Perjantaina 11. Heinäk.

Sotaministerin ero-kysymys. Neuvottelussa Sotaministeri selosti eronsa syiksi sen, että vaikka luottamusta häneen oli vakuutettu, kun luottamusta ei ollut sotajoukkojen ylimpään johtoon, hänellä ei ole muuta keinoa kuin erota. Jos Mannerheim ei tule presidentiksi, hän pelkää että sotaväki hajoaa! Upseerit eroavat suurin joukoin. Ainoastaan Mannerheimin auktoriteetti pitää heitä palveluksessa. Upseerit eivät tule toimeen palkoillaan. Jos saataisiin vakuus että Mannerheim jää ylimpään sotilasjohtoon, vaikka toinen tuleekin presidentiksi, se voisi muuttaa aseman vakavammaksi. Vennola piti että sotaministerin eron syy ei ole pätevä. Hänen eronsa ei rauhota ketään. Tämän päivän H. S. Lontoon sähkösanomassa kertoo että sielläkin tiedetään olleen sopimus Mannerheimin ja venäläisten välillä. Sitä ei voitu peruuttaa. Luulisi että Mannerheim voisi tulla valtion päämieheksi. Sotaministerin ero on isänmaan edun kannalta valitettava.
Alkio ja Kallio pitivät sotaministerin eroa valitettavana, vakuuttaen että hänellä on luottamus.
Holsti. Heti kun sotaministerin ero tuli tunnetuksi, juoksivat ulkomaiden sanomalehtimiehet kyselemässä syitä. Eilen eräs ulkomainen edustaja kertonut että tänne jaetaan systemaattisesti saksalaisia pommeja ja kiväärejä. Kenraali staapi on tekemisissä saksalaisten kanssa.
Kun yliesikunnan edustaja Honkanen saapui Kristianiaan ilmoitettiin siellä heti: kuinka te lähetätte tänne bolshevikiagentin?
Ulkovallat eivät luota meidän ulkopolitiikkaamme. Täällä on urkkijoita joka taholla ja kaikki vuotaa.
Judenitshin lähimpään seurueeseen kuuluu Leninin lanko. Häneen ei luoteta.
Entente on antanut venäläisille suuria summia avustustarkoituksessa. Ne on käytetty keinotteluun.
Tässä maassa järjestävät saksalaiset bolshevikikapinaa. Satamatyöläislakot on järjestetty siinä tarkoituksessa.
Jos sotaministeri eroaa tulee kaaos vielä suuremmaksi.