Perjantaina 11. tammik.

Perustuslakivaliokunnassa esitin Hallitusmuodon 14 §:lään vastaehdotuksena seuraavaa: Ehdotan pykälän lähetettäväksi jaostoon muodostettavaksi siten
että presidentti vahvistaa lait jotka eduskunta on hyväksynyt. Mutta jos presidentti huomaa olevan syytä muistutukseen jotain lakia vastaan, on hän oikeutettu määrätyn ajan kuluessa palauttamaan lain eduskunnalle huomautuksella. Eduskunta on silloin oikeutettu joko hyväksymään lain entisessä muodossa tahi muutettuna, jonka jälkeen presidentti sen vahvistaa.’’
Tämä tuli perustuslakivaliokunnan päätökseksi 10 äänellä 6 vastaan. Puolesta äänestivät: Me, Hultin ja sosialistit. Meni jaostoon.
Valtiopäivätöitä koskeva Hallituksen esitys otettiin käsiteltäväksi, jaostoon puheenj. Alkio, Estlander, Tuomi.
Kävin Senaatissa, tapasin Svinhufvudia järjestysasiassa.
[liimattu lehtileikkeet ”Järjestysvaltakysymys” sekä Työmiehestä ”Joko se rauhoitustyö nyt alkaa?]
Ryhmä käsitteli edellä olevan Senaatin kirjelmän, koskeva valtuuksia järjestyksen pitämisen järjestämisestä. Ryhmä päätti suostua Senaatin kirjelmällä pyydettyjen valtuuksien antamiseen ilman valiokuntakäsittelyä. Valiokuntaan halusivat asia[n] vain Hahl ja Rentola, edellisessä kokouksessa myös Luopajärvi ja Lohi. Kaikki muut olivat valmiit valtuudet myöntämään.