikainen. Hänen maalaisliittolainen sisu nousee edistysmielisten kenkkuilua vasta[an]. Ryhmäämme saadaan keritä puol. ja toiselta, mutta hän ei vastusta. Täytyy alistua. Otettava vasten kasvoja. Näkee asian tummana.
Manner. Hänellä ei ole mitään sitä vast. että edistysm. annetaan ymmärtää että me olemme polit. kork[eammalla] tasolla kuin he. Kirkollisminist. vastaan ottamiseen varsin varov.
Kallio oli suostunut ehdolla että ryhmä tulee kannatt.
Alkio ihmetteli miten taipuisaksi hallituspuolueeksi ryhmä oli nyt tullut, niin, että se menee mill. hallit. tahansa ja lupaa täyttä kannatusta. Pilkkaa sellaista. Ei taht. kostaa. Mutta osoittaa että edist.mielisten oikeisto on juuri tähän pyrkinyt. Soittanut. Meidän sitä vast. olisi nyt jo otettava asia vakavasti. Ain[oastaan] kolmen puolueen hallitus takaisi vakav. Muistuttaa ent. ehd. Se voit uud[istaa] juuri nyt. Esit[ettävä] Vennolalle. Silti valmis lup. mieh. Vennolankin hallit[ukseen] ilman ehtoja. Mutta on taht. esittää mielipiteensä. Liakka ei hall[tukseen].
Lohi hyväksyy Alkion periaatteen. Mutta ei tähän asti onnistunut. Ulkopolit. johto lie bolshevismiin nähden vaikea. Oikeistossa mannerheimiläinen henki voimakas. Vaikea saada aikaan yhtenäisyyttä kolmen puolueen kesken.
Kallio: ei ole pyrkinyt presidentille antamaan mitään ohjetta. Aluksi ymm. väärin An ehdotuksen. Maininnut siitä kahdesti. Ei eilen enää.
Niukkanen. Otettava huomioon että maalaisliitto on luopunut tässä alotteenotosta. Se on edistyspuol[ueen tehtävä]. Niukkanen käsittää kuten Alkio. Hallitusta, jossa nyt on kysymys, kannatetaan vain ehdollisesti.
Niskanen kannattaa Alkion esitystä ja puhuu sen puolesta. Näkee surkeana sen taloudellisen pohjan joka edistys- ja maalaisliiton kesken muodostuu.
Liakka. Hänen tulonsa ministeriksi ja sen yhteydessä olevat seikat on harkittava ennen kuin asia päätetään. Alkion ajattelemaa suuntaa on mahdoton toteuttaa saamalla kokoomuksen kanssa hallitusohjelmaa. Ne suunnittelevat hyökkäystä Venäjää vastaan. Maalaisliiton keskuudessa arveluttava isku jos ei keskusta kykenisi hallitusta muodostamaan. Kertoo ylellisyystavarain suunnattomasta tuonnista. Pitäisi varovaisesti suht[autua] siihen, ettei kokoomus saa suht[eita] ohj[ata] lopullisesti.
Kallio: ryhmä Ritavuori vastustaa kuin seinä Vennolan puuhaa.
Alkion vastaus. Ei ole pantava mitään ehtoja. Huomauttelee erin. näkökohdista.
J. A. Hnen toivoisi myös vielä kolmen puolueen hallitusta. Joku pelkäsi oikeiston sotahulluutta. Mutta kyllä hän pelkää myös bolshevismia.
Pilkka yhtyy Alkioon.
Junes samoin.
Ryhmä päätti Alkion ehdotuksen mukaan jonka Junes puki ponsiin, että ryhmä tahtoo olla lojaalinen Vennolan puuhalle ja sallii miesten mennä hänen muod. keskustahallitukseen, mutta lausuu samalla että se olisi toivonut, että hallituksesta olisi muodostunut 3 puolueen yhteinen hallitus. Se osa An ehdotuksesta joka koski neuvottelukuntaa, jäi päättäm[ättä].
Surulla huomasin jälestä päin että Liakka oli loukkaantunut, kun lausunnossani epäsin hänen hallitukseen menonsa. Sanoin näet, että Liakan meno kirkoll. min. ei voi tulla kysymykseen, koska se paikka jolla hän nyt on, [on] niin suunnattoman tärkeä, että hänen täytyisi erota, jos L. menee hallitukseen.
Vennola, näet, kertoi Liakan jo luvanneen, vaikka hän itse kielsi niin tehneensä.
Sehän tässä on niin surkeata, että miehet pyörtyvät heti kun heille osoitetaan ensimmäisiä vallanrappusia!
Useat ryhmän jäsenet pitävät varmana, että Liakan meno hallitukseen heikontaisi sen kannatusta.
Sitä vastoin puoltavat useat Kivilinnaa. Samoin minä. Siinä on nuori, tarmokas aatteen mies. Voisimme odottaa tukea häneltä.
Niukkasta maatal. apulaismin. olen kauan puolt. Nyt Kalliokin suostuu.
Vennolalle ilmoitin päätöksemme, samalla yksityismielipiteeni, joka nyt oli saanut kannatusta jo ryhmässäkin. Tuntui olevan kovin arvelevalla päällä.
Kokoomukselaisten pitäisi oleman nyt jo taipuisampia.
Minulla on se vaikutelma, että jos ei tästä nyt huomenna tule hallitusta siitä ei taaskaan tule ollenkaan.
Illalla lähdin kotimatkalle – taas pariksi päiväksi pois tästä halpojen kiistojen markkinoilta.
Ja minulla on nyt se iloinen, vapauttava tietoisuus, että tämä maa tulee toimeen ilman minua, että minua ei Kallio, ei Vennola tarvitse, eikä halua mukaansa hallitukseen.
Se merkitsee, että siteeni, pakkositeeni politiikkaan alkavat löyhtyä, jolloin pääsen kotiin elämään persoonallista, joukko- ja ryhmäpäätöksistä riippumatonta elämä[ä]! Askel eteenpäin vielä – luulen että se tapahtuu ensi syksynä jo, – pääsen ryhmästäkin hieman pujahtamaan syrjään, huomaamatta, ilman tuntuvaa haittaa – ensi vaalien saapuessa, putoan kodin helmaan kuin kypsä hedelmä.
Kun Jla soisi minun sitte vielä säilyttää hengenlahjani ja pirteyteni, että voisin kirjoittaa, elää siinä luomisen riemussa jota tunnen kaunokirjallisessa työssä. Lopun elämääni tahtoisin käyttää riemulliseen kirjalliseen taisteluun raittiuden, siveyden, inhimillisen vapauden puolesta, sekä esittääkseni ihmisen oman voiman kasvatuskeinot, ihmisen sukulaisuuden Jumalan kanssa, elämän paremmaksi tekemisen mahdollisuudet, y. m. Sen taustana, pohjana maalaiskulttuurin nostattaminen, sen suuntaviivojen vetäminen, uskon sen mahdollisuuteen herättäminen.
Se olisi toista, kun jatkaa lakkaamatta tuossa alentuneen moraalin, itsekkäiden vaikuttimien, elämän pintapuolisen käsityksen viljelemisen sekamelskassa, jossa ihminen alentuu ja likaantuu, tylsyy ihanteille, tulee taistelukoneeksi, moni kiipijäksi, – mutta jossa, kuten sotaväessä, kunkin kunnonmiehen tulee olla asevelvollisuusvuoronsa. Minähän olen nyt ollut 15 vuotta rintamalla. Se alkaa minulle riittää. Nuoremmat jatkakoon. Minun aikani on siirtyä tekemään tiliä itsestäni.