Perjantai 19. Huhtik.

Sataa. Vastalauseeni Hallitusmuotoon tarkastin.
Suojeluskuntalaisten hautaus
Olisi ollut juhlallinen, ellei se ollut niin hengetön. Virkkunen puhui huonosti, ei päässyt ollenkaan innostumaan, joku ruotsalainen pappi Simolin puhui aivan kauhean huonosti, huonosti puhui eduskunnan puhemies Lundson, niin että hävetti hänen vierellään seisoa statistina. Saksalaiset varmaan ikävystyivät. Nämä helsinkiläiset eivät kelpaa muuhun kuin pukutanssiaisiin. Kun ne alkavat puhua, tulee siitä Kasperi-näytäntö. Kallio puhui parhaiten. Kivijärvi lausui O. Mannisen runon aivan kuin joku klovni kapakassa hieman hiprakassa.
Oli liikuttavaa seisoa näiden nuorten miesten haudalla samana päivänä, jolloin kerrotaan että Helsingistä ei saada riittävää määrää miehiä suojelemaan sitä vapautta jonka nämä ja saksalaiset vieraat ovat meille hankkineet verellään ja hengellään. Kadulla maleksii lukuisia nuoria miehiä tyhjää toimittaen ja Viaporissa pitää 15-vuotisten nuorukaisten seistä ympyräisiä vuorokausia vartioimassa niitä rosvolaumoja jotka sinne nyt ovat teljetyt! – Kuinka minun sydäntäni koskee kun omissa käsivarsissani ei ole enää voimaa, eikä jaloissani tärmää pystyäkseni velvollisena täyttämään sotilastehtävät!
Perustuslakivaliokunnassa
hyväksyttiin 14 §:ään muutos jonka mukaan laki, jonka presidentti on vetonut, tulee uusien vaalien jälkeen voimaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Vrede lupasi panna vastalauseensa.
Muihin pykäliin oli jaosto tehnyt aivan vähäpätöisiä korjauksia.
Vastalauseen, jonka kanssani allekirjoittivat Juutilainen ja Kokko, liitin mietintöön.
Senaatissa
oli ryhmien välinen jaosto kuulemassa selostusta toimenpiteistä johon senaatti oli jo ryhtynyt.
Saksalaisten taholta oli tehty jyrkkä vaatimus venäläisten sekä niiden ulkovaltojen alamaisten karkottamisesta Suomesta, joiden kanssa Saksa on sodassa. Senaatti oli sen venäläisiin nähden toteuttanut, mutta saanut sovitelluksi niin, että kaikki muut saivat jäädä niin kauaksi kun eivät tee vahinkoa Saksan toimille.
Hyökkäyssodan ovat saksalaiset ottaneet suorittaakseen, mutta järjestyksestä tulee vastata suomalaisten itse.
Venäjän valtion omaisuus on pantu takavarikkoon, kuten Viaporin linna alueineen, tontit ja rakennukset kaupungissa, sekä laivoja 80 kappaletta joissa useita kymmeniä sotalaivoja, joista monet ovat 10-miljoonain markkain arvoisia. Kehoitus tehdä takavarikko tuli saksalaisten taholta. Otettiin kaikki ne laivat joissa oli Venäjän kauppalippu.
Ståhlberg. Olisi suotavaa että Suomen hallitus toimisi niin, että voitaisiin pian päästä sotatilasta Venäjän kanssa ja ettei sellainen jatkuisi. Varovaisuutta.
Alkio totesi että Venäjä oli asiallisesti sodassa Suomen kanssa ja hyväksyi ryssäin karkotuksen ja takavarikot. Erinomainen asia oli että ulkovaltain alamaisten suhteen ei ollut tarvinnut häätöpuuhiin ryhtyä. Se merkitsi paljon. Antoi tunnustuksen hallituksen toimenpiteille.
Sotaväkeä ei Helsingistä vapaaehtoisina saada.
Nyt on Helsingissä noin 7000 sotavankia, enimmäkseen Viaporissa. Tutkijakomissionia johtaa senaattori Tulenheimo. Vartijamiehistöä ei saada. Vapaaehtoisia on ilmoittautunut mitättömän vähä. Tulee sen vuoksi kysymykseen:
Asevelvollisuuden toimeenpano tällä puolen rintaman. Sotilastaholla katsotaan, että Helsingissä nyt riittää 1 prigadi, 3600 miestä. Sen saamiseksi on nyt ajateltu ulottaa asevelvollisuus heti toimeenpantavaksi Helsingin kaupungissa, Kirkkonummen, Espoon, Helsingin ja Tuusulan pitäjäissä. Kutsuttaisiin vuosina 1893, 1894, 1895 ja 1896 syntyneet.
Viaporin vartioiminenkin on sangen heikoissa käsissä. Enimmäkseen nuoria poikia vain. Esim. eräässä talossa 40–50 vankia ja 3 15vuotista poikaa vartioina! Nämä saavat tehdä luonnottoman pitkiä päivätöitä, 15:kin tuntia päivässä vartijossa. Kaupungissa, jopa itse Viaporissa on tavattoman suuria räjähdysainevarastoita. Vaikka miten yritetään, ei tahdota saada edes poliisiväkeen miehiä vaikka palkka on 500,- kuussa. Samoin oli ollut laita Vaasassa, siksi täytyi panna asevelvollisuus toimeen. Selitettiin, ettei tämän Helsingin sotaväen tehtävänä tule olemaan hyökätä. Saksalaiset ovat luvanneet suorittaa sen.
Saksalaisten taholta on ilmoitettu, että jos Viaporista kuuluu vielä yksikin laukaus he laskevat koko roskan mäsäksi miehineen päivineen. Tänään on sinne lähetetty 300 saksalaista vartioon.
Asevelvollisuuden toimeenpano hyväksyttiin yksimielisesti.
Keravallako verilöyly?
Tultuani kotiin, kertoo Vuorimaa, että Keravalla on Riihimäeltä päin vetäytynyt punaisia hävittäen ja polttaen siellä talot ja tappaen kaikki mitä käsiinsä saavat. Saksalaiset olivat vetäytyneet takaisin ja pyytäneet apuväkeä. Nyt on sitä lähetetty.
Mitä tästä tulee?
Tuomarit eivät halua tuomita. Niin ikään kertoo V. että tuomarit ovat hyvin haluttomia tuomitsemaan punaisia vankeja, vaan haluaisivat päästää vapaiksi suuren osan, kun ei ole oikein vankkoja todistuksia rikoksista.
Huh!
Minun on ikävä olla tässä kylässä.